Monday, December 31, 2007

Vasudevas aunts cats and pilgrimage to Imlitala/Vasudevas fasters katter och pilgrimsfärd till Imlitala


Engslish: Vasudeva, friend of the animals, is taking care of his aunts cats while she is on vacation. They're probably rather self-realized by now since Vasudeva is singing mantras to them. Yesterday before going to the Imlitala farm we visited them for a short while. On the picture above you see Amy with one of the cats.

When we came to the farm, we went on a walk in the forest near the ocean shore.

Svenska: Vasudeva, djurens vän, tar hand om sin fasters katter medan hon är på semester. De är antagligen ganska självförverkligade nu eftersom Vasudeva sjunger mantran för dem. Igår besökte vi dem en snabbis innan färden till Imlitala. På bilden ovan ser ni Amy med en av katterna.

När vi kom ut på landet tog vi en promenad i skogen nära havsstranden.

The photographer and throat singer, Roger./
Fotografen och strupsångaren Roger.Prabhu Krsna Sakha discovered the 8.400.001:th species./
Prabhu Krsna Sakha upptäckte den 8.400.001:a levnadsarten.

Nimai and Giriraj united on the altar. Completely amazing!/
Nimai och Giriraj förenades på altaret. Helt fantastiskt!

Sunday, December 30, 2007

Saturday feast with different kinds of music/Lördagsfest med olika sorters musik


English: Yesterday we had a very nice saturday feast with many guests. Prabhu Krsna Sakha lead bhajans for some time and then mataji Manah Siksa performed a couple of songs before prabhu Krsna Sakha gave a lecture on the Gaudiya Vaishnava philosophy. I don't have pictures of that, unfortunately. I started to use the camera when it was food time.

Before the feast we went to chant in a shopping mall. On the picture above you see prabhu Krsna Sakha and prabhu Vasudeva on the tram on the way back to the Nimai House.

Svenska: Igår hade vi en väldigt fin lördagsfest med många gäster. Prabhu Krsna Sakha ledde bhajans ett tag och sedan framförde Manah Siksa ett par sånger innan prabhu Krsna Sakha gav en lektion om Gaudiya Vaishnava-folosofin. Tyvärr har jag inga bilder på det. Jag tog fram kameran när det var matdags.

Innan festen var vi och sjöng i ett köpcenter. På bilden ovan ser ni prabhu Krsna Sakha och prabhu Vasudeva på spårvagnen på väg tillbaka till Nimaihuset.


We were very happy to again see our dear Jane and her son Loke./
Vi var väldigt glada att åter få se vår kära Jane och hennes son Loke.


20 plates for Hasse.../
Hasse försökte sätta rekord genom att äta ett 20-tal portioner.
Yogi-Jenny from Stockholm with husband Lucky Luke (below) and their two children./
Yogi-Jenny från Stockholm med hennes man Lucky Luke (nedan) och deras två barn.
Linnea in her splendid "Save our planet" t-shirt./
Linnea i sin suveräna "Save our planet"-t-shirt.
Friday, December 28, 2007

mataji Manah Siksa is here!/Mataji Manah Siksa är här!


English: Mataji Manah Siksa arrived thursday night. For you who don't know, she is a wise woman from the north of Sweden and she has a great musical talent. Now she is working with the Conscious Art webpage.

Come to the saturday feast tonight and listen to her as well as other musicians!
Here we are.

Svenska:
Mataji Manah Siksa anlände i torsdags kväll. För er som inte vet, hon är en vis kvinna från norra Sverige och hon har en stor musikalisk talang. Nu jobbar hon med Conscious Art-hemsidan.

Kom på lördagsfesten ikväll och lyssna till henne och andra musiker! Här finns vi.


Eng: Bhakta Johan, after a long day of working for God.
Sv: Bhakta Johan, efter en lång dag av arbete för Gud.


Eng: The vegan activist Sören came in the evening with loads of bananas...
Sv: Veganaktivisten Sören kom på kvällen med bananer i stora lass.


Eng: He is selling a calendar he made together with his companion, to get money for their project. They take care of animals. Their webpage in swedish.
Sv: Han säljer en kalender som han och hans kompanjon har producerat, för att få pengar till deras projekt. De tar hand om djur. Deras hemsida.

Thursday, December 27, 2007

Visit from brother and harinam/Besök från bror och harinam


English: Today my brother (to the right on the picture above) came by the Nimai House. He ate lunch with us all and then he came with us on harinam (singing the names of God in public), where he assumed the position of cameraman. On the picture below, from the left: Me, prabhu Krsna Sakha and mataji Bhakti Shakti.

