Saturday, November 28, 2009

Day 3, second report / Dag 3, andra rapportenEnglish: As a final touch of the festival, Vasudeva plugged the cannon of the swedish military tank with the Oki spoon.

Svenska: Som en sista touch på festivalen pluggade Vasudeva försvarets stridsvagnspipa med Oki-skeden.
.

Spoonrevolution @ Dreamhack, day 3 / Skedrevolutionen @ Dreamhack, dag 3ENG: Shyamananda got a few more seconds on stage infront of the 10 000 kids. The message was short and clear; "do something for the environment; buy a veggie pizza".

(Just when i started the camera the camera man on stage fell off the stage, thats why the S-word slipped through Shyamanandas lips, but the medics was waving to Shyama to continue his speech)

SVE: Shyamananda fick några fler sekunder på scenen framför de församlade 10 000 datakidsen. Hans budskap var kort och konsist; "Om du vill göra nåt för miljön, köp veggie pizza".

(Precis när jag startat kameran ramlade kameramannen ner från scen i ett brak och det var därför som "S"-ordet trillade ut ur Shyamas mun som man hör i början.)

.

Friday, November 27, 2009

Spoonrevolution @ Dreamhack, day 2 / Skedrevolutionen @ Dreamhack, dag 2English: Today the spoon-angels flapped their wings...

Svenska: Idag flaxade sked-änglarna med sina vingar...Eng: ...and interviewed the gamers about their perspective on environmental issues...

Sve: ...och intervjuade spelarna om deras perspektiv på miljöfrågor...


Eng: We also got reinforcement from Gothenburg, namely Josie.

Sve: Vi fick också förstärkning från Göteborg, nämligen Jossan.

.

Thursday, November 26, 2009

Day one, third report / Dag ett, tredje rapportenEnglish:
Vasudeva has just come with food that he cooked with love. If you want to taste that kind of food and happen to be in Gothenburg on saturday, I suggest you attend our saturday feast at 5 p.m. Sing mantras, listen to true philosophy and as I said, taste the food. http://www.nimai.info/nimaihouseaddress.htm

Svenska: Vasudeva har precis kommit med mat han lagat med kärlek. Om du vill smaka sådan mat och råkar befinna dig i Göteborg på lördag, föreslår jag att du deltar i vår lördagsfest kl 17.00. Sjung mantran, lyssna till sann filosofi och som sagt, smaka maten. http://www.nimai.info/nimaihouseaddress.htm

.

Day one, second report / Dag ett, andra rapportenEnglish:
Me and Vasudeva rocked the big stage. :)

Svenska: Jag och Vasudeva rockade den stora scenen. :)

.

Spoonrevolution at Dreamhack - Day 1 / Skedrevolutionen på Dreamhack - Dag 1English: The huge crowd has entered.

Svenska: Den stora massan har intagit hallarna.Eng: Life at the display spot. In the back you see Cliff, who really takes good care of us here.

Sve: Livet i montern. I bakgrunden ser ni Cliff, som verkligen tar bra hand om oss under vistelsen.Eng: Vasudeva ran into his little sister...

Sve: Vasudeva sprang in i sin lillasyster...Eng: If you manage to get the airplane offground in the simulator, you win a t-shirt. Guess who did!

Sve: Lyckas man lyfta planet ovan marken i simulatorn, vinner man en t-shirt. Gissa vem som gjorde det!Eng: We have been granted 5 minutes on the big stage about one hour from now. So we are sitting and preparing.

Sve: Vi har tilldelats ett 5 minuters intag av stora scenen. Sitter nu och planerar detta.

.

Wednesday, November 25, 2009

Tomorrow starts Dreamhack! / Imorgon börjar Dreamhack!English: Tomorrow starts Dreamhack, where we as honorary members of "Project Save the Earth" (PSTE) will spread the message of the Spoonrevolution. Today we went to put our stuff in our granted display spot and to receive our "Exhibitor"-bracelets.

Svenska: Imorgon börjar Dreamhack, där vi som hedersmedlemmar av "Project Save the Earth" (PSTE) kommer att sprida Skedrevolutionens budskap. Idag var vi i hallarna för att lämna våra prylar i vår monter och få utställar-armband.Eng: Cliff had made a really nice sign for PSTE.

Sve: Cliff hade gjort en riktigt snygg skylt åt PSTE.Eng: Our up-side-down engineer, Vasudeva.

Sve: Vår upp-och-ner-vända tekniker, Vasudeva.Eng: We placed flyers on the tables which will be invaded by thooouuusands of computer gamers tomorrow.

Sve: Vi placerade flyers på borden som imorgon kommer att invaderas av tuuusentals datorspelare.Eng: The calm before the storm...

Sve: Lugnet före stormen...
.

Tuesday, November 24, 2009

The pale blue dot

Monday, November 23, 2009

Kirtan RabbiENG: It seems like India is exporting more than just greeting expressions (like namaste). Its interesting to hear the Jewish devotees in this clip speak how this new (or rather ancient) way of chanting the names of God has brought them again life and faith. And they dance quite funny too! ;)

SV: Det verkar som att Indien exporterar mer än bara hälsningsfraser (som namaste). Det är intressant att höra de Judiska hängivna i detta klippet beskriva den entusiasm och tro som de fått åter genom detta nya (snarare uråldriga) sätt att sjunga guds namn. Och så dansar de ganska roligt också! ;)

Sunday, November 22, 2009

Namaste"Namaste! This is the greeting of the Hindus. From now on we are going to start using this. It means, "the divinity within me salutes the divinty within you"...'

