Saturday, February 28, 2009

Makhanchor on Jagannath / Makanchor om JagannathEnglish: Yesteray Makhanchor gave his first lecture in Nimaihuset. It was about Jagannath, an extraordinary form of Krishna with big eyes.

Svenska: Igår höll Makhanchor föredrag för första gången på Nimaihuset. Det var om Jagannath, en extraordinär form av Krishna med stora ögon.
Jagannath (black/svart), Baladeva (white/vit), Subhadra (yellow/gul).
.

Friday, February 27, 2009

Movie and sappis / Film och sappisEnglish: Yesterday we watched movie and ate sappis (an incredibly nice sweet). We saw "Peaceful Warrior" with Nick Nolte. I don't how many times we have seen it.

Again we got to hear words of wisdom through Nick: "Death is a change. A little more radical then puberty, but nothing to get particularly upset about."

Svenska: Igår såg vi på film och åt sappis (en otroligt god sötsak). Vi såg "Peaceful Warrior" med Nick Nolte, för jag-vet-inte-vilken-gång i ordningen.

Återigen fick vi höra visdomsord genom Nick: "Döden är en förändring. Något mer radikal än puberteten, men inget att bli speciellt upprörd över".Eng: Vasudeva was enthusiastic about it...

Sve: Vasudeva var entusiastisk över den...Eng: ...but Sadhu didn't look as spirited.

Sve: ...men Sadhu såg inte lika pigg ut.

.

Thursday, February 26, 2009

Delivery from the printing press / Leverans från tryckpressenEnglish: Yesterday we found that Santa Claus must have crept in through the chimney and put a lot of boxes in our shop.

Svenska: Igår såg vi att tomten måste ha krupit in genom skorstenen och lagt en massa lådor i vår butik.Let's have a look... / Låt oss ta en titt...Eng: Wow! They contained our own cookbook "Zero Killed" among other things.

Sve: Wow! De innehöll bland annat vår egna kokbok "Zero Killed".Exciting! / Spännande!

Eng: If you would like to order it, it's 70 swedish crowns + shipping. It's in swedish though.

Sve: Om du vill beställa kostar det 70 kronor + frakt. Den är på svenska.Mini-library of vedic wisdom / Mini-bibliotek med vedisk visdomEng: Ooh! "The birth of the Spoonrevolution"!

Sve: Ooh! Skedrevolutionens födelse!

.

Wednesday, February 25, 2009

Your heart? / Ditt hjärta?English: In a current margarine advertisement, Becel have put the question: "What would you do if you could see your heart? Would you take care of it better then?"

This gave me ideas for further questions, such as "If the slaughterhouses had walls of glass, would you continue eating meat?" or "If you could see the fetus, would you have it aborted?"

I'm just asking...

Svenska: I en aktuell margarinreklam, ställer Becel frågan: "Vad skulle du göra om du kunde se ditt hjärta? Skulle du ta hand om det bättre då?"

Detta gav mig idéer till fler frågor, såsom "Om slakthusen hade väggar av glas, skulle du fortsätta äta kött?" eller "Om du kunde se fostret, skulle du låta göra abort?"

Jag bara frågar...

.

Tuesday, February 24, 2009

The night of Shiva / Shivas nattEnglish: Yesterday was Shiva ratri, which we celebrated a little bit. On saturday the feast will be about Shiva. So, welcome 5 PM.

Svenska: Igår var det Shiva ratri, vilket vi firade lite granna. På lördag kommer festen ha Shiva-tema. Så, välkomna kl. 17.00.

Bhajans/KirtansArati
.

Monday, February 23, 2009

Nomination for the hypocrite awards # 3 / Nominering till hycklarpriset # 3English: Last week one article was sent to me about some students in a school who protested against the disgusting school lunch. They complained that one day there were pieces of intestines in the stew. So actually, they complained about that you could actually SEE what you were eating.

Conclusion: All meat eating is disgusting. Go veg!

Svenska: Förra veckan skickades en artikel till mig om några studenter som protesterade mot den äckliga skollunchen. De klagade på att det en dag var delar av inälvor i grytan. Så egentligen klagade de på att man faktiskt kunde SE vad man åt.

Slutsats: Allt köttätande är äckligt. Go veg!

.

Sunday, February 22, 2009

Mirage of fruit / Hägring av fruktEnglish: In yesterday's saturday feast Bernardo and Johan once again made a performance, which Vasudeva pulled out a philosophical conclusion from. It was called "Mirage of fruit" and showed how we create a false self when acting in this world.

