Thursday, July 19, 2012

Jay Nimai!


Nimai is on vacation right now, taking a nice time out on the countryside in Imlitala with Mahahari bathing in Radha Kunda. Here's a picture for everyone that is missing Him. Jay beloved Golden Supremity!

A spontanious competition is announced with direct inspiration;
The one who makes the most lovely, New outfit for Nimai for Janmanstami will win a price! The price includes the mercy of making the garment, extremly happy devotees, a VIP-pass to Sevanandas sweets with a personal phonecall/text message/e-mail when there is fresh goodies storage* and other transcendental prices!

*with reservation for some slight change in arrangements due to the author only relying on inspiration while writing and has not confirmed this quite completly :)

Nimai är och firar sommarlov hos Mahahari i Imlitala och badar i Radha Kunda. Här är en bild till alla som saknar Honom. Jay älskade, kära, fina, Gyllenne Gudomens Högsta Personlighet!

Helt spontant utlyses en tävling;
Den som gör den mest ljuva, nya dräkt till Nimai inför Janmastami kommer att vinna fina priser! Detta inkluderar Nåden att få göra en fin, ljuv dräkt, jätteglada hängivna, VIP-åtkomst till Sevanandas sötsaker med ett personligt telefonsamtal/sms/email när det finns färska godsaker på lager* och andra transcendentala priser!

*med reservation för smärre förändringar i arrangemanget då författaren i skrivande stund förlitar sig på inspirationen och har inte helt riktigt än bekräftat detta med de inblandade :)

Tuesday, July 17, 2012

Acting in action - Agera i aktion

Haribol everyone!

This blog has been quite slow for a while as Nimaihuset has been going on some stirring around in the pots. But that belongs to the past and now lets focus forward, lets focus on nowity. We want to share with you that our beloved Gurudeva made a visit some weeks ago and it was very ecstatic. He had just come from the Rio 20+ and was talking very much about the necessity of being aware of what is going on in the world today and more specific with the enviroment issue. This issue then again really contains every bit and piece that is considered problematic within the world and even more the human mentality today. It is not about having whatever political agenda, political agendas leads very much to the state of "banging-your-head-in-the-wall". To be aware what is going on in our global society is to take your duty as a responsible human being. We are brothers and sisters with each other counting in every bird, bee and river. Whatever pain we cause or allow others to cause, we do it to the man in the mirror. There is no such separation. To be aware is to be serious about our positions within the nowity or better said; eternity.

Gurudeva strongly urged us to see this documentary about the Belo Monte dam and the indigineuos people that have declared a war against the French and Brazilian goverments. Please watch, please share and please do your duty and be aware. Love is as love does and we are here to learn how to love each and everybody.

Belo Monte - Announcement of a war

Haribolo allihopa!

Vår lilla blogg har varit ganska så långsam ett tag pga en hel del röra runt i grytan som har skett på Nimaihuset. Men det tillhör dåtiden och vi ska väl ändå fokusera på det nutida. vi på Nimaihuset vill dela med oss av att vår kära, fina Gurudeva var på besök för någon vecka sedan vilket var otroligt extatiskt. Han hade precis varit på Rio 20+ och talade mycket om nödvändigheten i att vara medveten om vad som sker i världen idag. Mer specifikt frågan om klimatet som kan ses som summan av alla de delar i vår värld och mänskliga medvetande som är problematiska. Det handlar inte om att ha en politisk agenda för dessa agendor leder väldigt ofta till det där stadiet av "slå-skallen-i-väggen". Att vara medveten om vad som sker i vårt globala samhälle är att ta ens mänskliga ansvar. Vi är alla syskon medräknat fåglar, träden och vattendragen. Vilken som helst smärta vi skapar eller tillåter att skapas, gör vi också till den som möter oss i spegeln. Det finns ingen sådan separation. Så att vara medveten är att vara allvarlig gällande vår position i nuet eller bättre sagt; evigheten.

Gurudeva var mycket angelägen om att vi skulle ta oss tiden och se den här dokumentären om Belo Monte dammen och de urbefolkningsgrupperna som har deklarerat krig gentemot de franska och brasilianska regeringarna. Snälla ta dig tid och se, sprid och ta ditt ansvar och aktivt uppsök medvetande om vad som sker på vår jord. Kärlek är vad kärlek gör och vi är här för att lära oss att älska varje liten individ.