Friday, April 30, 2010

OIDA Therapy

ThanksThe enemy of happiness is envy. When we wake up to reality we want to say "Thank you Lord for every little thing..." If we we see no point in thanking, then we are like spoiled children.

"Envy does not come from the TV, we are born with it"
- Swami BA Paramadvaiti (from a lecture now when he was here in sweden)

So let's take this short lifetime in this present body and try to say "Thanks", even for the hard times :) becuase without pain we wouldn't notice that we are going wrong. Its all waves of care and affection that is coming to us. To teach us something.
.

OIDA wisdom

.

.

Wednesday, April 28, 2010

How do you deal with the turns of life? // Hur tar du svängarna i livet?Eng: In traffic there is a basic rule; be careful and respectful to all others. Then it turns out to be very many such instructions for the road that works just as fine in real life. One of my favorites right now is: PLANNED DRIVING. It is environmental, you dont need to make so many stops and you make it easier for others around you. The basic teaching is that you should know where you are going (Prayojana) and that you long before entering a situation, like entering the highway, have identified the other cars and have an overview of the situation (Sambhanda). You have enough speed and can with only the mirrors and looking over the shoulder navigate yourself into the stream of cars that you are approaching (Abhideya).

Same thing when you're approaching a crossroad (in life ;) ), you have released the gas and geared down in good time so that you hardly need to stop since you are in control of the situation.

I want to connect this to sense control. It can be hard in the beginning but it makes the driving soft and without unnecessary stops and unpleasant, dangerous surprises.

Shanti :)


Sve:
I trafiken finns det en grundregel: visa hänsyn till omgivningen. Det visar sig också att det finns väldigt många liknande rekommendationer vad gäller trafikvett som funkar lika bra i verkliga livet. En av mina favoriter är just nu; PLANERAD KÖRNING. Det är miljövänligt, man behöver inte göra så många stopp och man gör det enklare för andra bilar runtomkring. Det går ut på att man vet vart man ska (Prayojana) och att man långt innan man kör in i en trafiksituation, t.ex. köra in på en motorväg, har identifierat övriga bilar och fått en överblick av sitautionen (Sambhanda), man har fått upp tillräckligt hög fart, så att man i stort sett bara med hjälp av speglarna kan navigera sig in i lugn och ro i rätt tempo (Abhideya).

Samma sak när man kommer till korsning (i livet ;) ) så har man i god tid släppt gasen och växlat ner så att när man väl kommer fram till korsningen behöver man knappt stanna eftersom man har så pass kontroll på situationen.

Jag liknar det vid att man utövar sinneskontroll. Det kan vara plågsamt att lära sig i början men det gör körningen mjuk och man undviker hastiga stopp och obehagliga, livsfarliga överraskningar.

Shanti :)


Tuesday, April 27, 2010

Imlitala Eco FarmBeauty before me, beauty behind me, beauty above me and beauty below me...
.

Monday, April 26, 2010

Pictures from Gurudeva's visit: Fifth day / Bilder från Gurudevas besök: Femte dagenEnglish: Initiation ceremony.

Svenska: Initieringsceremoni.Gurudeva and Tulasi

Eng: On a walk.

Sve: På promenad.Eng: Kirtan to say byebye to Gurudeva.

Sve: Avskeds-kirtan för Gurudeva.Eng: It's hard to let go.

Sve: Det är svårt att släppa taget.

.

Sunday, April 25, 2010

Govardhana's forrest shrine (skogs-altare) in Småland

The inauguration of Govardhana's prayer shrine deep inside the forrests of Småland

Vasudeva Prabhu Chanting while waiting for Sri Giriraj Govardhana to enter His new home

Vasudevas mother Elizabeth (in red jacket) where also present


My mother Annettes famous apple cake...

...ready to be offered for the pleasure of the Lord

As it was held above the earth it was filled with happiness by experiencing the softness of its beloved Krishnas lotus hands it did not even know it was being hit by Indras thunderbolt. May Goverdhana hill fulfill my desire (of attaining pure devotional service to the supreme Lord and His devotees)

- Govardhanashtakam


.

Saturday, April 24, 2010

Pictures from Gurudeva's visit: Fourth day / Bilder från Gurudevas besök: Fjärde dagenEnglish: Smiling fruits (food art by Sanket).

Svenska: Leende frukter (matkonst av Sanket).Eng: Concert with Flower Power (Manah Siksa and Mikael).

Sve: Konsert med Flower Power (Manah Siksa och Mikael).Eng: Late night with Bhagavatam.

Sve: Sen kväll med Bhagavatam.Eng: Uttama Bhakti tells about the early days of Krsna Consciousness in Poland.

Sve: Uttama Bhakti berättar om Krsnamedvetandets tidiga dagar i Polen.Eng: Afterward discussion.

Sve: Diskussion efteråt.Eng: Mikael gets a poster from Gurumaharaj with the most prominent disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati.

Sve: Mikael får en affisch från Gurumaharaj med Srila Bhaktisiddhanta Sararswatis mest framstående lärjungar.

.

