Sunday, November 30, 2008

The science of relationships part 9 / Vetenskapen om relationer del 9English: Part 9:

On the platform of goodness we will be able to form sincere relationships and make our existence a positive, useful experience. We must stop causing trouble to others, starting with our spouses, children, brothers, and sisters. In our society even close relatives and friends oftentimes quarrel.

In Vedic culture, siblings respect each other very much. The day of sibling-worship is an important family celebration. At such times sisters give a small gift to their brothers. They tie some colored thread on their wrists, asking for their protection by God’s blessing. The brother does his best for his sister, especially in protecting her. If a female is not married but has a brother, she can be sure there is someone to take care of her. The young man will not leave the house; he will not marry until his sister is wed, and until he is convinced that she is in good hands. This is not a theory; it is still like this today.

To be contiunued...

Svenska: Del 9:

På godhetens plattform kommer vi ha möjlighet att forma uppriktiga förhållanden och göra vår existens till en positiv, nyttig upplevelse. Vi måste sluta orsaka problem för andra, till att börja med de vi bor tillsammans med, barn, bröder och systrar. I vårt samhälle bråkar ofta till och med nära släktingar och vänner.

I vedisk kultur, respekterar syskon varandra väldigt mycket. En viktigt firande för familjen är dagen då syskonskapet dyrkas. På en sådan dag ger systrarna en liten gåva till sina bröder. De binder en färgad tråd runt deras handleder, och ber om deras beskydd genom Guds välsignelse. En bror gör sitt bästa för sin syster, särskilt när det gäller att beskydda henne. Om en kvinna inte är gift men har en bror, kan hon vara säker på att någon finns där för och tar hand om henne. Den unge mannen lämnar inte huset; gifter sig inte innan hans syster är gift och han är övertygad om att hon är i goda händer. Detta är inte en teori, det är så här än idag.


Fortsättning följer...


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Saturday, November 29, 2008

The science of relationships part 8 / Vetenskapen om relationer del 8English: Part 8:

By becoming elevated from the mode of ignorance and passion to the mode of goodness, our relationships will become auspicious. But it is practically impossible to attain the platform of goodness without any deeper experience. It is accessible only if we have some spiritual experience, if we turn to God. This is accomplished by chanting the Holy Names, performing Mahamantra meditation and rendering loving service to God through bhakti yoga. In my experience, transcendental love cannot be achieved by any other approach. I am not saying that this is the only way, but it works; it is successful and joyous.

To be continued...

Svenska: Del 8:

Genom att höjas från okunnighetens och lidelsens kvalitet till godhetens kvalitet, kommer våra förhållanden att bli lyckosamma. Men det är praktiskt taget omöjligt att uppnå godhetens plattform utan någon djupare upplevelse. Det är nåbart endast om vi har en andlig upplevelse, om vi vänder oss till Gud. Detta gör man genom att sjunga de Heliga Namnen, att praktisera mahamantra-meditation och att tjäna Gud i kärlek genom bhakti yoga. Av vad jag själv upplever, kan inte transcendental kärlek uppnås genom någon annan approach. Jag säger inte att det är det enda sättet, men det fungerar; det är framgångsrikt och fyllt av glädje.

Fortsättning följer...


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Friday, November 28, 2008

Travel report from Vasudeva / Reserapport från VasudevaEnglish: Yesterday, Vasudeva sent a travel report from India:

Greetings from Mayapur dham, West Bengal...
Here in Bengal the banana trees are overcrowded with bananas. A naanbread with cheese costs 3 swedish crowns and for the sandwich you can get a coconut opened to quench one's thirst with delicious cocowater :) So maybe this sounds like we're on a vacation. But no, no need to worry. We are working hard here to fix the temple and garden of Jahnavi Kunja Gaudiya Math which shines with its greenery on the bank of the Ganges. When we came here Brahma was swimming around in a nearby pond cleaning it from garbage and slime. Hard work, he was attacked by a snake and a crab. But he's O.K. It's like when Hanuman jumped over to Lanka to rescue Sita and was attacked by a terrible beast on the way.

Every morning we go down to the Ganges for Ganga puja (worship), and today (yesterday) I had the chance to perform the ceremony :) This morning Gurumaharaj lectured on Srimad Bhagavatam on the shore and he asked a question: What is it that is always sweet in this world? Answer: Children, no matter where in the world you are, children are always sweet and beautiful, before they are contaminated by the grownups way of not living as they teach and advance by throwing elbows. For example, we want to enjoy in this world without paying the natural price. As with sex life, for example. We want to have sex, but not to pay the price: to take care of a child, which is the natural consequence of sex. Dogs accepts their karma, and then they care for their little ones, when get puppies they find a hole in the ground for them and handle them with great care, renounce a lot of comfort for the sake of them and protect them by snarling and showing their sharp teeth. But humans buy pills and kill the children or lets a doctor scrape the fetus in the womb, disgusting! Misuse of human intelligence is really ugly.

