Sunday, February 28, 2010

Gourapurnima in PicturesTulasi making Gouranga potatoes / Tulasi gjorde Gourangapotatis!
Vasudeva in the kitchen making licorice fudge/Vasudeva i köket i full färd med lakritsfudge.
Wow!


Upendra Prabbhu with family just before the magnificant program. And Utama Bhakti in the red sofa // Upendra Prabhu med familj precis innan det strålande programmet. Och Utama Bhakti i soffan. Jay!
Mahaprabhu, ki jay - Haribol!

Anna-Karin and Alex took part in the taking care of the kids, thanks. // Anna-Karin och Alex bidrog med att ta hand om barnen, tack.Santoor with Bezhad! Jay! // Santoor med Bezhad! Jay!


MahaHari Prabhu gave a lecture, very nice! Jay! // MahaHari gav lektion, mkt fint! Jay!Vasudeva started the Abhisek cermony where we bathe the deity with honey, fruitjuice, milk, yoghurt and water seasoned with rose // Vasudeva startade Abhisek-cermonin där vi badar gudsgestalten med honung, fruktjuice, mjölk, yoghurt och vatten kryddat med rosenvatten.
When you see these pictures, don't you want to throw away the alcohol and turn off the TV and and just run and burst out the Hare Krishna mantra with us at Nimaihuset? // När du ser dessa bilder, känner du inte då för att bara slänga iväg alkoholen och stänga av TV:n och och bara springa iväg och brista ut Hare Krishna mantrat med oss på Nimaihuset??
All the best to the king of kings, Mahaprabhu! Who dosen't wanna bathe in yoghurt and honey? // Allt gott godis till kungen av alla kungar, Mahaprabhu! Vem skulle inte vilja bada i yoghurt och honung?


Goura arati! Jay!Prasadam feasting! // Prasadamfest!-------------------------------------
Tulasi Maharani Devi Dasi made the nice decoration with the trees, jay!
Vasudeva das, the machine behind Nimaihuset who also help with the decoration, Jay!
... and ... and yeah, great thank's to all who contributed and celibrated with us!
Hope to see you all next saturday! ... or why not during the coming week also!
Hoppas vi ses nästa lördag! ... eller varför inte också under den kommande veckan!
m
m

Friday, February 26, 2010

Message from the walking treasure house / Nyheter från den vandrande skattgömman. #7English: Every week (sundays) we get a message from our Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Last month I started posting brief summaries of them here on the blog.

Sunday, February 21

Mayapur, India


One of the messages this time was a reminder of the fact - If you don't take care of what you have, you will lose it. This becomes clear when it comes to relationships. If someone can teach you something, appreciate the hand that feeds you. Otherwise you lose the connection.

Svenska:
Varje vecka (söndagar) får vi ett meddelande från vår Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Från och med förra månaden postar jag korta sammanfattningar av dessa här på bloggen.

Söndag 21 Februari

Mayapur, Indien


Ett av budskapen denna gång var en påminnelse of faktumet - Det du inte tar hand om, kommer du att förlora. Detta blir uppenbart i relationer. Om någon kan lära dig något, uppskatta handen som matar dig. Annars tappar du kontakten.
.

Tuesday, February 23, 2010

Debate tonight on SVT2 / Debatt ikväll på SVT2English: Tonight there will be a debate on the national swedish TV-channel SVT2. It will be about religious education in swedish schools, and one of our friends will represent hinduism. I don't write her name here, because she would be embarrassed. But you can look live here, 8.30 PM (swedish time) tonight: Debatt.

Svenska: Kvällens "Debatt" i SVT2 kommer att handla om religionsundervisning i svenska skolor, och en av våra vänner kommer att representera hinduismen. Jag skriver inte hennes namn här, för hon skulle bli generad. Men ni kan se programmet live här, kl. 20.30 ikväll: Debatt.

.

Sunday, February 21, 2010

Debate article about Gårda by Vasudeva in ETC Magazine / Debattartikel om Gårda av Vasudeva i tidningen ETCEnglish: Last friday (19th Feb) the magazine ETC publicized a debate article written by Vasudeva about the situation of the houses where we have have our place, Nimaihuset. The local government wants to break it down, but the people of Gothenburg are protesting, because hundreds of people live here and there is a housing shortage in the city. If you know or want to learn swedish you can read the article here: ETC

Svenska: I fredags publicerade tidningen ETC en debattartikel av Vasudeva om situationen med husen i Gårda, där vi har vårt ställe, Nimaihuset. Kommunen vill riva dem, men göteborgarna protesterar, för hundratals människor bor här och det är bostadsbrist i staden. Du kan läsa artikeln här: ETC.

