Friday, June 26, 2009

"Svenska:
Nu är det mindre än en vecka kvar (2a Juli) tills min Gurudeva (på bilden ovan) kommer och min lista på saker som jag vill ha gjort har inte blivit kortare. Har idag uppdaterat http://nimai.info med program för vår sammankomst nästa vecka med Gurudeva.

Två bra citat från Gurudeva Paramadvaiti som dök upp idag:

"Genom de människor du möter under livet, vill Gud att du visar din kärlek."

"Den som är ödmjuk ser hjältar överallt"English:
Now its less than a week (2a Juli) to Gurudevas (on the picture above) arrival here and my "to do"-list has not become shorter. But today i updated the http://nimai.info with the program for our gathering with Gurudeva.

Two nice quotes from Gurudeva Paramadvaiti appeared to me today:

"Through those people you meet during life, God wants you to show your love"

"He who sees heroes everywhere is humble"


Thursday, June 25, 2009

Hjältar och jämlikhetDet finns många sk hjältar i denna världen; superman, fantomen, hancook, spidergirl, hulken etc etc. De är alla löjliga som ni ser på filmen ovan. Men nu är faktiskt en riktig superhjälte, Gurumaharaj, på väg till Göteborg som ingen av de ovannämnda hjältarna kan rå på...En del blir avundsjuka när Gurun får uppmärksamhet av olika slag, t.ex. sitter i centrum på ett lite högre säte än de andra. Men det är inte han som sitter i centrum, han delar bara med oss sin förmåga att sätta sin Guru och Krishna i centrum. Det kan man höra om man lyssnar på vad han talar om. Han sätter sin Guru och Krishna i centrum. Och genom att representera sin Guru kan han förmedla vidare den känslan och visdomen han själv fått. Att Gurun är inte är på samma plan som oss är viktigt att komma ihåg, han själv kanske agerar som så genom att vara väldigt familjär, men så är inte fallet. Han har kommit för att ge något substansiellt och inte för att utbyta åsikter. Den kunskap som kommer genom Gurun kommer från ett plan ovan vårat sinne, ovan vår intelligens, därför tar vi det på vårt huvud och bugar oss varhelst denna flod av Själslig tillfredställelse och fullkomlighet rinner ner. Och när Gurun talar finns det möjlighet att ta emot denna gåva genom att bara följa de instruktioner som ges.

Här i Sverige ska ju dessutom alla vara jämlika på alla plan. Ingen får vara mer ödmjuk eller avancerad i anligt liv heller, jämlikhet är på modet. Förutom när Bruce Springsteen kommer till stan, han ska ha en hel fotbollstadion som är så stor att man inte ser honom om man inte tittar på den 20 x 15 meter stora skärm som visar vad som händer med pricken på scenen. Vad hände med jämlikheten? Ska inte ALLA få lika mkt uppmärksamhet? eller finns det vissa som är mer kvalificerade än andra och som inte blir stolta? Klart det finns! Jag vet inte om Bruce Springsteen är en av dem, men jag vet definitivt att Gurumaharaj är en av dem.

Kom och lyssna själv: 2juli till 6juli.
2-3juli i stan
4-6juli på landet

ring 0738003287 och boka in dig inom 30 minuter så får du en bhakta push-up på köpet ;)

Monday, June 22, 2009

Terror attack in Fjärås fjords...Today we are in Imlitala and enjoying sunshine, bathing and of course working with the land. But there is a black cloud hanging over the fields these days; some punk-birds have started eating the strawberries. These terrorists are hopefully to be scared away by a scarecrow, we will inform you the latest development in this serious case.

ys
//vasudeva

Friday, June 19, 2009

Very important / Väldigt viktigtEnglish: Hello, everyone who reads this!

In two weeks from now things will turn around in our lives. The lively hindu monk Swami B.A. Paramadvaiti will come here to Gothenburg (Sweden) to lecture, play, sing and give personal consultation. He will arrive on thursday the 2nd of July and go again on the 6th. On the 3:rd (friday) there will be a program at our new vegetarian restaurant, Sattva. Various musicians will perform with different exciting instruments before the lecture after which we will serve out delicious food. The saturday and sunday will be spent in the countryside at our organic farm, Imlitala. You are welcome there to take part of the peaceful atmosphere.

So:

*"The beautiful eternity, the greatest mystery of all times", music, lecture and food. Place: Sattva - a vegetarian kitchen. Södra vägen 73 (on the other side of the street from the World Culture Museum). Time: 18.30.

*Imlitala, our organic farm south of Kungsbacka. Forest walks, bath in the lake, singing and extrovert introspection. Saturday and sunday.

Contact us for more detailed information.

www.nimai.info

With regards,
The dynamic Nimai-gang

Svenska: Hej, alla som läser detta!