Yesterday we went by boat to Nrisimha Palli, a very nice (and distant!) place where Nrsimhadeva washed his hands after having killed the demon Hiranyakashipu, laid down and contemplated how lenghty it is to kill demons och planned his future appearance in this area as Sri Chaitanya Mahaprabhi Nimai. We went on the Ganges and then we walked through the Indian countryside long gone from western comfort. Sooo beautiful villages. Unfortunately we can't send pictures from here, but we will put it up when we come back. It's like travelling back in time, it looks the same today as it did 500 years ago when Chaitanya Mahaprabhu walked on the same pathways.

Alright, duty calls, got to go! Hariiibol!
Mayapur Dham ki jaya!

//VasudevaSvenska: Igår skickade Vasudeva en reserapport från Indien:

Hälsningar från Mayapur dham i Västbengalen...
Här i Bengalen är det varmt och det finns bananträd överfulla med bananer. Ett naanbröd med ost i kostar 3 kronor och en till den kan man få en kokosnöt öppnad så man kan släcka sin törst med smasksigt kokosvatten :) Så detta låter som om vi är på semester kanske? Nejdå, ingen oro är nödvendig. Vi jobbar hårt här med att fixa till Jahnavi Kunja Gaudiya Maths tempel och trädgård som lyser med sin grönska vid Ganges strand. När vi kom hit simmade Brahma Samhita prabhu runt i dammen som finns på omrodet och rensade den från skrep och sly. Ett hårt arbete, han blev attackerad av en orm och av en krabba, men klarade sig bra :) Som närHanuman hoppade över till Lanka för att rädda Sita och blev attackerad av ett ruskigt odjur på vägen.

Varje morgon går vi ner till Ganges för att göra Ganga Puja, och idag fick jag chansen att göra pujan :) Denna morgon gav Gurumaharaj Srimad Bhagavatam vid stranden och han ställde en fråga: Vad är det som alltid är sött (ljuvligt) och vackert i denna värld? Svar: Barn, oavsett var i världen man är, är barn alltid söta och vackra, innan de blir kontaminerade av de vuxnas vis att inte leva som de lär och ta sig fram med armbogarna. Vi vill njuta i denna värld utan att betala det naturliga priset för det. Som sexliv t.ex. Vi vill ha sex, men inte betala priset: att ta hand om ett barn, som är den naturliga konsekvensen av sex. Hundar accepterar sin karma, de har sex, sen TAR DE HAND om sina smottingar, när de blir gravida letar de upp ett litet hål i marken för de små valparna och tar hand om dem med stor omsorg, avsäger sig mkt egen njutning för valparnas skull och skyddar dem med sina morrningar och vassa tänder! Men människan köper ett piller och dödar barnet eller låter en doktor skrapa sönder barnet i livmodern, HUGA! Människans intelligens, när den missbrukas, är inte särskilt vacker.

Igår åkte vi med båt till Nrisimha Palli, en mkt fin (och avlägsen!) plats, där Nrisimhadeva tvättade sina händer efter att ha dödat demonen Hiranyakashipu, lade sig ner och kontemplerade hur omstendigt det är att döda demoner och planerade sin framtida uppenbarelse i detta område som Sri Chaitanya Mahaprabhu Nimai. Vi åkte med båt på Ganges och sen vandrade vi genom Indiens landsbygd och byar helt borta från allt västerländsk komfort. Sååå vackra byar, kan tyvärr inte skicka bilder här från Indien, det är alldeles for krångligt, men postar det senare. Det är som att resa bakåt i tiden, det ser likadant ut idag som det gjorde for 500 år sen när Chaitanya Mahaprabhu (Nimai) vandrade på samma stigar.

Ok, nu är det andra plikter som kallar, Hariiiiiiiibol!
Mayapur Dham ki jay!

//Vasudeva


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Thursday, November 27, 2008

Phone call from West Bengal / Telefonsamtal från Västbengalen


(Vasudeva, late 2007)

English: This morning Vasudeva called and asked how things are going here. I told him we get by, and of course asked him the same question. He and Andreas are having a good time, but hard work with printing etc. Andreas has also bought a mrdanga (a sort of drum) and goes to classes in the evenings to learn playing it. After we hung up Vasudeva sent me an e-mail with a message for this blog, which I will post tomorrow.

By the way, I came to think of something the other day. A little wisdom: To realize how difficult it is to become humble is in itself a humbling experience.