Friday, February 19, 2010

Do it yourself, no more poison / Gör det själv, inget mer gift


Photo: Makhanchor

English: Here is a picture of a breakfast we made a couple of mornings ago. Tulasi made pancakes (eggfree of course) with poppy seeds inside. I didn't like the idea of going to Ica and buy some jam with 500 E-numbers inside, so we made our own pancake-spreads. Makhanchor proposed that we grate carrots. It sounded strange to me, but pancakes with grated carrots was indeed a great combination! We also made a chocolate-spread and a banana-coconut-raisin-spice-spread. Be vegetarian, natural and creative!

Svenska: Här är en bild på en frukost vi gjorde ett par morgnar sedan. Tulasi gjorde pannkakor (äggfria såklart) med vallmofrön i. Jag tyckte inte om idén att gå till Ica och köpa sylt med 500 e-nummer i, så vi gjorde våra egna pannkakspålägg. Makhanchor föreslog att vi kunde riva morötter. Jag tyckte det lät konstigt, men pannkakor med rivna morötter var sannerligen en magnifik kombination! Vi gjorde också ett chokladpålägg och ett banan-kokos-russin-krydd-pålägg. Var vegetarian, naturlig och kreativ!

.

Wednesday, February 17, 2010

When will we grow up? / När ska vi växa upp?English: This picture is too good. It is my favorite.

A child usually tends to see itself as entitled to soo many enjoyments. Right after getting an expensive toy they might want to eat icecream, but if there is no icecream the child might start an uproar and start crying. The ego of a child can be incredible, but as long as they are small it is acceptible. The problem starts when we grow up and keep the same mentality. And what is that mentality? It is the failiure to see our dependency. We live in the illusion that we are entitled to enjoy the environment without paying for it.

To grow up means to see that "oh, my mother has cared for me so many years, let me do something for her". This is a healthy, mature and loving attitude. We stop exploiting the parents and start serve them instead.

So we have to grow up and see that we are dependent on a higher force. Something is taking care of us, our breathing, our heartbeat, the water, our digestion, our eyes. It's all gifts of nature. Its all gifts from God.

//vasudeva d

Sorry, i have no time today to translate to swedish, but if someone is inspired to do so please leave the translation as a comment and it would be great! :)

Svenska: (Tack till "Ordermind" för översättning)

Den här bilden är bara för bra. Det är min favoritbild.

Ett barn tenderar ofta att se sig självt som berättigad till såå många njutningar. Direkt efter att ha fått en dyr leksak kanske de vill äta glass, men om det inte finns någon glass kan barnet starta ett uppror och börja gråta. Egot hos ett barn kan vara otroligt, men så länge de är små är det godtagbart. Problemet börjar när vi växer upp och behåller samma mentalitet. Och vad är denna mentalitet? Det är oförmögenheten att se vårt beroende. Vi lever i illusionen att vi har rätt att njuta av miljön utan att betala för det.

Att växa upp innebär att se att "åh, min mor har brytt sig om mig under så många år, låt mig göra något för henne". Detta är en hälsosam, mogen och kärleksfull attityd. Vi slutar utnyttja våra föräldrar och börjar tjäna dem istället.

Så vi måste växa upp och se att vi är beroende av en högre kraft. Det finns något som tar hand om oss, vår andning, våra hjärtslag, vattnet, vår matsmältning, våra ögon. De är alla naturens gåvor. De är alla gåvor från Gud.

/ / Vasudeva d

.

Tuesday, February 16, 2010

Message from the walking treasure house / Nyheter från den vandrande skattgömman. #6English: Every week (sundays) we get a message from our Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Last month I started posting brief summaries of them here on the blog.