Om två veckor kommer det att röras om i våra livs grytor. Då kommer den livfulle hindu-munken Swami. B.A. Paramadvaiti hit till Göteborg för att föreläsa, spela, sjunga och ge personlig konsultation. Han anländer torsdagen den 2:a juli och åker igen vidare den 6:e juli. Den 3:e juli (fredag) blir det ett program på vår nya vegetariska servering, Sattva. Diverse musikanter kommer att framträda med olika spännande instrument innan föreläsningen, efter vilken det kommer att serveras läcker mat. Lördagen och söndagen kommer att spenderas ute på vår ekologiska gård, Imlitala. Dit får man gärna komma och ta del av den fridfulla atmosfären.

Så:

*"Den vackra evigheten, tidernas största mysterium", musik, föreläsning och mat. Plats: Sattva - ett vegetariskt kök. Södra vägen 73 (mittemot Världskulturmuséet). Kl. 18.30

*Imlitala, vår ekologiska gård söder om Kungsbacka. Skogspromenader, sjöbad, sång och utåtriktad inåtriktning (extrovert introspektion). Lördag och söndag.

Kontakta oss för mer detaljerad information.

www.nimai.info

Med ovanligt vänliga hälsningar
Det dynamiska Nimai-gängetEnglish: The other day we went out to play and sing in the streets. We also have a new member of the gang, at least for the summer, R-kay-bee-didi (dressed in blue on the picture).

We miss Tulasi very much, but she will come tomorrow...

Svenska: Häromdagen gick vi ut för att sjunga och spela på gatorna. Vi har också en ny i gänget, åtminstone för sommaren, R-k-b-didi (klädd i blått på bilden).

Vi saknar Tulasi väldigt mycket, men hon kommer imorgon...

Nimai-TV-Shop, in swedish/på svenska:


.

Wednesday, June 17, 2009

Adventure fields forever / Äventyrsfält för alltidEnglish: Out in the fields of Imlitala...

Svenska: Ute på Imlitalas fält......grow strawberries...

...växer jordgubbar......for the pleasure of Nimai...

...till glädje för Nimai......and his devotees.

...och hans hängivna.Vasudeva,...and/och Sudarshan......aimed for bull's eye.

...siktade på att sätta mitt i prick.But then came a snake...

Men sen kom en orm......and bit Vasudevas finger.

...och bet Vasudeva i fingret.Neighboring cows.

Grannkor.

.

Monday, June 15, 2009

The rise and fall of the false Guru / Den falske Guruns uppgång och fallEnglish: The TV is acting as a Guru of the modern society, but actually it should be crushed. (The clip is in spansih).

Svenska: TV'n agerar Guru i dagens samhälle, men den borde egentligen krossas. (Klippet är på spanska).
.

Saturday, June 13, 2009

The beauty of tilaka / Tilakens skönhetEnglish: Tilaka is a mark that explains the body to be a temple, since God resides in the heart of all living beings.

Svenska: Tilaka är en markering som förklarar att kroppen är ett tempel, eftersom Gud håller hus i alla levande varelsers hjärtan.
.

Thursday, June 11, 2009

The drop / Det var droppenEnglish: I wrote a poem the other day...

A drop fell from a cloud and down in a storming ocean
As of a butterfly's wingbeat, no one takes notice
But it made circles that expanded
And turned into new waves while the old one's retired

This poem is about when the seed of bhakti comes to you, in the midst of the storm. First you don't notice, but gradually it becomes a storm of it's own which blows away everything else. Bhakti is love of Sri Krishna (God's personal form of beauty), and comes through someone who loves Sri Krishna. Love desires to expand.

This is brought up in a scripture called Caitanya-caritamrita, authored by Srila Krsnadas Kaviraj Goswami:

brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva
guru-krsna prasade paya bhakti-lata-bija
tate krishna bhaje kare gurur seban
mayajala chhute pay shrikrishnacharan

Wandering through the entire universe, some fortunate soul gets the seed of bhakti by the grace of the Guru and Sri Krishna. Then he nourishes his love for Sri Krishna under the guidance of Guru and frees himself from the illusory energy.

Some of you have it planted, others are waiting for something good.

Svenska: Jag skrev en dikt häromdagen...

En droppe föll från ett moln och ner i ett stormande hav
Gick obemärkt förbi så som ett fjärils vingslag
Men den bildade ringar som förstorades
Och blev till nya vågor medan de gamla förlorade

Denna dikt handlar om när fröet av bhakti kommer till en, mitt i stormen. Man märker det inte först men gradvis bildar den sin egna storm och blåser ut allt det andra. Bhakti är kärlek för Sri Krishna (Guds personliga form av skönhet), och kommer till en genom någon som älskar Sri Krishna. Kärlek vill expandera.

