Sunday, September 30, 2007

Moose with guns/Älg med gevär



SV: Klicka på bilden

ENG:
The moose attacked and fired against the hunter.
- The shot went just by my head, says Sven-Erik Rådlund, 52, to Metro.
The moose hunter stod before a magic moment. He was only 15 meters from the moose. But instead the situation turned and suddenly the hunter had to fight for his life. The only one to fire any gun wa the moose.
- The moose hit me with his horns in my chest. I fell backwards and it stepped on my stomach. Then it must have stepped on the gun, because it was broken on the middle and a shot was fired.
The enormous moose was hurt since before when another hunter had tried to kill him. The hunters dog had stopped the moose on his run and just when Sven-Erik Rådlund was about to shoot another dog arrived. This mislead Sven-Erik Rådlunds focus and the moose attacked.
- It was me he was after. It´s obvious because he kept beating and stepping on me after i had already fell. I was completely mangled but had incredible good fortune to survive.
For almost 45 minutes he sat on the spot, right next to the tired moose.
- The moose was already shot and layed down. I was just sitting down catching my breath. Finally the moose died.

From daily Metro newspaper 28th Sept -07


ENG: In addition to this you have to watch this clip:
SV: Som extramaterial till denna älgartikel måste ni kolla på detta klipp:



Saturday, September 29, 2007

Ecological footprint/Ekologiska fotavtryck

English: I found a website where you can measure your ecological footprint. You can also see how many globes it would take too feed the whole world if everyone lived like you do. The average footprint for someone who lives in Sweden is 6,7. Do the test and then think about what you can do to reduce your ecological footprint!
Svenska: Jag hittade en sida där man kan mäta sina ekologiska fotavtryck. Det går också att se hur många jordklot som skulle behövas för att försörja jordens befolkning om alla levde som man själv gör. Genomsnittet för en svensk är 6,7 i fotavtryck. Gör testet och fundera sen över vad du kan göra för att minska ditt ekologiska fotavtryck!

http://www.earthday.net/Footprint/index.asp

Saturday feasts/Lördagsfester

English: Today you are all welcome to the saturday feast at Nimaihuset in Gothenburg. I will have a small version of the saturday feast down here in south Sweden.

I'm reading a lot of interesting stuff these days, eastern wisdom. I borrowed books from the library as I said, to read loud in the evenings for my brothers and sisters. But I got caught up in them myself, from morning to evening. Puranic stories etc. They are very smart and humorous. At the same time I'm also reading a book of Srila Shridhara maharaj, who puts everything in the correct position.

Svenska: Idag är ni alla välkomna till Nimaihuset i Göteborg på lördagsfest. Själv kommer jag ha en mindre variant av lördagsfesten här nere i Skåne.

Jag läser en massa intressanta saker de här dagarna, österländsk visdom. Jag lånade böcker, som sagt, på biblioteket för att läsa högt för mina syskon på kvällarna. men jag själv fångades upp av dem från morgon till kväll. Puraniska berättelser etc. De är väldigt smarta och roliga. Samtidigt läser jag också en bok av Srila Shridhara maharaj, som sätter allt på sin rätta plats.

Friday, September 28, 2007

Hindu-Christian/Hindukristen

The Hindu-Christian/Den hindukristne:

My little brother Oskar/Min lillebror Oskar:

English: Haribol! I'm still writing from south Sweden. Yesterday one gentleman came to visit. He is a christian, but he also reads vedic scriptures so i called him a "christian half-hindu". But he said he's maybe a hindu half-christian. Anyway, he was very nice and we discussed for some time about atheism, faith and the quality of religion-science teachings at the swedish universities. Hopefully I will see him again after I've been to India.

In the local newspaper it tells about the coming shift from analogue to digital TV in south Sweden. One TV salesman says that more and more people are buying digital boxes now because they have understood "the gravity of the situation", which is that they will have no channels on their TVs if they don't do it. But they haven't understood that if they buy this digital box they will continue to waste their life. You who read this and who hasn't yet bought a digital box: You don't have to!

By the way, my little brother Oscar has amessage for everyone who try to play cool: "Stop smoking, stop drinking and let your life become an adventure."