Quote / Citat"SOMEBODY knows you and loves you. Him you find through those who love him."

- Swami B. A. Paramadvaiti, 15 April, 2010, Sweden

Thursday, April 22, 2010

Pictures from Gurudeva's visit: Third day / Bilder från Gurudevas besök: Tredje dagenEnglish: Cosy morning in Behzad and Maryam's flat.

Svenska: Mysig morgon i Behzad och Maryams lägenhet.Eng: Time to go to Uddevalla.

Sve: Dags att åka till Uddevalla.Eng: Lecture at a café in Uddevalla.

Sve: Föredrag på ett café i Uddevalla.Eng: Behzad played wonderfully on his santoor.

Sve: Behzad spelade underbart på sin santoor.Eng: At last, kirtan.

Sve: Till sist, kirtan.

.

Wednesday, April 21, 2010

Pictures from Gurudeva's visit: Second day / Bilder från Gurudevas besök: Andra dagenEnglish: The second day was spent out in the countryside, at Imlitala. Gurumaharaj spoke with Manah Siksa and Mikael about their coming music album, "Avatar".

Svenska: Den andra dagen spenderades ute på landet, på Imlitala. Gurumaharaj talade med Manah Siksa och Mikael om deras kommande musikalbum, "Avatar".Eng: Tulasi making flower garlands.

Sve: Tulasi gör blomstergirlander.Eng: Once again, Gopinath. :)

Sve: Ännu en gång, Gopinath. :)Eng: Forest walk, here we see Gurudeva and the others arrive at Govardhan hill.

Sve: Skogspromenad, här ser ni Gurudeva och de andra komma fram till Govardhan-berget.Eng: Govardhan, look carefully and you will se a mouth, two eyes and a tilaka mark.

Sve: Govardhan, titta noga så kommer ni se en mun, två ögon och ett tilakmärke.Tulasi, Sanket, Manah Siksa and/och Maryam.Eng: Joyful mridanga lecture.

Sve: Glädjefull mridanga-lektion.Eng: Gathering by the Radha Kunda lake.

Sve: Samling vid Radha Kunda-sjön.

Eng: Kirtan on the Varshana hill.

Sve: Kirtan på Varshana-berget.

.

Tuesday, April 20, 2010

Pictures from Gurudeva's visit: First day / Bilder från Gurudevas besök: Första dagenEnglish: Makhan Chor made clear advertisement for Gurudeva's lecture.

Svenska: Makhan Chor gjorde annonserade tydligt för Gurudevas föredrag.Eng: The Nimai-gang at the airport to welcome Gurudeva, Uttama Bhakti and Sanket.

Sve: Nimai-gänget på flygplatsen för att välkomna Gurudeva, Uttama Bhakti och Sanket.Eng: Brahma puts the garland round the neck of our arrived teacher.

Sve: Brahma hänger girlanden om halsen på vår ankomna lärare.Eng: Arriving at the Nimai House.

Sve: Framme på Nimaihuset.Eng: Brahma's and Bhakti Shakti's little son, Gopinath.

Sve: Brahmas och Bhakti Shaktis lille son, Gopinath.Eng: Magical, moving evening talk...

Sve: Magisk, stämningsfull kvällsdiskussion...

.

Monday, April 19, 2010

Sign of life / LivsteckenEnglish: We apologize for the low level of activity here. Organization of one's time is a great art that I apparently don't master yet. To get something done you need decision-making, commitment, and last not least, taste. By God's grace I will be able to post another blog tomorrow.

We have a lot of pictures from Gurumaharajas visit, coming up soon! =D

Svenska: Vi ber om ursäkt för den låga aktivitsnivån här. Tidsplanering är en konst jag uppenbarligen inte bemästrar ännu. För att få något gjort behöver man beslutsfattande, förpliktelse, och sist men inte minst, smak. Med Guds nåd kommer jag kunna posta en blogg imorgon.

Vi har en massa bilder från Gurumaharajas besök, kommer upp snart! =D

.

Sunday, April 11, 2010

Message from the walking treasure house / Nyheter från den vandrande skattgömman. #13English:
Every week (sundays) we get a message from our Guru, Srila Bhakty Aloka Paramadvaiti Swami. Since january this year I have posted brief summaries of them here on the blog.

Sunday,
april 11

Poland

This sunday the message was about the new project Univeda,
The university of the four Vaishnava sampradayas:

The Four Sampradaya Organization, in cooperation with the World Vaisnava Association Visva Vaishnava Raj Sabha and the Ananthashri Vibhusita Jagad Guru Ramanujacharya Phalahari Purusottama Ramanuja Jeeyar Swami Present Jagad Guru of Srirangam Mahapeet, announce the creation of the Char Sampradaya University of Theistic Vedanta and Vedic sciences, UNIVEDA. The University will operate in the birth place of Sri Ramanuja Acarya with expansions in Vrindavan Dham, Mayapur Dham and Hrishikesh.