...'What's happening bro?' didn't stop our boys from killing each other."

Saturday, November 21, 2009

Forever young / Ung för evigtENG: You have not had birth nor death all through your history
You were never born and you will never cease to be

Constant and primeval, everlasting and unborn
You continue living while your body’s death is mourned

Bhagavad Gita 2.17

Thursday, November 19, 2009

Servant of great sages / Tjänare åt stora vismänEnglish: At the moment we have a visit from Berkeley, California. A man (in the middle of the picture) who has been traveling in India a lot since his youth and met many great sages. Here he shares what he has learned from them and his own reflections. Thus his name, Maha Muni das (servant of great sages), fits him very well.

Svenska: För tillfället har vi besök från Berkeley, California. En man (i mitten på bilden) som har rest mycket i Indien sedan sin ungdom och mött många stora vismän. Här delar han med sig av vad han lärt från dem och sina egna reflektioner. Därför är hans namn, Maha Muni das (tjänare åt stora vismän), mycket passande.
Eng: And here some more pictures from the last saturday feast, theme: The Divine Mother.

Sve: Och här några fler bilder från senaste lördagsfesten, tema: Den gudomliga modern.


Eng: Now on saturday the topic will be our India travels, called "Yoga Inbound Travels". Welcome then, 5 p.m. as usual. http://www.nimai.info/nimaihouseaddress.htm

Sve: Nu på lördag kommer temat vara våra Indienresor, som kallas "Yoga Inbound-resor". Välkomna då, kl. 17 som vanligt. http://www.nimai.info/nimaihouseaddress.htm

.

Tuesday, November 17, 2009

Carrots and parsnips / Morötter och palsternackorEnglish: One carrot for going to the farm is the fresh air.

Svenska: En morot för att åka ut till gården är den friska luften.Sunset / SolnedgångVasudeva working hard for his ideals. / Vasudeva, jobbandes hårt för sina ideal.The most beautiful Lord, beautifying the ornaments that beautifies him. / Den vackraste Herre, som förskönar ornamenten som förskönar honom.Grhi-jana siksaka (click for larger picture, klicka för större bild)

(The first who can guess why I wrote "grhi-jana siksaka" under this picture, wins a bag of sweets)
(Den första som kan gissa varför jag skrev "grhi-jana siksaka" under denna bild, vinner en påse sötsaker)

.

Sunday, November 15, 2009

Greed / Girighet

Wednesday, November 11, 2009

Bring you mother on saturday! / Ta med din mamma på lördag!English: Welcome on saturday and, this time, bring your mother. The theme on saturday is motherhood. We will speak about the different mothers; one's own mother, mother earth, mother cow, mother knowledge etc. Of course, also bhajans and food as usual!

Svenska: Välkomna på lördag och, denna gång, ta med din mamma. Temat på lördag är moderskap. Vi kommer att tala om de olika mammorna; ens egen mamma, moder jord, moder ko, moder kunskap etc. Självklart också bhajans och mat som vanligt!

.

Tuesday, November 10, 2009

Going bananas/Håller sig på 'banan'


ENG: Beloved Sudarshan going bananas on nimaihuset. One day when we came back he had put OKi-spoons all over the place.

SV: Kära Sudarshan håller sig på 'banan'! En dag när vi kom tillbaka möttes vi av OKi-skedar som Sudarshan satt upp överallt.ENG: Oki says: It's good to spend for the spoonrevolution!
SV: Oki säger: Det är bra att spendera för skedrevolutionen!


ENG: OKi says: You save a thousand times more energy by becoming vegetarian than just having the lights turned off...

SV: Oki säger: Ta det lugnt!


ENG: OKi says: You save a thousand times more energy by becoming vegetarian than by just reducing your water consumption.

SV: Oki säger: Spenat och potatis är bättre än stek, och livet blir som en lek!ENG: OKi says: Take a stroll in the green, GO VEG and stop being mean!
SV: Oki säger: Ta en tur i det gröna, GO VEG och ät en böna!

Sunday, November 8, 2009

Jagannatha-graffiti in Serbia / Jagannatha-graffiti i SerbienEnglish: In Puri, Orissa, India you find the famous temple of Lord Jagannatha...

Svenska: I Puri, Orissa finns ett känt tempel där man dyrkar Herren Jagannatha...Eng: ...a joy-giving manifestation of God. Recently he was found portrayed in graffiti in the city of Belgrade. Click for larger pictures.

Sve: ...en glädjebringande manifestation av Gud. Nyligen hittades han porträtterad i graffiti i staden Belgrad. Klicka för att se större bilder.Jay Jagannath, Jay Jagannath!Jaya Baladeva, Jaya Subadhra!

.

Sunday, November 1, 2009

Autumn in the Nimaihouse / Höst på NimaihusetEnglish: Yesterday Bhakti Shakti who is staying here for the moment went out to pick autumn leaves, berries etc. to decorate our new altar. The wealth and beauty of mother nature is so great!

Svenska: Igår gick Bhakti Shakti, som håller till här för tillfället, ut och plockade höstlöv, bär etc. för att dekorera vårt nya altare. Moder jords rikedom och skönhet är så stor!


English: Vasudeva carved a pumpkin for the occasion of Halloween, but made an aum instead of a face. :)

Svenska: Vasudeva gröpte ur en pumpa för Halloween, men gjorde ett aum-tecken istället för ett ansikte. :)

.