Saturday, March 29, 2008

VRINDA in PortugalENG: I thought to take the opportunity here to advertise a project started by our friend Ambarish Prabhu in Portugal. He is responsible for that project. we helped him to make a homepage and that homepage i do recommend you to see here...

SV:
Tänkte bara passa på att göra lite reklam för ett nytt projekt som växt fram under kort tid i Portugal. Det är vår kära vän Ambarish Prabhu som ansvarar för utvecklingen där. Vi hjälpte Ambarish Prabhu med att göra en hemsida och den kan ni se här...

Friday, March 28, 2008

Home again/Hemma igenEnglish: Me and Ashta Manjari are back in Gothenburg and we got the Nimai House running. Here is one photo from the stay in Berlin of prabhu Goloka Bihari sitting and meditating next to the manifestations of God: Sri Sri Guru Gauranga Gandharvika Govinda-sundaram.

Svenska: Jag och Ashta Manjari är tillbaka i Göteborg och vi kör på i Nimaihuset. Här är ett foto från vistelsen i Berlin på prabhu Goloka Bihari sittandes mediterandes bredvid manifestationerna av Gud: Sri Sri Guru Gauranga Gandharvika Govinda-sundaram.

Monday, March 24, 2008

Warm hearts in Germany / Varma hjärtan i Tyskland

English: Hi! There has been a little break in the blogging since we have been to a vaishnava festival (mela) in Germany. We have celebrated the appearance day of Nimai which took place about 500 years ago. Here I now serve some pictures from the wonderful festival to our thousands of blog-readers. :-)

Svenska: Hej! Nu har det varit en liten paus i bloggandet pga att vi har varit på en vaishnava-festival (mela) i Tyskland. Vi har firat Nimai's uppenbarelsedag som ägde rum för 500 år sedan. Här serverar jag nu lite bilder från den underbara festivalen till alla tusentals bloggbesökare. :-)
Eng: This is Moises and Beatrice from Portugal. They are artists working with marble and are part of a big community of vegetarian conscious artist friends. They have helped our dear friend Ambarish Prabhujee (the monk on the picture below) by donating a piece of land in the portuguese countryside. There in this place, in short time, Ambarish Prabhujee (who has a very bad foot and only one halfworking eye) alone has contructed a beautiful house to be used as a studio to create conscious art and promote the spoonrevolution and help other projects like the Yoga Inbound.

Sve: Detta är Moises och Beatrice från Portugal. De är konstnärer som jobbar med marmor och är med i en stor grupp av vegetariskt ätande medvetna konstnärer. De har hjälpt vår kära vän Ambarish prabhujee (munken på bilden nedan) genom att donera en del land ute på den portugisiska landsbyggden. På denna plätt har Ambarish prabhujee (som har en väldigt dålig fot och ett halvfungerande öga) ensam och på kort tid konstruerat ett vackert hus som kommer att användas till som ateljé för medveten konst samt för att sprida skedrevolutionen och hjälpa andra projekt, t. ex Yoga Inbound.


Agni hotra, vedic fire sacrifice./
Agni hotra, vediskt eldoffer.Ahishek, the joyous bathingceremony of Lord Nimai./
Abishek, Herren Nimais glädjefyllda badceremoni.Gopal and/och Yashoda.This is Lalita Madhava Devi, she is one of the Sannyasinis in our family. This means she has taken to the path of renunciation. She is responsible for the recording, and archiving of all Gurumaharajas lectures.

Detta är Lalita Madhava Devi, hon är en av Sannyasinierna i vår familj. Det betyder att hon har avsagt sig alla materiella band i denna värld. Hon är ansvarig för inspelning och arkivering av alla Gurumaharajs lektioner.
Apple chutney/Äppelchutney
Kirtan =)
Eng: Gurumaharaj gives spiritual instructions to one of his disciples.
Sve: Gurumaharaj ger andliga instruktioner till en av sina lärjungar.
Eng: Swami maharaj, who comes to Sweden soon. Don't miss out on that!
Sve: Swami maharaj, som kommer till Sverige snart. Missa inte det!
Gauranga playing/spelar digeridoo...
Eng: Our dear godsister received the holy mantra and the spiritual name Ashta manjari devi dasi.
Sve: Vår kära gudsyster mottog det heliga mantrat och det andliga namnet Ashta manjari devi dasi.
Happy chefs/Glada kockar
Garland-making/Blomstergirlands-skapande
Before.../Före...
...and after/...and after.
Sri Nrsimhadeva. The protector/Beskyddaren.
ENG: Holy scripture, scratched on palm leaves. This is how books has been made for thousands of years. The ones here was written approx. some hundred years ago./
SVE: En helig skrift, ristad på palmblad. Så har böcker sett ut i tusentals år. Just dessa som Gurumaharaj håller i skrevs för några hundra år sen.
Spiritual hiphop./
Andlig hiphop.Spoonrevolution theatre./
Skedrevolutionsteater.