In a historical meeting of representatives of the above mentioned Organizations in Hrishikesh, a plan was made to create this University with the following goals in mind:

1. To restore awareness of Sanatan Dharma both in India and around the World.

2. To establish chairs of learning for philosophy and tradition of the Vaisnava Sampradayas.

3. To raise standards of values such as environmental care, honesty and transparency in spiritual and social leadership worldwide.

4. To exemplify Hinduism as a way of life which favors all living beings and respects all true beneficial efforts of all mystic traditions.

5. To provide educator training utilizing curriculum which enhances student s dedication to the welfare of the world. (Perennial Psychology- Oida therapy)

6. To establish standards of the Vedic sciences. Including (but not limited to):

* Sanskrit language and literature.

* Yoga Science.

* Ayurveda.

* Vedic Art forms such as classical music and dance.

* Dharma and Science.

* Vedic wisdom for all problems of society.

* Languages to favor International participation.

* Computer science.

* Holy places and Holy Journeys to them. Tourism through the old tradition of parikrama.

* Health in agriculture and eating habits.


Additional fields to research and support:

* Preserving the Holy Places of Bharat Bhumi.

* Promote Vedic values of Dharma worldwide.

* Promote communication between different schools of Vedic interpretation with a view to strengthening Hindu friendship.

* Effectively working with aforementioned to tackle common interest issues.

* World peace studies to further understanding amongst conflicting sides and

thus curb violence.


All those who accept the Vedas and their importance in guiding humanity to higher consciousness and who open heartedly embrace the theistic understanding of Divinity are

most welcome to offer their participation in this nonprofit educational project. The school will provide foreign students facility to acquire student Visas for India. Study will be in exchange for nominal fees or in return for service. The University will soon open a web site for detailed information.

Univeda.
In the service to humanity with the blessings of our Gurus and eternal Lord in his different forms.

Jagad Guru Ramanujacharya Phalahari

Purusottama Ramanuja jeeyar Swami

And WVA Secretary, Swami B.A. Paramadvaiti


Second letter written by the The Char Sampradaya Higher Education Committee.

(Provide spiritual education to all children, which invites their common sense to defend the great values of the traditions taught by the Vedas and the Rishis.)


1. To stop the killing of innocent cows for profits such as leather exports.
2. To stop the killing of animals in general by reawakening awareness that meat, fish and eggs are tamasic foods which disturb spiritual advancement, happiness and good health.

3. To preserve the sanctity of the holy Hindu Tirthas:


A. Stop all kind of pollution, plastics in general, organize plastic recycling, stop dirty waters or soaps being dumped into Holy ponds and rivers. Protect Holy soil from chemical pollution of any type. Protect the eyes from visual pollution of mundane billboards. Protect the people from sound pollution of blasting speakers over public areas.

B. Protect the Tirtha from car use encroachments of parikramas. Parking areas must be created which do not disturb the movement of the Yatris.

C. Yatris from all over the world should be protected from corrupt officials, pandas

demanding donation under threat of curse.

D. Guides in english and local language should be made available to explain the local places and important yatri information including local prices.

F. Construction in medieval towns should be restricted to not change or disturb the original beauty of a place.

E. Web sites should be created to offer such information to the whole world.

F. Construction in medieval towns should be restricted to not change or disturb the

original beauty of a place.

G. No activities prohibited by spiritual Hindu tradition may be promoted or visibly

exhibited in the holy Dhamas. Alcohol, prostitution, meat, fish and eggs do not belong within the sight of a Dham.

H. Separation of different types of garbage for easy recycling should be introduced to

give a good example to society.

I. Hindu tradition does not permit the viewing of obscene sexual behavior or of violent demonstration. Thus we protest any material to be exhibited in movies or television which contaminate the viewers and obstruct their path of dharma through mental disturbance.

J. Dharma committees have to be organized in all localities that advise the governments

not to make decisions which obstruct the spiritual tradition and welfare of the people.
K. A simple list of agendas and principles must be created signed by all spiritual leaders to protect Hinduism and Humanism. The world needs Heroes and Ideals. Politic leaders do generally not provide neither one nor the other. And it has to be made clear what is in the interest of all. In the service of Mother Bharat and Humanity. The Char Sampradaya Higher Education Committee.

Svenska: Varje vecka (söndagar) får vi ett meddelande från vår Guru, Srila Bhakty Aloka Paramadvaiti Swami. Från och med januari i år postar jag korta sammanfattningar av dessa här på bloggen.

Söndag, 11:e april

Polen

Denna söndag handlade det om det nya projektet Univeda, universitetet för de fyra Vaishnava-sampradayorna. Skickar meddelandet i sin helhet ovan...

.

Saturday, April 10, 2010

Back from Berlin / Tillbaka från Berlin


From the left: Gurumaharaj and Krishnananda Acharya.

English: Sudarshan, Martin and me was at the mela in Germany, and now on wednesday Gurumaharaj comes here, so there will be a swedish mela as well. www.nimai.info

Svenska: Sudarshan, Martin och jag var på melan i Tyskland, och nu på onsdag kommer Gurumaharaj hit, så det blir en svensk mela också. www.nimai.info

.

Wednesday, April 7, 2010

Inget är mitt

Accelerated Transcendence