Monday, May 31, 2010

Imlitala karma yogaNow in these last days we have been alot in Imlitala farm to take care that we can have some vegetables this year too. It has been very nice days without camera but our dear friend Wobin brought his telephone/camera/computer/harddisk/multimediaplayer for one day ant took some photos. Now i got the pictures so i can share it with the nimaiblog followers. On the picture above is the One for whom we are making our efforts: Sri Nimai.

This is a place where the vikings declared their love. Click the image and zoom in on the right to the labyrinth. There you see the evidence that there were devotees of Krishna here in sweden already in the old days...

Our volunteers Maria and Simona ON the car going towards the place where we get our valuable horsedung to put on the fields.
When digging deep enough the horsedung is really warm and cozy. Its so hot that the horsedung becomes like ashes in some places. Supernice for the plants in Imlitala.

Tuesday, May 25, 2010

The ROAR of the LionSaturday (29th May) 17:00 in Nimaihuset

You are invited to Nimaihuset for celebrating Sri Narasimhadevas appearance in this world. We will have a nice music -prasadam feast. Bring all your friends, call around and invite to "THE ROAR OF THE LION"...

haribol

Sunday, May 23, 2010

Lasting art / Konst som hållerEnglish: Our Gurumaharaj loves very much one statement that George Harrison made. He said that he wanted to make songs that would really mean something to people, even in the future. One such song he made is "My Sweet Lord" through which he spread the maha-mantra. In this way he helped carrying out Lord Chaitanya's (avatar of Krishna/God) prediction that this mantra would be spread to every town and village in the world eventually.

Svenska: Vår Gurumaharaj är väldigt förälskad i ett uttalande som George Harrison gjorde. Han sa att han ville göra låtar som verkligen betyder något för människor, även i framtiden. En sådan låt är "My sweet Lord" genom vilken han spred maha-mantrat. På detta sätt hjälpte han till att införliva Herren Chaitanyas (avatar av Krishna/Gud) förutsägelse att detta mantra skulle spridas till varje stad och by i hela världen så småningom.My sweet lord
Hm, my lord
Hm, my lord

I really want to see you
Really want to be with you
Really want to see you lord
But it takes so long, my lord

My sweet lord
Hm, my lord
Hm, my lord

I really want to know you
Really want to go with you
Really want to show you lord
That it wont take long, my lord (hallelujah)

My sweet lord (hallelujah)
Hm, my lord (hallelujah)
My sweet lord (hallelujah)

I really want to see you
Really want to see you
Really want to see you, lord
Really want to see you, lord
But it takes so long, my lord (hallelujah)

My sweet lord (hallelujah)
Hm, my lord (hallelujah)
My, my, my lord (hallelujah)

I really want to know you (hallelujah)
Really want to go with you (hallelujah)
Really want to show you lord (aaah)
That it wont take long, my lord (hallelujah)

Hmm (hallelujah)
My sweet lord (hallelujah)
My, my, lord (hallelujah)

Hm, my lord (hare krishna)
My, my, my lord (hare krishna)
Oh hm, my sweet lord (krishna, krishna)
Oh-uuh-uh (hare hare)

Now, I really want to see you (hare rama)
Really want to be with you (hare rama)
Really want to see you lord (aaah)
But it takes so long, my lord (hallelujah)

Hm, my lord (hallelujah)
My, my, my lord (hare krishna)
My sweet lord (hare krishna)
My sweet lord (krishna krishna)
My lord (hare hare)
Hm, hm (gurur brahma)
Hm, hm (gurur vishnu)
Hm, hm (gurur devo)
Hm, hm (maheshwara)
My sweet lord (gurur sakshaat)
My sweet lord (parabrahma)
My, my, my lord (tasmayi shree)
My, my, my, my lord (guruve namah)
My sweet lord (hare rama)

[fade:]

(hare krishna)
My sweet lord (hare krishna)
My sweet lord (krishna krishna)
My lord (hare hare)

.

Thursday, May 20, 2010

Talents / TalangerEnglish: Krishna has all qualities in full, jivas like you and me can have some of them in small amounts. But even that is amazing!

Svenska: Krishna besitter alla kvaliteter till fullo, jivas som du och jag kan ha några av dem i liten skala. Men även det är fantastiskt!
.

Sunday, May 16, 2010

Dive deeper into the sunday lecture / Dyk djupare i söndagsföredragetEnglish:
Vasudeva has made a blog for Gurumaharaj's sunday online lectures. There you can read the lectures and also read comments on them from other readers. http://sunday-chat.blogspot.com/

Svenska: Vasudeva har gjort en blogg för Gurumaharajas söndags-online-föredrag. Där kan du läsa föredragen och även kommentarer på dem från andra läsare. http://sunday-chat.blogspot.com/
.

Tuesday, May 11, 2010

Purpose of Yoga / Syftet med YogaEng: There can be many motives for practicing Yoga. Often it is used for peace of mind and a flexible body. And whats the harm? No harm. But if we are sitting in a burning house and soon the flames of death will lick our feet, we would probably be much better off to start looking for a way out. But if everything is closed or you can't find the way out? Well then better bang the wall, the ventilationdrum, the door or anything and call out, scream for help. Prayer will be real when we realize our position in this world, when we have proper knowledge of where we are and what we really need. We ARE going to die but are we ready for that? It's very easy to miss the big picture, but essential that we try. It can take a life time or a second.

Sve: Det finns många motiv med att praktisera Yoga. Oftast används det för sinnesro och för att få en flexibel kropp. Och det finns inget fel med det. Men om vi sitter i ett brinnande hus och snart kommer att förtäras av eldens tungor, då gör vi nog bäst i att börja leta efter en utväg. Och om vi inte hittar en utväg då bankar vi på dörrar, väggen eller ventilationstrumman och ropar desperat efter hjälp. En riktig bön kommer när vi förstår vår verkliga position i den här världen och vad vi behöver mest. Vi kommer att dö helt säkert men är vi redo för det? Det är lätt att missa den stora bilden men skam den som ger sig. Det kan ta en livstid eller en sekund.