Svenska:
Idag kom min bror (till höger på bilden ovan) på besök till Nimaihuset. Han åt lunch med oss och sedan följde han med på harinam (när vi sjunger Guds namn för allmänheten), där han antog positionen som kameraman. På bilden nedan, från vänster: Jag, prabhu Krsna Sakha och mataji Bhakti Shakti.Old memories/Gamla minnen


English: Yesterday we watched some filmclips on old school VHS tapes. It was from mataji Bhakti Shaktis travel in South America some years ago. It instilled some desire in me to go there. Who knows, maybe some money will fly in through the window here some day...

We also sang some kirtan. That experience we share here with you through YouTube.

Svenska: Igår tittade vi på några filmklipp på old school VHS-kassetter. Det var från mataji Bhakti Shaktis resa till Sydamerika för några år sen. Det ingjöt ett begär att åka dit. Vem vet, det kanske flyger in pengar genom fönstret här någon dag...

Vi sjöng också kirtan. Den upplevelsen delar vi med oss av till er genom YouTube.


Wednesday, December 26, 2007

Prabhu Krsna Sakha is here!/Prabhu Krsna Sakha är här!


English: Yesterday our very dear friend prabhu Krsna Sakha (to the right on the picture) came to the Nimai House. He is from Argentina, but we was in India together with some of us from the Nimai gang and he decided to visit us here before he goes back to South America.

On saturday you can come and listen to his music.

Svenska: Igår kom vår mycket kära vän prabhu Krsna Sakha (till höger på bilden) till Nimaihuset. Han är från Argentina, men han var i Indien tillsammans med några av oss i Nimaigänget och han bestämde sig för att hälsa på oss här innan han åker tillbaka till Sydamerika.

På lördag kan du komma och lyssna på hans musik.


Tuesday, December 25, 2007

Krishtmas eve in the Nimai House/Krishna-Julafton på Nimaihuset


English: Yesterday we celebrated christmas in the Nimai House in an alternative way. Completely without meat and alcohol. Only love.
Svenska: Igår firade vi jul på Nimaihuset på ett alternativt sätt. Helt utan kött och alkohol. Bara kärlek.


Eng: Vasudeva prabhu began to produce phat hiphop beats that my humble self will use for my raps.
Sv: Vasudeva prabhu började producera feta hiphop-beats som ödmjuka jag kommer att använda till mina raps.


Eng: Bhaktin Johanna gave us a Krishtmas gift in the form of sweets. The sweets were so spiritual that they formed an "AUM"-sign.
Sv: Bhaktin Johanna gav oss en Krishna-julklapp i form av sötsaker. Sötsakerna var så andliga att de formade ett "AUM"-tecken.


Eng: Mauricio came by and we studied Srila Prabhupadas "The science of Self-Realization" in a dramatic way.
In about an hour prabhu Krsna Sakha from Argentina will come here. A report on his arrival will come tomorrow.
Sv: Mauricio kom förbi och vi studerade Srila Prabhupadas "En mästares ledning" på ett dramatiskt sätt.
Om ungefär en timma kommer prabhu Krsna Sakha från Argentina hit. En rapport om hans ankomst kommer imorgon.

Monday, December 24, 2007

The Lord and his devotee on visit/Herren och hans hängivne på besök


English: Yesterday morning mataji Bhakti Shakti came to bless our yatra with her presence. She also brought a manifestation of our Lord and Master, Giriraj.
Svenska: Igår morse kom mataji Bhakti Shakti för att välsigna det svenska yatrat med sin närvaro. Hon hade även med sig en manifestation av vår Herre, Giriraj.

Eng: The day before was Bhakti Shaktis birthday, so we made a delicious cake to celebrate the great day.
Sv: Dagen innan var hennes födelsedag så vi bakade en läcker tårta för att fira den stora dagen.

Eng: On thursday you can come and listen to her presentation of the Yoga Inbound travels we make to different places in the world.

Tomorrow we await yet one more guest, our dear prabhu Krishna Sakha from Argentina and the day after mataji Manah Siksa is coming from north Sweden.

Sv: På torsdag kan du komma och lyssna på hennes presentation av Yoga Inbound-resorna vi arrangerar till olika platser i Världen.

Imorgon väntar vi ännu en gäst, vår kära prabhu Krishna Sakha från Argentina och dagen efter kommer mataji Manah Siksa från Umeå.

Saturday, December 22, 2007

Lonely on Christmas eve?/Ensam i jul?


