Monday, March 5, 2018

Srila B.A. Paramadvaiti Maharaj in Nimaihuset


Thursday the 15th March to Tuesday the 20th, our spiritual master Srila B.A. Paramadvaiti Maharaj visits Sweden and Nimaihuset. We are very happy to invite you to satsanga five evenings:


Thursday 15 March 18.00
Friday  16 March 18.00
Saturday 17 March 17.00
Sunday 17 March 18.00
Monday  19 March 18.00


The programs include bhajans and lecture with Q&A, 
and afterwards a nice vegetarian meal will be served. 
All free of charge.


*

Don't miss this rare and invaluable opportunity!


Warm welcome! 


*

Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Maharaj is a travelling Gaudiya Vaisnava sannyasi/monk, disciple of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and Srila B.R. Sridhar Maharaj, and founder Acharya of Vrinda Mission. He is the General Secretary of World Vaisnava Association and member of United Nations of the Spirit, and among his projects are Oida Therapy, World Conscious Pact, and University of Ancient Wisdom.
   

___________________________________________
Satsangerna sker i samarbete med Studiefrämjandet

Thursday, March 1, 2018

Oida-kurs på tisdagar

Över linjen


12 tisdagar kl 18.00 med start 13 mars ger Nimaihuset en kurs, andra omgången, baserad på den lilla Oida-boken Healing faith (2017). Ämnet är nihilismoch andlighet. Nihilism som ett epokalt, samtida, föga känt, globalt fenomen. Vad det är, var den kommer från, vad dess verkningar är, vad farorna och möjligheterna är – och hur man övervinner den, och det är här andligheten kommer in.

Mål
Att klarna blicken på den samtida situationen genom det perspektiv som etableras i Healing faith
Att medvetandegöra objekten för vår inneboende benägenhet till tro – var vi placerar den, och vart vi sålunda är på väg. 
Att ta ut en fokuserad riktning. Med kunskap och praktiker, individuellt anpassade.

Kursen är gratis, men man behöver boken (20 kr i Nimaihuset).
Boken är på engelska men kursen hålls på svenska.

Tid: 18.00 Tisdagar fr o m 13 mars
Plats: Nimaihuset, Underåsgatan 24
Anmälan och information: nimai.arts@gmail.com, eller telefon: 031-405 108


Boken Healing faith är en introduktion till Paramadvaiti Swamis Oida Therapy 
och kan läsas on-line här


____________________________________
*Nihilism: Tros- eller tankesystem eller filosofisk position som förnekar alla absoluta värden och en inneboende mening med livet. Kan också kallas fulländningen av materiellt medvetande – "Jag är kroppen" (och de därav följande slutsatserna).
Nihilismen är en naturlig konsekvens av 1700-talets Upplysning och är namnet på vår epok. Den kallas 
av de intellektuella 1900-talets (och än mer 2000-talets) stora problem. Den är dock inget ont i sig utan en fas i medvetandets evolution, där nästa steg är uppåt/inåt: andligt medvetande, och därför i förlängningen en potentiell klivsten till Transcendens och ytterst Självförverkligande.______________________________________
Kursen sker i samarbete med Studiefrämjandet

Vegetarisk matlagningskurs på tisdagar6 tisdagar med start 6:e mars ger Magnus/Mahahari från Restaurang Sattva en ny kurs i vegetarisk matlagning där han delar med sig av sina kunskaper och trick. 

Tid: Tisdagar kl 18.30.

Pris: 100 kr per tillfälle, eller 500 kr för alla 6.

Plats: Nimaihuset

Anmälan senast dagen innan.

För anmälan, information och frågor, ring Magnus/Mahahari: 0707-74 36 84
eller Nimaihuset: 031-405 108
eller maila: nimai.arts@gmail.com


Srimad Bhagavatam-class on Thursdays


Warm welcome on Thursdays at 18.00, starting 8 March, to Srimad Bhagavatam-class with me.

Srimad Bhagavatam is the ripe fruit of the Vedas – dancing Vedanta on rhymed sanskrit, absolutely miraculous. It is the literary incarnation of Krishna, and one of the main scriptures of Gaudiya Vaishnavism

We start at 18 and go on with class and Q&A till 19-20, and afterwards some tea for those who want.

Looking forward to seeing you,
Sevananda das


_________________________________________
Föredragen ges i samarbete med Studiefrämjandet


Saturday FeastWarm welcome on Saturday evenings
to Nimaihuset's Saturday Feast!
17.00.
Every week since 2006.

*

With:
Bhajans (mantra music meditation),
lecture on spirituality,
and prasadam – spiritualized vegetarian food

*

A spiritual refill for body, mind and soul.
All free of charge. 
The only thing we ask for is your company...

*

Address, telephone, mail, and map here


__________________________________________
Programmen sker i samarbete med Studiefrämjandet