Wednesday, December 24, 2008

Christmas and patience / Jul och tålamodEnglish: This summer my Guru told me personally that if one is not patient, one will have to take rebirth as a tree to learn patience.

Looking at the picture above I was reminded of this statement. You can click the picture to enlarge it, study it and meditate upon it. This beautiful scenery is shaped by the flowing water by looong, looong time.

So imagine how beautiful life will become if you just follow your heart with patience.

Merry Christmas, by the way.

Svenska: I somras sade min Guru till mig personligen att om man är otålig får man ta återfödelse som ett träd för att lära sig tålamod.

När jag såg bilden ovan påmindes jag om detta uttalande. Du kan klicka på bilden för att förstora den, studera den och meditera på den. Detta vackra landskap är format av det flödande vattnet under en lååång, lååång tid.

Så tänk dig hur vackert livet kommer bli om du bara följer ditt hjärta med tålamod.

God jul, förresten.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Tuesday, December 23, 2008

Pictures from India-land part 6 / Bilder från India-land del 6English: More pictures from the Yamuna river...

Svenska: Fler bilder från Yamuna-floden...-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Monday, December 22, 2008

Dancing animals / Dansande djurEnglish: A friend from Chile made this little clip. It's quite funny, and the message is vegetarianism...

Svenska:
En vän från Chile gjorde det här lilla klippet. Det är ganska roligt, och budskapet är vegetarism...


----------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Sunday, December 21, 2008

The science of relationships part 12 / Vetenskapen om relationer del 12English: Part 12:

We need a relationship with Ishta-dev, the Lord of our heart. Searching for a relationship is essentially about finding a relationship with Him. Who is my Lord in this world? Whom do I want to obey? Whom should I worship? Whose happiness will be my happiness? Without the Lord of our heart we feel lonely even if there is a crowd around us. We cannot live happily without God, since we need Him.

In the material world I try to be my own lord and I also would like to rule over you. And you think in the same way. This is how constant quarrels and wars pervade our lives.

According to the science of devotion, if you have no master, you are like a stray dog. This sounds heavy, but the scriptures speak this way.

To be continued...

Svenska: Del 12:

Vi behöver ett förhållande till Ishta-dev, vårt hjärtas Herre. Att söka efter ett förhållande handlar i grund och botten om att finna ett förhållande till Honom. Vem är min Herre i denna värld? Vem vill jag lyda? Vem vill jag dyrka? Vems lycka är min lycka? Utan vårt hjärtas Herre känner vi oss ensamma även om vi är mitt i en folksamling. Vi kan inte leva lyckligt utan Gud, eftersom vi behöver Honom.

I den materiella världen försöker jag vara min egen herre och jag skulle också vilja bestämma över dig. Och du tänker på samma sätt. Detta är anledningen till att våra liv genomsyras av gräl och krig.

Enligt vetenskapen om hängivenhet, är du utan Herre som en herrelös hund. Detta låter tungt, men skrifterna talar som så.

Fortsättning följer....

Saturday, December 20, 2008

Probably the best christmas buffet ever / Antagligen det bästa julbordet någonsinEnglish: So yesterday we made it, the best christmas buffet of all times, according to some. The atmosphere was great and we saw both familiar and new faces. We feel sorry for those who did not come. Well, you'll get a new chance next year. =)

Svenska: Så igår hade vi det, det bästa julbordet någonsin, enligt vissa. Stämningen var fin och vi såg både gamla och nya ansikten. Vi känner medlidande för de som inte kom. Nåväl, ni får en ny chans nästa år. =)
The sweets-eating staff / Den godsaksätande personalen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Friday, December 19, 2008

Christmas buffet today! / Julbord idag!English: Cooking a buffet, no time to write, come and eat...

Svenska: Lagar ett julbord, ingen tid att skriva, kom och ät....

Thursday, December 18, 2008

Pictures from India-land part 5 / Bilder från India-land del 5English: Back in Vrindavan and the Yamuna river.

Svenska: Tillbaka till Vrindavan och Yamnafloden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Wednesday, December 17, 2008

The science of relationships part 11 / Vetenskapen om relationer del 11English: Part 11:

How nice it is if we chant and dance together for Krsna! How nice if we share our house with others and no one has to fight with others! Everyone can smile and feel at home. Problems begin only when someone feels he has to leave. The reason so many people become alienated from the spiritual community is because there they cannot be in illusion, and because we don’t let anyone remain a prisoner of the material world.


We long for the company of sincere people who want to fight against illusion, who want to be true friends of others. This does not mean the family has to be given up, since we can lead a real spiritual life within the framework of a family, though we also need a transcendental relationship.

To be continued...

Svenska: Del 11:

Så fint det är om vi sjunger och dansar tillsammans för Krishna! Så fint om vi delar hus med andra och ingen grälar med någon! Alla kan le och känna sig hemma. Problem kommer bara när någon känner att han måste lämna hemmet. Anledningen till att så många lämnar den andliga gemenskapen är att man inte tillåts vara i illusion där, och för att vi inte låter någon fortsätta vara en fånge i den materiella världen.


Vi längtar efter umgänge med seriösa människor som vill slåss emot illusionen, som vill vara sanna vänner till andra. Detta betyder inte att man behöver ge upp familjen, eftersom vi kan leva andligt inom familjelivets ramar, även om vi också behöver en transcendental relation.


Fortsättning följer....
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---

.

Tuesday, December 16, 2008

Pictures from India-land part 4 / Bilder från India-land del 4Engelska: Pictures from the bus to Delhi and from Delhi.

Svenska: Bilder från bussen till Delhi och från Delhi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Monday, December 15, 2008

The state of things / Om sakernas tillståndEnglish: Yesterday I saw a documentary about the swedish reggae group Svenska Akademien. One of the members said something very true:

"That which makes us exist, anything exist, I would like to call a great mercy. Out of this abundance we go and make an economy of growth and greed, instead of an economy of gifts, if you call it like that. The human being has some kind of abundance within that she must... The human is in my eyes something that always flows over and becomes more than she is. And she must give, but if she cannot give she puts a lid on herself and starts to take instead. And this abundance has to go somewhere and then one build bombs instead and drop somewhere, or gets prostitutes somewhere, or whatever one does. It becomes a perversion of the natural with being human and being generous and being loving."

Svenska: igår såg jag en dokumentär om reggae-gruppen Svenska Akademien. En av medlemmarna sa något väldigt sant:

"Det som gör att vi finns, att någonting finns, det skulle jag vilja kalla en stor barmhärtighet. Av det här överflödet går vi och gör en tillväxtens, girighetens ekonomi, istället för gåvans ekonomi, om man säger som så. Det gynnar ingen. Människan har någon typ av överflöd i sig som hon måste... Människan är i mina ögon något som hela tiden flödar över och blir mer än vad hon är. Och hon måste ge, men om hon inte får ge lägger hon lock på sig och börjar ta istället. Och det här överflödet måste komma någonstans och då bygger man bomber av det istället och släpper ner någonstans, skaffar horor någonstans eller vad man nu gör. Det blir en perversion i det naturliga med att vara en människa och vara givmild och vara kärleksfull."


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Sunday, December 14, 2008

I'm a jiva, you're a jiva, she's a jiva / Jag är en jiva, du är en jiva, hon är en jiva----------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Friday, December 12, 2008

Pictures from India-land part 3 / Bilder från India-land del 3English: Here are pictures from their first day in Vrindavan, and when they took the bus to Delhi.

Svenska:
Här är bilder från deras första dag i Vrindavan, och när de tog bussen till Delhi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.