English: If you are alone on Christmas eve you are welcome to the Nimai House to experience joy. You don't have to be alone of course, if you are some people and just don't know what to do, you can come here. The Nimai House is in Gothenburg, Sweden. http://www.nimai.info/

Svenska:
Om du är ensam i jul kan du komma till Nimaihuset och uppleva glädje. Du behöver inte vara ensam förstås, om ni är några stycken som helt enkelt inte har något att göra, kan ni komma hit. Nimaihuset ligger i Göteborg. http://www.nimai.info/

Friday, December 21, 2007

JulskinkaEn glad julskinka!
(link only available in swedish, sorry)

Smart"
Truely man is the king of beasts, for his brutality exceeds theirs. We live by the death of others: we are burial places! I have from an early age abjured the use of meat, and the time will come when men will look on the murder of animals as they now look on the murder of men." ~Leonardo da Vinci

SV:
Nu är det bevisat, vegetarianer är smartare. Läs artikeln...
ENG: Now it's a fact, vegetarians are smarter. Read the article...

Thursday, December 20, 2007

Jul bord på Nimaihuset

Vis tomte som tröttnat på att jobba för coca cola och gör tjänst på Nimaihuset

Wise santa claus who got sick and tired of working for coca cola and joined to serve in the Nimaihouse.


Juletider i all ära...
Men här på Nimaihuset vi ingen skinka förtära.
Då slipper vi med oss dålig karma bära...
...och att i vårt nästa liv grisen i vår skinka skära!!!
www.skedrevolutionen.org

Christmas time in all honour
but here in Nimaihouse no ham we devour
www.spoonrevolution.com
Maha Hari och Vasudeva ordnar som sista förberedelserna innan gästerna kommer

Maha Hari and Vasudeva is arranging the last preperations before the guests come27 olika vegetariska rätter...

27 different vegetarian preperations...

Runt 60 pers kom till julbordet.

Around 60 visitors came.Mätta och belåtna.

Happy and satisfyed.


Saturday, December 15, 2007

New years eve festival in the Nimai house!/Mellandagars och Nyårsfestival på Nimai huset


Välkomna till Mellandagars och nyårs festival på Nimaihuset. Vi får besök ifrån många delar i världen.

Torsdagen den 27:e kl18:00 så kan vi lyssna till Bhakti Shakti ifrån bulgarien. Hon har under flera år guidat många pilgrimsresor till Sydamerika och Indien. Lyssna till hennes insikter och se en foto presentation av Indien resan vi kommer att göra den 15:e Februari. Vi bjuder förstås även på vegetarisk festmåltid.

Fredagen den 28:e (möte kl 09:30 på nimaihuset) så åker vi ut på Imlitala gården intill Kungsbacka fjorden och firar livet med musik intill öppna spisens sprakande eld. Vi kommer också gå på en vinter promenad så ta med er bra skor eller stövlar...

Lördagen den 29:e kl 17:00 är det konsert men Krishna Sakha ifrån Argentina på Nimaihusets lördagsfest. Han är ett musikaliskt geni och spelar många olika instrumment.(men inte på samma gång) Och självklart kommer vi att styra upp en festmåltid även denna dag.

Nyårsafton den 31:a kl 19:00 kan du också fira på Nimaihuset. En oförglömmlig festival. Denna kväll får man äta så mycket Nimai pizza och hemmagjord glass man bara kan :)

mantra musik jam (bhajans) inpå sena natten. Välkomna

Welcome to festival week and New years eve on Nimai house. We will get visits from many parts of the world.

Thursday the 27:th at kl18:00 we invite you all to come and listen to Bhakti Shakti from Bulgaria. She have guided many pilgrimages to Indias and South Americas sacred places. Hear her realizations and see a photo presentation of the coming travell to India we will make the 15:th of february. We will also serve a vegetarian feast

Freday the 28:th we all go out to Imlitala farm outside Göteborg beside the Kungsbacka fjorden and celebrate with music by the open fire in our country clay house. We will also go on a vinter walk so bring good shoes. (meeting in nimaihouse 09.30 in the morning for going to the farm)

Saturday the 29:th at 17:00 we will have consert with Krishna Sakha from Argentina. He is a musical genious and plays many different instrumments. (not at the same time) And ofcourse we will make a big vegfood feast !

Newyears eve the 31:th 19:00 you can also celebrate on Nimaihouse. This unforgettable festival you are allowed to eat as much Nimai pizza and home made ice-cream as you like. We will have mantra music jams (bhajans) until late night.