Swedish: Haribol! Jag skriver fortfarande från Skåne. igår kom en gentleman på besök. Han är kristen men läser också vediska skrifter så jag kallade honom för "kristen halv-hindu". Men han sa att han kanske är en hinduisk halv-kristen. I vilket fall som helst var han väldigt trevlig och vi diskuterade en stund om ateism, tro och kvaliteten på religionsvetenskaplig undervisning på svenska universitet. Förhoppningsvis kommer jag träffa honom igen efter att jag har varit i Indien.

I lokaltidningen står det om det kommande skiftet från analog till digital TV i Skåne. En TV-försäljare berättar att fler och fler köper digitalboxar nu för de har förstått "situationens allvar", nämligen att de inte kommer ha några kanaler på sina TV-apparater om de inte gör det. Men de har inte förstått att om de köper den där digitalboxen kommer de fortsätta att slösa bort sina liv. Du som läser detta och inte har köpt en digitalbox: Du måste inte!

Förresten, min lillebror Oskar har ett meddelande till alla som försöker spela tuffa: "Sluta röka, sluta snusa, sluta dricka och låt ditt liv bli ett äventyr."

Appendix 2014-09-28


 
Higher than the sun (1991)


Keep your dreams (2000)


 
Screamadelikka [Go Home Productions Remix] (2005)



Thursday, September 27, 2007

Operation: takevoer part 2/Operation: övertag del 2

Before/Före:

After/Efter:

English: Yesterday I found some books at the library to read to my siblings. In the evening we read about Krishna's birth and how he liberated the demon Putana and the snake Kaliya. We also read one funny story called "the monkey and the crocodile". The moral of that story was "Watch out for false friends".

Svenska: Igår hittade jag några böcker på biblioteket att läsa för mina syskon. På kvällen läste vi om Krishnas födelse och om hur han befriade demonen Putana och ormen Kaliya. Vi läste också en rolig berättelse som hette "Apan och krokodilen". Berättelsens sensmoral var "Akta dig för falska vänner".

Wednesday, September 26, 2007

Operation: takeover/Operation: övertag

Before:

After:


English:
Hello, everyone. This is Shyamananda das. I'm right now in South Sweden, babysitting while my mother is on a vacation. I wanted the atmosphere in the family's apartment to be more harmonius, so this morning I took away the TV and turned the TV-table into an altar. One by one my brothers and sisters got up from their beds, went in to the living room and asked "Where is the TV!?".


I'm cooking vegetarian food for them (unfortunately they eat meat in school) and I'm meditating on what I can do more to help them. I will try to get some sattvic music CD's and good books to read before they go to sleep.

If you have any advice, please leave a comment. I know there's a lot of Yogi parents out there. =)

Svenska: Hej på er. Jag är just nu i Skåne och sitter barnvakt medans min mamma är på semester. Jag ville att atmosfären i familjens lägenhet skulle bli mer harmonisk så i morse tog jag bort TV:n och gjorde om TV-bordet till ett altare. En efter en kom mina syskon upp ur sina sängar, gick in i vardagsrummet och frågade "Var är TV:n!?"

Jag lagar vegetarisk mat till dem (tyvärr äter de kött i skolan) och jag mediterar på fler sätt att hjälpa dem. jag ska försöka få tag på några sattviska musik-CD-skivor och bra böcker att läsa innan de går och lägger sig.

Om du har några råd, lämna gärna en kommentar. Jag vet att det finns en massa Yogi-föräldrar där ute.

Tuesday, September 25, 2007

Divine commercial/Gudomlig reklam

English: Buy this fantastic record which is a real bombshell in the history of music!

Svenska: Köp detta fantastiska album som är ett bombnedslag i musikhistorien!



http://www.consciousart.de/galleries/music/mariakim.php

Monday, September 24, 2007

At Yashodanandanas place/Hemma hos Yashodanandana

English: Yesterday me, Alex and Johanna went home to Yashodanandana after picking up Raivata prabhu, Suvarna and Mattias at the central station. Yashodanandanas apartment was very cosy and we sang kirtans in his temple room. Meanwhile, Yashodanandana the most delicious food and offered to Sri Krishna. Afterwards we ate Krishnas remnants with great satisfaction. This morning Raivata prabhu, Suvarna and Mattias went on the plane to India. I will see them later there in Vrindavan. Haribol!
Unfortunately I forgot to bring the camera, so I have no pictures from this sweet evening. But I found another nice picture. Spoonrevolution ki jaya!