Detta tas upp i en skrift kallad Caitanya-caritamrita, författad av Srila Krsnadas Kaviraj Goswami:

brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva
guru-krsna prasade paya bhakti-lata-bija
tate krishna bhaje kare gurur seban
mayajala chhute pay shrikrishnacharan

Vandrandes genom hela universum, får en lyckosam själ fröet av bhakti genom Guruns och Sri Krishnas försyn. Sedan när han sin kärlek till Sri Krishna under Guruns vägledning och befriar sig själv från den materiella energin.

En del av er har det planterat, andra väntar på något gott.

.

Tuesday, June 9, 2009

Hey Mickey!English: Haribol! This is Shyamananda writing (or Shanibamba das, as my sister's friend call me). I'm visiting my siblings in the south of Sweden. Above you see my sister Rebecca, raising the spoon for the vegetarian revolution.

Svenska: Haribol! Detta är Shyamananda som skriver (eller Shanibamba das som min systers vän kallar mig). Jag är på besök hos mina syskon i Skåne. Ovan ser ni min syster Rebecca, som höjer skeden för den vegetariska revolutionen.Water your consciousness with salad instead of violence. This is my brother Alexander who inspired me to become vegetarian five years ago.

Vattna ditt medvetande med sallad istället för våld. Detta är min bror Alexander som inspirerade mig att bli vegetarian för fem år sedan.Vegetarian? Not yet, but let's see about next life.

Vegetarian? Inte än, men i nästa liv kanske.Mickey also have revolutionary thoughts...

Musse går även han i revolutionära tankar...I'm studying the life of the saint I'm named after. Pretty exciting...

Jag studerar biografin över helgonet jag är döpt efter. Ganska spännande...

.

Sunday, June 7, 2009

Skedrevolutionen på Världsmiljödagens klimatfestival / The Spoonrevolution at the climate festival of the World Environment Day


SV: Nimaihuset fanns på plats med skedrevolutionen under detta lilla miljöevent på Järntorget i Göteborg för att upplysa om det absolut bästa alternativet för att rädda miljön: bli vegetarian!

EN: Nimaihuset with the Spoonrevolution was present on this enviromental event to enlighten the public about the single most effective option for saving the enviroment: go veg!


SV: Våran mycket attraktiva meny.

EN: Our highly attractive menu.SV: Information om skadorna som köttindustrin orsakar på natur, atmosfär och våra kroppar.

EN: Information about the damages caused by meat industry on our nature, the atmosphere and our bodies.


SV: Kön ringlade sig ibland lång för att få en chans att smaka våran delikata soppa och veganska wraps.

EN: The line grew long to get a chanse to taste our delicate soup and vegan wraps.


SV: En mycket framgångsrik fredlig skedaktion med nöjd publik och nöjda revolutuionärer.

EN: A very successful and peaceful spoon action with a pleased audience and happy revolutionaries.

Thursday, June 4, 2009

Nirjala EkadasiEnglish: Yesterday and the night before today we observed Nirjala Ekadasi, which occurs once a year. It's a day when you fast from food and water and focus more on meditation and prayer. This year we decided to go out in the forest and found a nice place by a lake.

Svenska: Igår och natten till idag iakttog vi Nirjala Ekadasi, en dag på året då man fastar från mat och vatten samt fokuserar mer på bön och meditation. Detta år valde vi att gå ut i skogen och hittade en fin plats vid en sjö.Our spiderman Vasudeva put up a shield from possible wind and rain.

Vår spindelman Vasudeva satte upp ett skydd mot eventuell vind och regn.Some last touches...

Några sista justeringar......and done!

...och klart!We used the shelter as a temple, made an altar and found some forest flowers to offer to Sri Sri Guru Gauranga Radha Vrajeshvara.

Vi använde skyddet som tempel, gjorde ett altare och hittade ett gäng skogsblommor att offra till Sri Sri Guru Gauranga Radha Vrajeshvara.We found an ancient petroglyph of the sanskrit-sign "om". This is probably a left-over from the swedish-vedic culture.

Vi hittade en urgammal hällristning av sanskrit-tecknet "om". Det är antagligen en kvarleva från den svensk-vediska kulturen.Vasudeva in deep absorption.

Vasudeva i djup absorption.
Sadhu warmed up by the fire...

Sadhu värmde sig vid elden......and cooled down in the lake.

...och svalkade sig i sjön.So at the time for singing he was exhausted and passed out.

Så vid sjungningsdags var han utmattad och däckade.Evening by the lake.

Kväll vid sjön.The fire got fired up some times.Elden blev uppeldad då och då.Sunrise...

Soluppgång...

.