A panorama picture of the temple room. Click for bigger size./
En panorama-bild på tempelrummet. Klicka för större bild.
Eng: Here you can see the new Oida-therapy book of Gurumaharaj Swami BA Paramadvaiti. It's name is "Perennial Pshychology", it is a recognition of faith. There will be more information about this in the blog here soon but meanwhile you can read the website...

Sve: Här kan du se Gurumaharaja Swami BA Paramadvaitis Oidaterapibok "Perennial Pshychology". Det är en omfattande och konstruktiv inblick i utvecklingen av tro och dess välgörande effekt. Snart kommer det bli mer information om detta här på bloggen, under tiden kan ni kolla på hemsidan....
Me/jag, Ashta manjari and/och Brahma.

Tuesday, March 18, 2008

Knowledge / KunskapENG: Today I listened to a class from my Gurudeva Srila BA Paramadvaiti Maharaj where he spoke about one meeting he had long time ago with one sanskrit scholar. This scholar knew the Bhagavad Gita "by heart" and the Upanisads as well as many other Vedic scriptures. But then, in the middle of the discussion, the scholar lit up a cigarett. Gurudeva was amazed and asked if he also ate meat. Then the scholar said that "Yes ofcourse. All this veda is only mythology. We just study this, there are other things much more important and relevant".
So that was the end of that conversation :-)

So Gurudeva explained in the class that all this knowledge is not what the Bhagavad Gita is about, it is about love, about devotion. The quality of someone's speaking is that he lives what he speaks. We believe it because it comes in an inspired way and it answers the need of the day. So what is the need of the day? It´s the need of inspiration, REAL INSPIRATION, to actually do something for a spiritual cause. To live for it! For this transaction of inspiration you don´t need to know all the verses of the sacred scriptures but you do need to behave accordingly to what you speak. So if we serve the need of the day, meaning that we inspire others, then we will be inspired.

Ofcourse you have to have some knowledge about the Vedas, the soul etc etc. But it will come naturally when you have the urge to express your feelings for it.


SV: Idag lyssnade jag på en klass av min Gurudeva Srila BA Paramadvaiti Maharaj där han talade om ett möte han hade för länge sedan med en professor i sanskrit. Denna professor kunde Bhagavad Gita utantill såväl som Upanisaderna och många andra Vediska skrifter. Men mitt i diskussionen så tände professorn en cigarett. Gurumaharaj var förbluffad och frågade om Professorn också åt kött. "Självklart! Veda är bara mytologi, det finns ingen anledning att följa det som står där. Vi bara studerar dem, det finns annat som är mycket mer relevant och viktigt för oss". Så när Gurudeva hörde detta var han inte längre så inspirerad att fortsätta diskussionen.

Så, Gurudeva förklarade under föredraget jag lyssnade på imorse att all denna kunskap inte är vad Bhagavad Gita handlar om. Den handlar om kärlek, om hängivenhet. Kvaliteten på vad någon säger bedöms på hur han lever sitt liv. Vi tror på det för att det kommer till oss med inspiration och för att det svarar med "the need of the day" (vad som är mest nödvändigt för oss just nu). Så vad är då "the need of the day"? Jo det är behovet av inspiration, RIKTIG INSPIRATION, att faktiskt göra något med ett andligt syfte. Att leva för det! För denna transaktion av andlig inspiration behöver du inte kunna alla verser i Veda, men du måste leva som du lär. Så om vi tjänar "the need of the day", mao att vi inspirerar andra, så kommer vi bli inspirerade.

Självklart bör man ha viss kunskap om Vedas visdom, men det kommer naturligt när man har en stark önskan att uttrycka sin känsla för den.

//vasudeva das b.

Sunday, March 16, 2008

Brahma, Roger and Amy is back!/Brahma. Roger och Amy är tillbaka!English: Yesterday Brahma, Roger and Amy came back from India!
Amy och Roger look like sadhus nu. =)

Svenska: Igår kom Brahma, Roger och Amy tillbaka från Indien!
Amy och Roger ser ut som sadhus nu. =)Saturday, March 15, 2008

Yesterday's show/Spelningen igårEnglish: The show yesterday went fine. I did my 25 minute-set. Spiritual hiphop, yo! The atmosphere was friendly.

Svenska: Spelningen på club bonzai igår kväll gick bra. Jag körde mitt set på 25 minuter. Andlig hiphop, yo! Stämningen var gemytlig.

Friday, March 14, 2008

Welcome tonight!/Välkomna ikväll!
English: Yesterday our friend Robin (with black shirt) was here and helped us with our computer. He also teached us how we can make music on it. He is a DJ and tonight he will play music at a drug free club. It starts at 8 o' clock and the address is storgatan 3 (in Gothenburg). I will also perform there, a bunch of rap songs. It would be nice to see you there.

But first you can come to the Nimai House for the movie evening at 6 o' clock. Tonight we will watch a very funny documentary about consumerism. After that, just come with us to the club, and your friday night will be successful. To enter the club in storgatan costs 60 swedish crowns.

Welcome!