Svenska: I morse ringde Vasudeva och frågade hur det går för oss här. Jag sa att vi får väl det hela att gå runt, och naturligtvis ställde jag samma fråga tillbaka. Han och Andreas har det bra, men slitsamt med tryckning etc. Andreas har också köpt en mrdanga (en slags trumma) och tar lektioner på kvällarna för att lära sig spela på den. När vi lagt på skickade Vasudeva ett mejl med ett meddelande till denna blogg, vilket jag kommer lägga upp imorgon.

Förresten kom jag att tänka på något här om dagen. Lite visdom: Att inse hur svårt det är att bli ödmjuk är i sig självt en ödmjukande uplevelse.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Wednesday, November 26, 2008

The science of relationships part 7 / Vetenskapen om relationer del 7English: Part 7:

We are young now, but we will get old. Why is it a problem? Do we want to stop the wheels of time form turning, to become a baby again, to creep back into the womb, to get absorbed? Let us accept the world as it is. Let us accept our karma.

But let us understand what karma is, and what reincarnation is. Voltaire said: There is nothing strange about being reborn, if we consider how special it is to be born just once. Unfortunately, the common man does not know too much about the nature of the soul; he does not feel that every man and every animal is our brother. Human beings are great experts in killing, but they hardly care about how to mould their relationships with others. If things continue this way, we will have even greater problems in the future, and our culture will be destroyed.

But it is possible to live in a different way.

To be continued...

Svenska: Del 7:

Vi är unga nu, men vi kommer bli gamla. Varför är detta ett problem? Vill vi stoppa tidens hjul, bli bebisar igen, krypa tillbaks in i skötet igen, bli absorberade? Låt oss acceptera världen som den är. Låt oss acceptera vår karma.

Men låt oss förstå vad karma är, och vad reinkarnation är. Voltaire sade: Det är inget konstigt med att födas om; om vi tänker på hur speciellt det är bara att födas en gång. Olyckligtvis, vet gemene man inte mycket om själens natur; han känner inte att varenda människa och varenda djur är ett syskon. Mänskliga varelser är experter på att döda, och bryr sig knappt om att forma relationer till andra. Om det fortsätter på detta sätt, kommer vi att ha än större problem i framtiden, och vår kultur kommer att bli förstörd.


Men det är möjligt att leva på ett annat sätt.


Fortsättning följer...


-------------------------------------------------------------------------------------------------
.

Tuesday, November 25, 2008

The science of relationships part 6 / Vetenskapen om relationer del 6English: Part 6:

If someone is sick, I sit by his bedside, saying: You will be all right. Just chant the Holy Name! Even if you have to leave this body, chant God’s holy name and everything will be perfect. This is a fact. Think of God in the moment of death, and you will gain all values of life.

At another time I may be bedridden and someone else will tell me to chant the Holy Names and remember Lord Krsna! So he gives me encouragement. Sometimes we help, sometimes we are helped; both are wonderful. What could be wrong with this? To comfort someone, to fill them with enthusiasm, to offer healing – what could be wrong in our feeling that we are all brothers [and sisters]?

But we can do more than just comfort each other; we can do a lot together. We can celebrate, we can have prasadam (food offered to God) together. We can play music, we can see a play or we can build a temple, we can meditate, we can give good ideas to each other on how to act properly in this world. If we have a common goal, if we are able to cooperate, we will be very happy.

To be contiuned...

Svenska: Del 6:

Om någon är sjuk, sitter jag vid hans sida jämte sängen och säger: Du kommer bli bra. Bara sjung det heliga namnet! Till och med om du måste lämna din kropp, sjung Guds heliga namn och allt kommer att bli perfekt. Tänk på Gud vid tidpunkten för döden, och du kommer att vinna allt av livets värde.

En annan gång kanske jag är sängliggande och någon annan säger åt mig att sjunga de heliga namnen och minnas Sri Krishna! Så han uppmuntrar mig. Ibland hjälper vi, ibland blir vi hjälpta; båda är underbara. Vad kunde vara fel med detta? Att trösta någon, att ge dem entusiasm, att erbjuda helande - vad kunde vara fel med att känna att vi alla är bröder [och systrar]?

Men vi kan göra mer än att bara trösta varandra, vi kan göra en massa tillsammans. Vi kan fira, vi kan ta prasadam (mat offrad till Gud) tillsammans. Vi kan spela musik, vi kan se en pjäs, eller vi kan bygga ett tempel, vi kan meditera, vi kan ge bra förslag åt varandra på hur man kan handla lämpligt i denna värld. Om vi har ett gemensamt mål, om vi är kapabla att samarbeta, kommer vi vara väldigt lyckliga.

Fortsättning följer...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Monday, November 24, 2008

Camera in hand / Med kamera i handEnglish: Some days ago we had a photographer visiting. He took quite an amount of photos, of which these few I have caught hold on so far.