Svenska: På gårdagens lördagsfest gjorde Bernardo och Johan återigen ett performance, som Vasudeva drog en filosofisk slutsats ur. Det kallades "Hägring av frukt" och visade hur vi skapar ett falskt jag när vi agerar i världen.

.

Saturday, February 21, 2009

Adam Freeland - We want your soulWe want your Soul

Show us Your Habits, Your Facts, Your Fears
Give us your address, your shoe size, your years
your digits, your plans, your number, your eyes
your skedule, your desktop, your details, your life.
Show us your children, your photos, your home.
Here, take credit, take insurance, take a loan.
Get a job, get a pension, get a haircut, get a suit.
Play the lottery, play football, play the field, sports to boot

We want your Soul
(in background...Your Cash, Your House, Your Phone, Your Life, Your Cash, Your House, Your Life)

Here's programmes, here's matters, here's Britney, here's Cola
Here's pizza, here's TV, here's some rock and some rolla
Watch commercials, more commercials, watch Jerry, not Oprah
Buy a better life from the comfort of your sofa
Here's popcorn, here's magazines, here's milkshake, here's blue jeans
here's padded bras, here's long cars, here's football shirts, here's baseball caps
here's live talk shows, here's video games, here's cola lite, here's Timberlake
here's fingertips, here's colegen, here's all night bars, here's plastic

We want your soul
(In the background...Your Cash, Your House, Your Phone, Your Life, Your Cash, Your House, Your Life)
(Break)

Your cellphone, your wallet, your time, your ideas
No barcode, no party, no iodine, no beers
your bankcard, your license, your thoughts, your fears
no simcard, no disco, no photo, not here
your blood, your sweat, your passions, your regrets
your office, your timeoff, your fashions, your sex
your tits, your pass, your face, your ass.

.

Friday, February 20, 2009

The most innovative cook / Den mest innovativa kockenEnglish: Yesterday Maha Hari was roasting peanuts. When one does that, the thin "skin" around the nuts loosen. He wanted to take away the "skin". So he arranged what you see on the picture. He stood outside the kitchen window, holding a fan plugged into the kitchen. Vasudeva poured the nuts from one bowl into another that Maha Hari was holding while he blew away the nutskin with the fan.

Svenska: Igår rostade Maha Hari jordnötter. När man gör det, lossnar det tunna skalet runt nötterna. Han ville ta bort skalet. Så han arrangerade vad ni kan se på bilden ovan. Han stod utanför köksfönstret och höll en fläkt inkopplad i köket. Vasudeva hällde nötterna från en skål till en ugnsform som Maha Hari höll i medan han blåste bort nötskalen med fläkten.

.

Thursday, February 19, 2009

Brahma's new place in Sofia / Brahmas nya ställe i SofiaEnglish: Some of you know Brahma, who was with us when we opened the Nimai House about two and a half years ago. In march last year he moved to Sofia, Bulgaria, to stay with his wife. Now they have opened a new place there, called "The House of Wisdom". On the picture above Brahma is conducting a fire ceremony.

Svenska: En del av er känner Brahma, som var med när vi öppnade Nimaihuset för ca två och ett halvt år sedan. I mars förra året flyttade han till Sofia, Bulgarien, för att bo med sin fru. Nu har de öppnat ett nytt ställe där, kallat "The House of Wisdom". På bilden ovan genomför Brahma en eldceremoni.English: If you are in Sofia some time, take your time to visit this place.

Svenska: Om du är i Sofia någon gång, ta dig tid att besöka detta ställe.


http://vrindaclub.weebly.com

.

Wednesday, February 18, 2009

DarshanEnglish: Manah Siksa has started to translate Gurumaharajas monthly bulletin "Darshan" from spanish to swedish, to the joy of us all.

Svenska: Manah Siksa har börjat översätta Gurumaharajas nyhetsbrev "Darshan" från spanska till svenska till glädje för oss alla.


http://bap-darshan.blogspot.com

Tuesday, February 17, 2009

Nomination for the hypocrite awards / Nominering till hycklarprisetEnglish: I saw yesterday on the headline of a newspaper that one girl found big larvas in a grilled chicken she was eating. She was terrified about it. I thought "Why are grilled larvas more disgusting than a grilled chicken?". Sane people are terrified when they have to pass by the butcher's corner in the foodstore, because THAT'S disgusting. Go veg!