Svenska: Igår var vår vän Robin (i svart tröja) här och hjälpte oss med vår dator. Han lärde oss också hur vi kan göra musik på den. Han är DJ och ikväll ska han spela musik på en drogfri klubb. Det börjar klockan 20 och adressen är storgatan 3 (i Göteborg). Jag kommer också att uppträda där, med några hiphop-låtar. Det skulle vara trevligt att se er där.

Men först kan ni komma på Nimaihusets filmkväll klockan 18. Ikväll kommer vi att titta på en rolig dokumentär om konsumism. Sedan kan ni bara hänga med oss till klubben, och er fredagskväll kommer att bli lyckad. Inträde på klubben på storgatan kostar 60 kr.

Välkomna!

Thursday, March 13, 2008

Vasudeva's painting progress/Det går framåt med Vasudevas målningEnglish: Last week I wrote about Vasudevas painting. I presented a picture of the blank canvas, but now there has been some progress. It is already a very poetic and aesthetic experience to look at it, and it will probably be finished in these days, like today or tomorrow.

Svenska: Förra veckan skrev jag om Vasudevas nya målning. Jag lade upp en bild på den blanka målduken, men nu har det gjorts framsteg. Det är redan nu en väldigt poetisk och estetisk upplevelse att titta på den och den kommer antagligen bli färdig i dessa dagar, typ idag eller imorgon.

Wednesday, March 12, 2008

Veckans uppmaning/Request of the weekEnglish:
Alex requests all living beings to start becoming serious about spiritual life. What else is important? Of course we have to deal with the material world, but we have to be centered around everyone's common interest, which is love. Love means to give.

Svenska: Alex uppmanar alla levande varelser att bli seriösa i andligt liv. Vad annars är viktigt? Självklart måste vi ta itu med den materiella världen, men vi måste vara sätta allas gemensamma intresse i centrum, vilket är kärlek. Kärlek betyder att ge.

Tuesday, March 11, 2008

Memories from Vrindavan # 4/Minnen från Vrindavan # 4English: Srila Gurumaharaj hugging prabhu Krsna Sakha by the Yamuna river.

Svenska: Srila Gurumaharaj kramar prabhu Krsna Sakha vid Yamunafloden.

Monday, March 10, 2008

Lookalikes/Lika som bärEngelska: Our friend James found a picture of a Vasudeva lookalike. Vasudeva is the one to the right on the picture above. Click to see larger picture. And the lookalike is on thew picture below.

Svenska: Vår vän James har hittat en bild på en Vasudeva-lookalike. Vasudeva är till höger på bilden ovan och på bilden nedan ser ni lookaliken.


Sunday, March 9, 2008

Two saturday feasts in one saturday/Två lördagsfester på en lördagEnglish: Yesterday we had two feasts. At noon 14 people came to eat. They were from a drama group in which Hari Prem was acting before. Hari Prem came also, of course. His mother and his brother is also in the group.

And at 5 o' clock in the evening we had the regular saturday feast, that we dedicated to Lord Shiva this saturday. We recited 108 names of His and read about Him etc. We glorify Lord Shiva in His position as a servant of Lord Krishna, and that's what we want to become also.

An old friend of mine came by, who I hadn't seen for a year, but it felt like yesterday. =)

Svenska: Igår hade vi två fester. Vid lunch kom 14 pers för att äta. De var från en teatergrupp som Hari Prem var med i tidigare. Hari Prem kom också, förstås. Hans mamma och hans bror är med i gruppen.

Och klockan fem hade vi den vanliga lördagsfesten, som vi denna lördag dedikerade till Herren Shiva. Vi reciterade 108 av Hans namn och läste om Honom etc. Vi glorifierar Herren Shiva i Hans position som tjänare till Herren Krishna, något som också vi vill bli.


En gammal vän till mig kom förbi, som jag inte hade sett på ett år, men det kändes som igår. =)

Friday, March 7, 2008

The night of Shiva celebrated with half moon cake/Shivas natt firad med halvmåne-tårtaEnglish: Yesterday in the evening we celebrated the night of Lord Shiva with mantra chanting, Srimad-Bhagavatam reading and the eating of a half moon prasadam cake.

Unfortunately I forgot to take a picture of the cake. But just think of a half moon and a cake and use your imagination to get a picture of how it was.

Tomorrow, the saturday feast will also include celebration of Lord Shiva. You are very much welcome.

Svenska: Igår kväll firade vi Herren Shivas natt med mantra chanting, läsning ur Srimad Bhagavatam och ätandet av en halvmåneformad prasadam-tårta.

Tyvärr glömde jag ta kort på tårtan. Men tänk dig bara en halvmåne och en kaka och använd din fantasi för att få en bild av hur den såg ut.

Imorgon kommer lördagsfesten även innehålla firande av Herren Shiva. Du är väldigt välkommen.

Thursday, March 6, 2008

Creative wednesday with James/Kreativ onsdag med JamesEnglish: Yesterday James came here and went loose with templates and a spray can. Below you see the results.

Svenska: Igår kom James hit och gick loss med mallar och en sprayburk. Nedan kan du se resultaten.


English: Tadaaaa!!! Come to the Nimai House to get a closer look.

Svenska: Tadaaa!!! Kom till Nimaihuset och ta en närmare titt.