Svenska: För några dagar sedan hade vi en fotograf på besök. Han tog en mängd bilder, av vilka jag hittills fått tag på dessa.
Meat is murder! / Kött är mord!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Sunday, November 23, 2008

The science of relationships part 5 / Vetenskapen om relationer del 5English: Part 5:

I believe searching for truth is the most wonderful opportunity in this world for us. Searching for truth and living up to it transforms the whole world into a great celebration.

One wishes to present oneself as an optimist, oftentimes saying that everything is very good, everything is fantastic, everything will be a success. The Bhagavad Gita, however calls our attention to the fact that our world is temporary and full of suffering (duhkhalayam asasvatam). Maybe today we should say: Keep smiling, tomorrow will be worse than today. How can we call it a great celebration, just searching for the truth?

When we get connected with the eternal reality, we no longer have any reason to complain about the fragile relationships of the world. We no longer lament for the body which is merely ever-changing matter. I am not the body; I am an eternally living, blissful spirit. Together with my brothers and sisters, I am connected with the Absolute Bliss, Sri Krsna.

To be continued...

Svenska: Del 5:

Jag är övertygad om att sökandet efter sanningen är den mest underbara möjligheten i världen för oss. Att söka efter sanningen och leva upp till den transformerar hela världen till ett stort firande.

Man gillar att uppvisa sig som en optimist, och säger ofta att allt är bra, allt är fantastiskt, allt kommer gå bra. Bhagavad-gita dock, ber oss uppmärksamma att vår värld är temporär och full av lidande (duhkalayam asasvatam). Idag borde vi kanske säga: Fortsätt le, imorgon kommer det att vara värre än idag. Hur kan vi kalla det ett firande, bara att söka efter sanningen?

När vi kommer i kontakt med den eviga verkligheten, har vi inte längre någon anledning att beklaga oss över världens ömtåliga förhållanden. Vi sörjer inte längre kroppen som endast är materia i ständig förändring. Jag är inte kroppen; jag är en evigt levande, lycksalig andesjäl. Tillsammans med mina bröder och systrar, är jag knuten till den absoluta lycksaligheten, Sri Krishna.

Fortsättning följer...


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Saturday, November 22, 2008

Who am I? / Vem är jag?Engelska:
Our dear friend Akshara prabhu from Bulgaria has made a very nice art video, combining the words of our Guru, music and visual effects. Check it out!

Svenska: Vår kära vän Akshara prabhu från Bulgarien har gjort en väldigt fin konstvideo, genom att kombinera ord från vår Guru, musik och visuella effekter. Kolla in den!


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Friday, November 21, 2008

The science of relationships part 4 / Vetenskapen om relationer del 4English: Part 4:

But still there is a problem. In our selfishness, we too easily imagine that others have no real value. In this way we also discredit our own value, gradually losing our self-esteem. If there is no one to say thank you to, life gets frozen around us. At this time, our mind pursues crooked ways; we complain about the entire creation and at last we flee into self-annihilation.

We don’t notice the great treasure of our life, because we have never been taught to respect life and to respect others.

It is imperative to make up for this deficiency, otherwise we miss the great chance of human life. Denying ourselves this opportunity is just as easy as pushing a glass off a table. This is why the Vedas say that the human form of life is meant for finding the truth.


To be continued...

Svenska: Del 4:

Men fortfarande finns ett problem. I vår själviskhet, tänker vi oss lätt att andra inte har verkligt värde. I och med detta börjar vi också förlora tron på vårt egna värde, och förlorar gradvis vår självkänsla. Om det inte finns någon att säga tack till, blir livet fruset omkring oss. När detta sker blir sinnet destruktivt, vi klagar på hela skapelsen och till sist flyr vi in i själv-förstörelse.

Vi uppmärksammar inte den stora skatten som livet är, för vi har aldrig fått lära oss att respektera livet och att respektera andra.

Det är nödvändigt att gottgöra för denna brist, annars missar vi den stora chansen med mänskligt liv. Att förneka oss själva denna möjlighet är lika enkelt som att putta ner ett glas från ett bord. Detta är värför veda-skrifterna säger att den mänskliga livsformen är till för att man ska finna sanningen.

Fortsättning följer...


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Thursday, November 20, 2008

The science of relationships part 3 / Vetenskapen om relationer del 3English: Part 3

While searching for a relationship with the eternal world, we cannot avoid asking what the origin of our consciousness and individuality is. Without receiving an answer, we cannot really understand what takes place around us. If there exists only one piece of something, then its value is unique. Every being is unique and irreplaceable. Just like the tiny blue Mauritius stamp worth three million dollars.

To be continued...