Svenska: Jag såg en löpsedel igår där det stod om en tjej som hittat stora larver i en grillad kyckling hon åt. Hon vart förskräckt. Jag tänkte "Varför är grillade larver mer äckligt än grillad kyckling?". Sunda människor förskräcks när de måste passera charken i matbutiken, för DET är äckligt. Go veg!

.

Monday, February 16, 2009

Fixing / Göra i ordningEnglish: Sudarshan, Makanchor and Maha Hari continued with the kitchen yesterday. Now the tile and a new sink is up.

Svenska: Sudarshan, Makanchor och Maha Hari fortsatte med köket igår. Nu har kaklet och en ny diskho kommit upp.English: Makanchor packaging beans, spices and stuff fore the shop. It's organic!

Svenska: Makanchor packar bönor, kryddor och annat till butiken. Det är ekologiskt!English: Maha Hari baked a very solid bread for the workers. It was not enough with a kitchen knife to cut it. (*joke*)

Svenska: Bygglunch. Maha Hari bakade ett väldigt bastant bröd åt arbetarna. En kökskniv räckte inte för att skära upp det. (*skämt*)

.

Sunday, February 15, 2009

Improvised theatre and stuff / Improviserad teater och grejerEnglish: On yesterday's saturday feast our friends Bernardo, Johan and Frida came to do an improvised theatre. It was about unity in diversity. Unfortunately we forgot to take photos, but here is a photo from this week of me and Daniel working on our new hit song.

Svenska: På gårdagens lördagsfest kom våra vänner Bernardo, Johan och Frida för att spela upp en improviserad teater. Den handlade om enhet i åtskillnaden. Tyvärr glömde vi ta kort, men här är en bild från veckan på mig och Daniel jobbandes på vår nya hitlåt.

.

Saturday, February 14, 2009

The lion guru / LejongurunEnglish: Today we celebrate the appearance day of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, our teacher's teacher's teacher. He is called the lion guru., and you can guess why.


"When faults in others misguide and delude you -- have patience, introspect, find faults in yourself. Know that others cannot harm you unless you harm yourself."

Svenska: Idag firar vi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs uppenbarelsedag. Han är vår lärares lärares lärare. Han kallas lejongurun, och ni kan gissa varför.

"När du missleds av brister hos andra -- ha tålamod, se inåt, hitta brister hos dig själv. Vet att andra kan inte skada dig om inte du skadar dig själv."

.

Friday, February 13, 2009

Gurumaharaj reggae kirtanEnglish: We found this fantastic clip on YouTube where our spiritual teacher, Srila Paramadvaiti Maharaj sings kirtan to reggae music. Dance and sing along!

Svenska: Vi hittade detta fazntastiska klipp på YouTube där vår andliga lärare, Srila Paramadvaiti Maharaj sjunger kirtan till reggae-musik. Dansa och sjung med!
.

Thursday, February 12, 2009

Waiting for Garuda / I väntan på GarudaEnglish: While we are waiting for Garuda to come back to Sweden, we can look at this picture to remember him. Here he is in the arms of his sister Yashoda.

Svenska: I väntan på att Garuda kommer tillbaka till Sverige kan vi titta på den här bilden för att minna shonom. Här är han i sin syster Yashodas famn.

.

Wednesday, February 11, 2009

Italian delicacies / Italienska läckerheterEnglish: First cooking course in the almost renovated kitchen...

Svenska: Första matlagningskursen i det nästan renoverade köket...English: Italian delicacies were cooked.

Svenska: Det lagades italienska läckerheter.

.

Tuesday, February 10, 2009

Travel and building / Resa och byggandeEnglish: Yesterday Garuda went to Berlin to spend some time with his sister and the other transcendentalists there... It felt strange without him at the breakfast table this morning.

Svenska: Igår åkte Garuda till Berlin för att hälsa på sin syster och alla andra transcendentalister där... Det kändes konstigt utan honom vid frukostbordet i morse.English: The renovation of the kitchen continues. Here is Sudarshan after a day's hard work.

Svenska: Köksrenoveringen fortsätter. Här är Sudarshan efter en dags hårt jobb.

.

Monday, February 9, 2009

Kitchen destruction / KöksförstörelseEnglish: Yesterday Lord Shiva made the dance of destruction in our kitchen. But as Prem said: "You have to be destructive to be creative". Soon we will have a shining new kitchen!

Svenska: Igår dansade Shiva sin förstörelsedans i vårt kök. Men som Prem sa: "Man måste vara destruktiv för att vara kreativ". Snart kommer vi ha ett nytt skinande kök!
.