Sunday, May 9, 2010

Famous vegetarians // Kända vegetarianerSee more...
// Se fler...

Smile of Sri Krishna / Sri Krishnas leende


Chess-squared flowerpetals! // Schackrutiga blomblad!

"The impersonalists argue that there is no use in worshiping the Lord when everything is nothing but the Lord Himself. The personalist, however, worships the Lord out of a great sense of gratitude, utilizing the ingredients born out of the bodily limbs of the Lord. The fruits and flowers are available from the body of the earth, and yet mother earth is worshiped by the sensible devotee with ingredients born from the earth. Similarly, mother Ganges is worshiped by the water of the Ganges, and yet the worshiper enjoys the result of such worship."

- Srila Prabhupada
The key to happiness // Nyckeln till lycka

Friday, May 7, 2010

The Colour of Sound / Ljudets färgIf you don't speak swedish, just keep looking. There are also english parts... =)
.

Thursday, May 6, 2010

Birthday of a twice-born and visit from highschool class / En två gånger född persons födelsedag och besök från en gymnasieklassEnglish: On the tuesday it was Maha Haris birthday and Makhanchor had made a roll cake. That roll cake was the most delicious since time immemorial.

Svenska: På tisdagen var det Maha Haris födelsedag och Makhanchor hade bakat en rulltårta. Den tårtan var den godaste sedan tidernas begynnelse.Eng: Johan, who just came back from India, also joined in on the cake experience.

Sve: Johan, som precis kom tillbaka från Indien, joinade också tårtupplevelsen.Eng: Yesterday we had a teacher and a school class on visit, around 30 people. That's always interesting, especially when they have many questions. I gave them one Oki-spoon each, let's see what they make out of it. Will they go vegetarian?

Sve: Igår hade vi en lärare och en skolklass på besök, omkring 30 pers. Sånt är alltid intressant, speciellt när de har många frågor. Jag gav dem en Oki-sked var, låt se vad de gör av dem. Kommer de bli vegetarianer?

.

Wednesday, May 5, 2010

Vätterstranden och Krishna


Under Krishnas blue lotusfeet / Under Krishnas blå lotusfötterTime to start chanting the Mahamantra? / Dags att börja chanta Mahamantrat?
Brother Wind and Sister Air,
Open my eyes to visions pure and fair.
That I may see the glory around me.

I am God's creature, of God I am a part
I feel your love awaking in my heart

Brother Sun and Sister Moon
I now do see you, I can hear your tune
So much in love with all that I survey


(from "Brother Sun and Sister Moon"-movie)
.

Tuesday, May 4, 2010

It's all smiles, sunshine and oranges / Det är bara leenden, solsken och apelsinerEnglish: Yesterday we had visit from a new sister and friend, Emelie. She has been to South America for quite some time and just came back. We were very happy to see her, to find out that we actually had a few friends in common from before and we look forward to get to know her better. Haribol!

Next to her on the picture stand Tulasi, who went to Bulgaria this morning. We miss her already and will do that for three weeks. :(

Svenska: Igår hade vi besök av en ny syster och vän, Emelie. Hon har varit i Sydamerika ett bra tag och kom precis tillbaka. Vi var väldigt glada att se henne, att få reda på att vi hade en del gemensamma vänner sedan tidigare och vi ser fram emot att få lära känna henne bättre.

Bredvid henne på bilden står Tulasi, som åkte till Bulgarien i morse. Vi saknar henne redan och kommer att göra det i tre veckor. :(

.

Monday, May 3, 2010

Green, the film / Green, filmenEnglish: Heart touching... Please go through the info and check out the documentary. http://www.greenthefilm.com/

Svenska: Rörande... Snälla, gå igenom informationen och se filmen. http://www.greenthefilm.com/

..

Sunday, May 2, 2010

Nimai AvatarENG: A beautiful painting made by Brahma-Samhita Prabhu 5 years ago. My (vasudevas) mother bought it and everytime i visit her i can watch this nice painting.

The word Avatar means decending. This by common sense cannot mean that the lower decends to the higher like in the avatar movie. There the humans entered a culture far more civilized and learned wisdom of living in harmony with the environment. So the title of this movie is completly wrong.


But Sri Nimai Vishvambara that you see on the painting has decended to retrieve the sincere souls back into the fold of the divine play of the Absolute. I was listening to a class these days by Srila Atulananda Acharya and he said there that in this age the Truth is looking after us. You are searching for something else, but the Truth is searching for YOU.


------------------------------------

SVE: En vacker tavla målad av Brahma-Samhita Prabhu för 5 år sedan. Min (vasudevas) mamma köpte tavlan så varje gång jag hälsar på min kära mamma kan jag skåda denna tavla.

Ordet Avatar betyder "nedstigande". Detta begrepp funkar alltså inte om det lägre skulle "nedstiga" till det högre som i Avatar filmen. Där blev människorna inbjudna (i sina avatarkroppar) in i en mkt mer civiliserad kultur och fick lära sig visdomen om att leva i harmoni med omgivningen. Så titeln på filmen är helt fel.

Men Sri Nimai Vishvambara som du ser på tavlan har nedstigit till vår sfär för att omfamna de själar som bakats färdigt i denna materiella värld och bjuda in dem in i det Absolutas lekar. Jag lyssnade på en lektion häromdagen av Srila Atulananda Acharya och han sa att i denna tidåldern så letar Sanningen efter oss. Du letar efter något annat, men Sanningen letar efter DIG.
.