Svenska:
Del 3

När vi söker efter ett förhållande till den eviga världen, kan vi inte undvika att ställa frågan: vad är ursprunget till mitt medvetande och min individualitet? Utan att få ett svar kan vi inte riktigt förstå vad som händer runtomkring oss. Om det endast existerar ett exemplar av något, så har detta ett unkit värde. Varje varelse är unik och oersättlig. Som det lilla blå Mauritius-frimärket, värt tre miljoner dollar.

Fortstättning följer...


-------------------------------------------------------------------------------------------------
.

Wednesday, November 19, 2008

Prabhu Brahma-Samhita & Mataji Bhakti Shakti, wedding/bröllop


English: About a week ago our Nimai House ex-inmate prabhu Brahma-Samhita got married to mataji Bhakti Shakti in Vrindavan, India. We only have these two photos, that's all we have been sent. On the picture above you see the couple next to Gurumaharaj. Below you see the couple, Brahma's brother and mother and Renu who used to live here in Gothenburg before.

Svenska: För ungefär en vecka sedan gifte sig Nimaihusets ex-invånare prabhu Brahma-Samhita med mataji Bhakti Shakti i Vrindavan, Indien. Vi har bara dessa två foton, det är allt vi fått skickat till oss. På bilden ovan ser man paret bredvid Gurumaharaj. Nedan ser ni paret, Brahmas bror och mamma och Renu som bodde i Göteborg tidigare.
Brahma-Samhita das & Bhakti Shakti devi dasi ki jaya!


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Tuesday, November 18, 2008

The science of relationships part 2 / Vetenskapen om relationer del 2English: Part 2.

In the Vedas, spiritual relationship is called nitya-sambandha, eternal relationship. This eternal relationship can be likened to the concept that we are still our mother’s son, long after she has passed away from this world. We feel that a kind of constancy exists, though in our previous lives, we have had many different mothers and other types of relationships. Whatever happens to us in this world is not eternal. Just like George Harrison sings: All things Must Pass.

To be continued...

Svenska: Del 2.

I vedaskrifterna kallas andligt förhållande för nitya-sambandha, evigt förhållande. Detta eviga förhållande kan liknas vid konceptet att vi alltid är vår mors son, även långt efter att hon gått bort från världen. Vi känner att det existerar en slags varaktighet, även om vi i våra tidigare liv hade andra mödrar och förhållanden. Inget som händer oss i denna värld är evigt. Som George Harrison sjunger: All things must pass (allting måste passera).

Fortsättning följer...


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Monday, November 17, 2008

Yet more on depression / Än mer om depressionEngelska: I'm sorry that I was unclear in the first post about depression, and apologize to whoever became upset. Unfortunately neither my second post seems to have clarified what I meant. We are swimming in an ocean of faults and I am thankful that you tell me when you're not satisfied with my service. Because my writing is supposed to be a service to the readers, an attempt to share what I have learned from those who embody my ideals, uplifting wisdom.

The root of the evil is self-centeredness. And even if a person is so deep into his self-inflicted misery that he cannot get out of it immediately, encouraging words may awaken a desire for change.

I heard of an example of this the other day. A woman told that a man approached her in the city and greeted her. She didn't recognize him, so he told her that ten years earlier, when they were acquainted, she had pleaded to him "please, can you not quit the drugs?", which he now had done. He told that her words got stuck in his consciousness.

When you feel that you want to say something you start looking for words. For a message to come through there are quite some requirements: the speaker's ability to express her-/himself, the listeners ability to listen, coinciding vocabulary, the listeners maturity to undersand the message and last but not least: grace, the most important. That something beyond the control of both the speaker and listener lets the message go from heart to heart. And even if the other requirements are met, the message will not go through without the speaker and listener being favored by grace.

It may be that I lack brotherliness and compassion. In the same way that I plead to the depressed, however hopeless it may seem, in the same way you plead to me to get out of my deficiency. This is as difficult for me as for a deeply depressed person to cheer up, if not more difficult. But to stand up for what I have said and set an example I now beg: Do not judge me because of my past, nor my present state, judge me by my ideals. I want to develop brotherliness and compassion, for real! Be so kind, pray for me that I may succeed in this and guide me with your own personal examples.

Forgive me.

Svenska: Jag är ledsen att jag var oklar i första inlägget om depression, och ber om ursäkt till de som blivit upprörda. Tyvärr verkar heller inte mitt andra inlägg ha förklarat vad jag menade. Vi simmar i en ocean av brister och jag är tacksam att ni säger åt mig när ni inte är nöjda med min tjänst. För mitt skrivande är menat som en tjänst till de som läser, ett försök att dela med mig av vad jag har fått lära mig av de som förkroppsligar mina ideal, upplyftande visdom.

Roten till det onda är självupptagenhet. Och även om en person är så djupt inne sitt självförvållade elände att han kanske inte direkt kan ta sig ur det, kan en uppmaning väcka en önskan att någon gång bli frisk.