Thursday, December 6, 2007

Enkelt leverne - Högt tänkande / Simple living - High thinkingSV: Här kommer fina bilder som vi grävt fram från Alex dator. Alex ser ni på bilden här ovan och han har bott med oss här på nimaihuset ett tag nu. Han har studerat ekoturism i 6 år i ecuador och tog tag i ett projekt för att hjälpa en shiwiar-indianstam 400 km in i regnskogshavet. Han bodde med dem i 3 månader och spelade in en dokumentär som visades på universeum för en månad sen (den 10:e nov). Här nedan följer lite bilder från ett folk som lever enkelt men i harmoni med naturen och som definitivt lever ett mer civiliserat liv än "the american dream". De tror att naturen, djuren, ja allt, har sitt ursprung ifrån ARUTAM - gud, den stora anden. Några stiger upp lite tidigare än alla andra (kl 03!) och talar om Arutam (som en meditation) = enkelt leverne - högt tänkande.

Men som vanligt finns det ett hot; Västerländsk kultur. Som behöver olja. Och oljan råkar finnas i marken där de bor. Det är nästan som ett fantomen äventyr, fast på riktigt. Skurkar och banditer med andra ord. Men Alex från Nimaihuset kämpar för att sprida medvetenhet om deras situation och idag så kom shiwiarstammen från ecuador med på Nimaibloggen!


ENG: we dug out some really nice photos from alex computer. Alex you see on the photo above, he has been staying with us here in Nimaihuset for a while and hopefully much more. He studied eco-tourism for 6 years in Ecuador and led one project to help a shiwiar-tribe 400km into the deep ocean of trees in the rainforest of Ecuador. He lived with them for 3 months and recorded a documentary that was shown in Universeum one month ago (10th nov). Below you will find some photos of a people living in harmony with nature and being far more civilized than the "american dream". They believe that everything, nature, animals, humans come from ARUTAM - god, the great spirit. Some gets up little earlier (03:00!) and remembers/speaks about Arutam (like a meditation) = simple living, high thinking.

But as usually there is a threat, and we already know this guy before; it´s the civilized man! Western culture needs oil and it happens to be in the ground, under their land. The whole situation reminds me of old "the Fantom" comics, with crooks and bandits, only this is for real! But Alex is fighting for them, spreading awareness about their situation and today the shiwiar-tribe found its way into the Nimaiblogg!

'
100% cacao au natural.
SV: Chichadrycksproduktion. Yucarotmoset tuggas och blandas med saliven och spottas ut igen gång på gång i ungefär en timme. Bara kvinnorna tillåts pga ett speciellt enzym i saliven. Sedan blandas det med vatten. Denna dryck är den viktigaste födan i hela amazonas bland alla olika folkslag.
ENG: Chicha-drink-production. The mashed yucaroots are chewed and mixed with saliva and then repeatedly spit out again for about one hour. Only the women are allowed to do this because of special enzyme in their saliva. This "soup" is mixed with water and is the most important food for all indians.

SV: Alex dricker typisk Chicha-dryck
ENG: Alex drinks typical chicha drink


SV: Huskonstruktion lärs ut till nästa generation.
ENG: Knowledge of house construction is passed down to the next generation.


SV: Familjen Santi. De har 6 barn.
ENG: Santi family. They have 6 kids.
SANSKRIT: om shanti shanti shanti :)SV: Detta är ett typiskt Shiwiarhus. Det är så varmt så det behövs inga väggar. I detta hus bor familjen Santi.
ENG: This is a typical Shiwiarhouse. Because of the heat there is no need for walls. Here lives the santifamily.


SV: Djungelutflykt med hela familjen
ENG: Jungle-adventures with all family


Pojken/the boy Jembe
ENG: Monkeys share the space
SV: Apor får också plats


SV: Det regnar ofta och mycket (det är inte för inte det kallas regnskogen). Då brukar barnen bli som galna och dansa i regnet :)
ENG: It rains often and alot (rainforest you know). Then the kids starts to dance like mad.

SV: Varje tecken betyder olika saker, representerar olika kvaliteter och djur.
ENG: Every sign means different things, represents different qualities or animals.SV: Typisk vegetarisk Shiwiarföda bestående av svamp, yuca, palmito, bananer och papaya.
ENG: Typical vegetarian Shiwiarfood from fungus, yuca, palmito, bananas and papaya.


SV: Gabi planterar sockerrör - canja
ENG: Gabi plants sugercane - canjaSV: Tam spindel - en kompis. Kommer när man kallar på den. (denna spindel var bara en liten)
ENG: Tame spider - a buddy. Responds to your call. (this spider was just a small one)