Sunday, February 14

Vrindavan, India

Gurumaharaj showed his concern for the holy dham Vrindavan, the dwelling place of Lord Krishna here on earth. It is being polluted and damaged continuously. He gave specific instructions of what needs to be done. I post the letter as a comment to this blogpost, so you can click here to read it.

http://bvhalliance.org/

http://worldheritagestatusforvrindavan.org/Svenska:
Varje vecka (söndagar) får vi ett meddelande från vår Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Från och med förra månaden postar jag korta sammanfattningar av dessa här på bloggen.

Söndag 14 Februari

Vrindavan, India


Gurumaharaj visade sin omtanke för den heliga dham Vrindavan, Herren Krishnas boning här på jorden. Den förorenas och skadas kontinuerligt. Han gav specifika instruktioner om vad som behöver göras. Jag postar brevet som en kommentar till denna blogpost, så ni kan klicka här för att läsa det.

http://bvhalliance.org/
http://worldheritagestatusforvrindavan.org/

.

Sunday, February 14, 2010

A small dose of Shiva ratri / En liten dos Shiva ratriEnglish:
For you who were not here to get the big dose of Shiva ratri, here are two small doses.

Svenska: För er som ite var här och fick en stor dos Shiva ratri, kommer här en liten dos.Eng: We had visit from the Polish-Swedish/Polish yatra: Uttama Bhakti Prabhu, Alicja, Krishna Kirtan Prabhu och Lakshman Prabhu. Thanks to Krishna Kirtan for the video clips!

Sve: Vi hade besök från det Polska-Svenska/Polska yatrat: Uttama Bhakti Prabhu, Alicja, Krishna Kirtan Prabhu och Lakshman Prabhu. Tack till Krishna Kirtan för videoklippen!


Gopisvara Mahadeva ki jaya!
.

Don't be a jerk / Var inte en typ


.

Thursday, February 11, 2010

One bird flew over the raven's nest / En fågel flög över korpens boEnglish: Yesterday we had visit from Nitai dasa, one of Sweden's oldest vaishnavas, approaching 70. He is a disciple of Walter Eidlitz (or Vaman das, author of "Unknown India"). He has founded one of the worlds most successful treatment centers for recovering drug addicts, "Korpberget". Since '79 he lives both in Sweden and in India.

Yesterday he told about his spiritual journey. It was very exciting and with a great sense of humor. In the end he taught us a stanza that he had translated from sanskrit into swedish with the same amount of syllables as in the original text, which made it wondefully poetic.

Srimad Bhagavatam 10.31.9:

tava kathāmṛtaḿ tapta-jīvanaḿ
kavibhir īḍitaḿ kalmaṣāpaham
śravaṇa-mańgalaḿ śrīmad ātataḿ
bhuvi gṛṇanti ye bhūri-dā janāḥ

As I wrote, he translated it into swedish. I try here to make the same in english:

Your līla gives life to burning agony
The sages glorifying ridding of dirt
The bliss of hearing spreading of loving play
Is praised on the earth by the benevolentSvenska: Igår hade vi besök av Nitai dasa, en av Sveriges äldsta vaishnavas, han närmar sig 70. Han är lärjunge till Walter Eidlitz (eller Vaman das, författare av "Den glömda världen"). Han har grundat ett av världens mest framgångsrika behandlingscenter för missbrukare, Korpberget. Sedan 1979 lever han både i Sverige och i Indien.

Igår berättade han om sin andliga resa. Det var väldigt spännande och med stort sinne för humor. I slutet lärde han oss en vers han hade översatt från sanskrit till svenska med samma antal stavelser som i originalversen, vilket gjorde det underbart poetiskt.

Srimad Bhagavatam 10.31.9:

tava kathāmṛtaḿ tapta-jīvanaḿ
kavibhir īḍitaḿ kalmaṣāpaham
śravaṇa-mańgalaḿ śrīmad ātataḿ
bhuvi gṛṇanti ye bhūri-dā janāḥ

Din līla ger liv åt brännande smärtan
Siarnas lovprisning smutsutdrivande
Hörandets lyckorus kärleksutbredning
Lovas på jorden av de frikostiga

.

Shivas natt på Lördag!


Wednesday, February 10, 2010

Message from the walking treasure house / Nyheter från den vandrande skattgömman. #5English:
(Every week (sundays) we get a message from our Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Last month I started posting brief summaries of them here on the blog.)