Jag hörde om ett sådant exempel här om dagen. En kvinna berättade att en man kommit fram till henne på stan och hälsat på henne. Hon kände inte igen honom, så han berättade att tio år tidigare då de var bekanta hade hon bett honom "snälla, kan du inte sluta med drogerna?", vilket han nu hade gjort. Han berättade att uppmaningen hade satt sig i hans medvetande.

När man känner att man vill säga något börjar man leta efter ord. För att ett budskap ska nå fram krävs en del saker: Talarens förmåga att uttrycka sig, lyssnarens förmåga att lyssna, sammanfallande vokabulär, lyssnarens mogenhet att förstå budskapet och sist men inte minst: ynnest, det viktigaste. Att något bortom både talarens och lyssnarens kontroll låter budskapet vandra från hjärta till hjärta. Och även om allt det andra stämmer, går inte budskapet fram om inte talaren och lyssnaren gynnas av denna ynnest.

Det må vara så att jag saknar medmänsklighet och empati. Såsom jag vädjar till de deprimerade, hur hopplöst det än må vara, att rycka upp sig, på samma sätt vädjar ni till mig att ta mig ur min bristfällighet. Detta är lika svårt för mig som för en deprimerad att rycka upp sig, om inte svårare. Men för att stå upp för vad jag sagt och sätta exempel ber jag nu: Döm mig inte efter mitt förflutna, inte efter hur jag är nu, men efter mina ideal. Jag vill utveckla medmänsklighet och empati, på riktigt! Var vänliga, be för mig att jag lyckas med detta och vägled mig med era personliga exempel.

Förlåt mig.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Sunday, November 16, 2008

More on depression / Mer om depressionEnglish: One comment was posted in last wednesday's blog, "Depression". Vasudeva answered the comment perfectly, but anyway I post this for further clarification.

There are many grades and types of depression.

What I had in mind was when people are depressed because of ungratefulness and egotism.

"...the majority of the depressed are not ready to question their lifestyle or their concepts of existence."

-Srila B.A. Paramadvaiti Maharaj, in the Vedic Wisdom about depression.

I add a quote from Roy Andersson's movie "You, the living"

"I am a psychiatrist. I have been that for 27 years. I am completely worn-out. To year after year listen to rows of patients who are not satisfied with their lives, who wants to have fun, who wants me to help them with that, it's exhausting I tell you. I'm not having very fun myself. People demand a lot, that's my conclusion after all these years. They want to be happy, at the same time as they are self-centered, selfish, non generous, i want to be honest and say simply mean, most of them.Spending hour after hour in therapy, trying to make a mean person happy. There's no point. You can't do it. I've stopped doing it. These days, I just prescribe pills."

Svenska: En kommentar har kommit på onsdagens blogg, "Depression". Vasudeva svarade jättebra på kommentaren, men jag postar detta för vidare förklaring.

Det finns flera grader och typer av depression.

Det jag syftar på är när folk är deppiga, på grund av att de är otacksamma och egoistiska.

"...de flesta av de deprimerade är inte öppna för att man ifrågasätter deras livsstil eller deras uppfattning om existensen."

-Srila B.A. Paramadvaiti Maharaj i den Vediska Visdomen om "depression".

Jag lägger till ett citat från Roy Anderssons film "Du, levande".

"Jag är psykiatriker. Det har jag varit i 27 år. Jag är alldeles utsliten. Att år efter år lyssna på rader av patienter som inte är nöjda med sin tillvaro, som vill ha roligt, som vill att jag ska hjälpa dem med det, det tar på krafterna ska jag säga. Jag har minsann inte så roligt själv. Människor begär mycket, det har jag kommit fram till efter alla år. De vill gärna bli lyckliga, samtidigt som de är självupptagna, själviska, ogenerösa, ja jag vill vara ärlig, jag skulle vilja säga elaka helt enkelt, de flesta. Att lägga ner timme efter timme på samtal för att få en elak människa lycklig, det är ingen mening med det. Det går inte. Jag har slutat med det. Jag skriver bara ut piller numera. Så starka som möjligt. Så är det med det."


-------------------------------------------------------------------------------------------------


.

Saturday, November 15, 2008

The science of relationships part 1 / Vetenskapen om relationer del 1English: The following days I will piece by piece post the article "The science of relationships" written by Srila B.A. Paramadvaiti Maharaj.

Spiritual life is the science of wonderful relationships based on love.

One of our main problems in this world is that we scarcely have good and loving relationships. This is also why we seek liberation from material existence and try to attain a higher truth. We desire real love and happiness.

We are born into a world where relationships are not based on respect. Man is merely a number, customer or object of enjoyment.

Children don’t listen to their parents, and parents only respect them insofar as career and success can be expected. Hardly anyone cares for the elders. Females enjoy attention only while they are sexually attractive. Leaders don’t respect their constituents. The government does not care for the citizens and the police is established mainly for protecting the valuables of the rich from all those who have nothing.

But we still try to understand the love that may connect us from soul to soul.

To be continued...

Svenska: De kommande dagarna kommer jag bit för bit lägga upp artikeln "Vetenskapen om relationer (org. The science of relationships) skriven av Srila B.A. Paramadvaiti Maharaj.

Andligt liv är vetenskapen om underbara förhållanden grundade i kärlek.

Ett av våra huvudproblem in denna värld är att vi knappt har några bra och kärleksfulla relationer. Det är också därför vi söker befrielse från materiell existens och försöker uppnå en högre sanning. Vi längtar efter riktig kärlek och lycka.

Vi är födda in i en värld där förhållanden inte grundas i respekt. En person är blott ett nummer, en kund eller ett njutbart objekt.

Barn lyssnar inte till sina föräldrar, och föräldrarna respekterar barnen endast i den utsträckning som karriär och framgång kan förväntas. Knappt någon bryr sig om de äldre. Kvinnor njuter av uppmärksamhet så länge de är sexuellt attraktiva. Ledare respekterar inte sina väljare. Regeringen bryr sig inte om medborgarna och polisen jobbar främst med att skydda de rikas rikedomar från de som inget har.

Men ändå försöker vi förstå kärleken som må förena oss själ till själ.

Fortsättning följer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
.

Friday, November 14, 2008

Tulasi on visit / Tulasi på besökEnglish: Yesterday when I came to Nimaihuset there was a surprise. On of our mothers, Prem, had brought her Tulasi plant, a sacred plant from India. Unfortunately my camera batteries are on recharge so I could not take any picture, but we made a ceremony. Above is a beautiful painting of devotees worshipping Tulasi, the mother of devotion.

Svenska: Igår när jag kom till Nimaihuset fick jag en överraskning. En av våra mödrar, Prem, hade tagit med sig sin Tulasi-planta, en helig planta från Indien. Tyvärr är mina kamera-batterier på laddning så jag kunde inte ta något kort, men vi gjorde en ceremoni. Ovan är en vacker målning av hängivna som dyrkar Tulasi, hängivenhetens moder.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Thursday, November 13, 2008

Craving for simplicity / Längtan efter enkelhetEnglish: Yesterday we celebrated the disappearance day of Srila Bhakti Promode Puri Goswami, on of our teacher's teachers. He is the perfect example of humility and simplicity, although vastly learned. He is so humble that it almost pains when you hear him speak, because I realize how far I am from that ideal.

He inspires in me a craving for simplicity. To never think that you "have" or "know" the absolute truth, but to simply be a servant of it, an instrument of God's love. This does however not exclude a strong philosophical conviction. Faith will vanish if not backed up by reason, it's only sentimentalism. But also, philosophy without faith is just dry and will make you stiff.

Commitment is the basis of love.

Svenska: Igår firade vi Srila Bhakti Promode Puri Goswamis bortgångsdag. Han var (är) en av vår lärares lärare. Han är ett perfekt exempel på ödmjukhet och enkelhet, trots att han är enormt lärd. Han är så ödmjuk att det nästan gör ont, för jag inser hur långt jag är från det idealet.

Han väcker i mig en längtan efter enkelhet. Att aldrig tro att man "har" eller "vet" den absoluta sanningen, utan endast är en enkel tjänare till den, ett instrument för Guds kärlek. Detta utesluter dock inte en stark filosofisk övertygelse. Tro kommer att förgås om den inte backas upp av förnuft och reson, det är endast sentimentalism. Men också, filosfi utan tro är bara tort och kommer att göra dig stel.

Förpliktelse ligger till grund för kärlek.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Wednesday, November 12, 2008

DepressionEnglish: Depressed? Then you have joined the dark side... Cheer up!

Svenska: Deppig? Då har du joinat den mörka sidan... Ryck upp dig!


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Tuesday, November 11, 2008

Now they have left / Nu har de åktEnglish: Now they have left for India. Here is a picture I took less than one hour before writing this, standing by the train. They will be gone for a month, and we already miss them...

Svenska: Nu har de åkt iväg mot Indien. Här är en bild jag tog mindre än en timma innan detta skrivs, ståendes vid tåget. De kommer vara borta i en månad, och vi saknar dem redan...


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Monday, November 10, 2008

Preparing for leaving to India / Förberedelser för Indien-resanEnglish: Early in tomorrow morning Vasudeva...