Sunday, February 7
, Vrindavan, India

In Krishna consciousness there is the right solution for a sexual life; to either forget about it, or to be a couple and stay faithful, where the woman allows a man to sow his seed under her heart, and man chooses the companion of his life the woman who will care for their children, and who will be protected by Him for the rest of his life. Lust is very difficult to overcome. The only way through which one can liberate oneself from lust is by love for Sri Krishna. Someone that wants to replace lust for true love has to work at least as hard as the lusty person work to satisfy his/her lust. That's the minimum requirement. It’s not fair that we work a little for love, while the lusty works hard. Sexual life is not unreal. It's pure reality is experienced in the spiritual world. In this world there is not more than a perverted reflection of the original fact, which is found in the absolute truth. The absolute truth can therefore not be impersonal. God is male and female simultaneously, and all of us are products of God's boundless love. But not only did he create us, he also gives each individual free will. That enables us to love, but the abuse of this quality makes us hate and act against our own true, pure and eternal interest. This thirst of our hearts can never be fulfilled in the material world.

He also mentioned a creepy thing:

"I will not give space here to discuss the speculation of science just should be mentioned that psychologists, whose foundation of "natural science" is atheism, they are lately studying how to justify the tendency of parents to sexually abuse their children."


Oh my God!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska: (Varje vecka (söndagar) får vi ett meddelande från vår Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Förra månaden började jag posta korta sammanfattningar av dessa här på bloggen.)

Söndag 7 februari, Vrindavan, Indien


I Krishnamedvetande finns den rätta lösningen för ett sexuellt liv. Antingen glömmer man det, eller så bildar man ett par och är trogna, där kvinnan låter mannen så ett frö under hennes hjärta, och mannen väljer en partner för livet, kvinnan som kommer att ta hand om deras barn och som kommer att skyddas av honom för resten av hans liv. Lusta är väldigt svårt att övervinna. Det enda sättet att befria sig själv från lusta är genom kärlek till Sri Krishna. Någon som vill ersätta lusta med sann kärlek måste arbeta åtminstone lika hårt som den lustffyllde arbetar för att tillfredsställa sin lusta. Det är minimikravet. Det är inte rättvist att vi arbetar lite för kärlek, medan den lustfyllde arbetar hårt. Sexliv är inte overkligt. Dess rena verklighet upplevs i den andliga världen. I denna värld finns inte mer än en perverterad reflektion av det ursprungliga faktumet, vilket finns i den absoluta sanningen. Därför kan den absoluta sanningen inte vara opersonlig. Gud är man och kvinna samtidigt och vi är alla produkter av Guds gränslösa kärlek. Men han inte bara skapade oss, han gav oss också fri vilja. Det ger oss möjligheten att älska, men vid missbruk av denna kvalitet hatar vi och agerar emot vårt egna sanna, rena och eviga intresse. Denna hjärtats törst kan aldrig tillfredställas i den materiella världen.

Han nämnde också en läskig sak:

"Jag kommer inte ge utrymme här att diskutera vetenskapens spekulationer, men det bör nämnas att psykologer, vilkas grund för "naturvetenskap" är ateism, för närvarande studerar hur man kan rättfärdiga föräldrars tendens att utnyttja sina barn sexuellt."


Herregud!

.

Sunday, February 7, 2010

Friday, February 5, 2010

Kirtan for Yamuna / Kirtan för YamunaEnglish:
Our friend Leonarda from Stockholm writes this about the video:

This is a contribution to SAVE YAMUNA - SAVE VRINDAVAN . Keep vrindavan dham clean and please don't build the bridge over Yamuna in front of Keshi ghat. // This melody I got during a forrest walk this autumn in the swedish woods. Radhe Radhe!

If you're not updated regarding these matters, get information here: http://stopbridgechaosinvrindavan.wordpress.com/

Svenska: Vår vän Leonarda från Stockholm skriver så här om videon:

Detta är ett bidrag till RÄDDA YAMUNA - RÄDDA VRINDAVAN. Håll Vrindavan dham rent och snälla, bygg inte bron över Yamuna framför Keshi ghat. // Melodin kom till mig under en skogspromenad i höstas i de svenska skogarna. Radhe Radhe!

Om du inte är påläst om ämnet, få information här: http://stopbridgechaosinvrindavan.wordpress.com/Pictures from our Save Yamuna-manifestation / Bilder från vår Rädda Yamuna-manifestation.
.