Svenska: Tidigt imorgon bitti kommer Vasudeva...Engl: ...and Andreas will leave the rest of us for some time and go to India. I am happy for them, but we will miss them a lot!

Right now they are preparing for the journey. A lot to do...

Sve: ...och Andreas lämna resten av oss och åka till Indien. Jag är lycklig för deras skull, men vi kommer att sakna dem här väldigt mycket!

Just nu förbereder de sig inför resan. Mycket att göra...English: Today is also the day when Bhakti Shakti will get married to...

Svenska: Idag är också dagen då Bhakti Shakti kommer att gifta sig med...English: ...this completely sane man, Brahma, who used to live with us before. The marriage ceremony will take place in Vrindavan, India. You are welcome if you happen to be there...

Svenska: ...denna fullständigt sansade man, Brahma, som bodde med oss förut. Bröllopet kommer att äga rum i Vrindavan, Indien. Du är välkommen om du råkar vara i närheten...


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Sunday, November 9, 2008

EkadasiEnglish: Today we observe ekadasi, which we do two times every lunar month. On these days we are fasting from grains and beans and we are focusing more on coming closer to God. Of course we should have full focus every day, but 2 days a month is a good start, isn't it?

Svenska: Idag följer vi ekadasi, något vi gör två gånger varje mån-månad. På dessa dagar fastar vi från korn och baljväxter, och fokuserar mer på att komma närmare Gud. Självklart borde man ha fullt fokus varje dag, men två dagar i månaden är en bra början, inte sant?


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Saturday, November 8, 2008

The touchy subject of abortion / Det känsliga ämnet abortEnglish: Risking to lose our readers I bring up the touchy subject matter of abortion. In Sweden, where I live, you are considered evil if you think anything is wrong with it. There is not really much of a discussion based on common sense.

One school teacher of a friend of mine pleaded to the students; "Please, never do abortion". She was fired.

But people don't get that upset when a boy tries to force his girlfriend to abort the child he doesn't want to take care of. But isn't he much more of an asshole than the teacher mentioned above?

One very common argument for abortion is that women should have the right to decide what happens to their own body. But the thing is the baby is not "their body", the child is a separate person. Why would there be any difference between killing one's own child before or after it has come out from the womb?

Then the next argument comes; "But what if the woman have been raped?!". This is a very difficult question, and I will not say anything definite, but I ask two questions: 1. Will she be less raped if she does an abortion? 2. Is it the child's fault?

Anyway, this is not the main issue, because very, very few who does abortion were raped. In most cases it's about two irresponsible humans having sex without considering the consequences.

In the strict spiritual tradition I follow, couples do not have sex before they are married and then only for the cause of begetting children, and first they prepare by contemplating the important decision for hours by meditating together.

I realize that not many people are intereted in being this strict, but my plead to the people in general is to not have sex unless you are ready to accept parenthood, beginning with 18 years of great dedication until the child more or less can take care of her-/himself.


Svenska:
Med risk för att förlora läsare tar jag upp det väldigt känsliga ämnet abort. I Sverige anses du vara ond om du tycker att det är fel. Det finns ingen riktig diskussion grundad på sunt förnuft.

En lärare i en väns skolklass vädjade till eleverna, "Snälla, gör aldrig abort". Hon fick sparken.

Men folk blir inte lika upprörda när en kille försöker (ofta lyckas de) tvinga sin flickvän att göra abort när han inte vill ta hand om barnet. Men tycker ni inte att han är ett mycket större kräk än läraren i exemplet ovanför?

Ett vanligt argument för abort är att kvinnor ska ha rätt att bestämma över sina egna kroppar. Men saken är den att barnet är inte deras egna kropp, det är en egen individ. Varför skulle det vara någon skillnad mellan att döda sitt eget barn före eller efter det har kommit ut ur livmodern?

Då kommer nästa argument; "Men om kvinnan har blivit våldtagen då?!". Detta är en väldigt svår fråga, så jag säger inget definitivt, men jag ställer två frågor: 1. Kommer hon att vara mindre våldtagen om hon gör abort? 2. Är det barnets fel att hon blev våldtagen?

Hursomhelst, detta ä inte huvudfrågan, för väldigt, väldigt få som gör abort har blivit våldtagna. I de flesta fall handlar det om två ansvarslösa människor som har sex utan tanke på konsekvenser.

I den strikta andliga tradition jag följer har par inte sex innan de gift sig, och sedan endast för syftet att få barn, och först förbereder de sig genom att kontemplera det viktiga beslutet under timmar av gemensam meditation.

Jag inser att inte många är intresserade av att leva så strikt, men min vädjan till folk i allmänhet är att inte ha sex innan ni är beredda att ta på er föräldraskap, vilket börjar med 18 år av stor dedikering innan barnet mer eller mindre kan ta hand om sig självt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.