Svenska: Igår gick jag, Alex och Johanna hem till Yashodanandana efter att ha hämtat upp Raivata prabhu, Suvarna och Mattias på centralstationen. Yashodanandanas lägenhet var väldigt mysig och vi sjöng kirtans i hans tempelrum. Under tiden lagade Yashodanandana väldigt läcker mat och offrade den till Sri Krishna. Efteråt åt vi Krishnas rester med stor tillfredställelse. I morse gick Raivata prabhu, Suvarna och Mattias på planet till Indien. Jag kommer att träffa dem där i Vrindavan senare. Haribol!

Tyvärr glömde jag att ta med mig kameran, så jag har inga bilder från denna ljuva kväll. Men jag hittade en annan fin bild. Skedrevolutionen ki jaya!


Sunday, September 23, 2007

Familiar faces?/Några bekanta ansikten?

English: We found some old pictures with three familiar faces. First there are two pictures of how they look today, then there are three older pictures of them. Can you find them there? If so, leave a comment!

Svenska: Vi hittade några gamla bilder med tre bekanta ansikten. Först kommer två bilder med de tre ansiktena i nutid, sen kommer tre lite äldre bilder. Kan ni hitta dem på bilderna? I så fall, lämna en kommentar!

2007:


















2003/2004:
















Saturday, September 22, 2007

Thank you so much/Tack så mycket, Alex, Johanna och Yashodanandana!!!

English: The saturday feast is just over. It was very nice and everybody was happy (at least they seemed to be). Thanks so much Alex, Johanna and Yashodanandana for helping me out with the feast today. Without you it would have been a disaster.

Svenska: Lördagsfesten är precis över. Det var väldigt trevligt och alla var glada (det verkade i alla fall så). Tack så mycket Alex, Johanna och Yashodanandana för all hjälp med festen idag. Utan er hade det varit en katastrof.

And this was the menu/Och så här såg menyn ut:




Friday, September 21, 2007

Miss my friends/Saknar mina vänner

English: My dear friends Maha Hari, Brahma-Samhita, Vasudeva and Svayam Rupa are on a road trip to north Sweden. Here I am, trying to survive. You are all welcome to the saturday feast tomorrow at 5 o' clock P.M.

Svenska:
Mina kära vänner Maha Hari, Vasudeva, Brahma-Samhita och Svayam Rupa är på en tur till norra Sverige. Här försöker jag överleva. Ni är alla välkomna på lördagsfesten imorgon kl. 17.00.

Pictures of/Bilder av Maha Hari, Brahma-Samhita,
Vasudeva and/och Svayam Rupa:




Thursday, September 20, 2007

Strange yoga/Konstig yoga

English: In the Nimai House you can find many different kinds of yoga. On the picture below you see a newly invented practise. I don't know what to call it, but if you have any suggestions, please leave a comment.

Svenska:
På Nimaihuset kan du hitta många olika sorters yoga. På bilden nedan ser ni den senast uppfunna praktiken. Jag vet inte ännu vad jag ska kalla den, men om ni har några förslag, lämna gära en kommentar.


Wednesday, September 19, 2007

Today is Radharani's birthday/Idag är Radharanis födelsedag!


She only opens her divine eyes to see Him.
Hon öppnar bara Sina gudomliga ögon för att se Honom.
http://www.nimai.info/

Tuesday, September 18, 2007

Saturday feast and harvest festival/Lördagsfest och skördefest


English: The last weekend we had two big happenings: the saturday feast in the Nimai house and the harvest festival out in the contryside on the sunday.

Svenska: I helgen hade vi två stora tillställningar; lördagsfesten på Nimaihuset och skördefesten ute på landet på söndagen.








We offered one or some of each type of vegetable to Srimati Radharani/Vi offrade en eller några av varje sorts grönsak till Srimati Radharani.



Bhakta Petter and Bhaktin Silvia enjoys the prasadam cooked from the homegrown vegetables/Bhakta Petter och Bhaktin Silvia avnjuter prasadamen lagad på de hemodlade grönsakerna.

Saturday, September 15, 2007

Sadness in the happy house/Ledsamhet i det lyckliga huset

English: Hello there! Some of us just came in from a japa walk in the city with Swami maharaj. And now the saturday feast has started, a report will come in a few days.

Welcome to Imlitala tomorrow for the harvest festival! We meet up in the Nimai house 10 A.M, and then we go together by train.

By the way, we are a little bit sad in the Nimai house, but we won't tell you why. This is how our faces look when we are sad like this:

Svenska:
Hallå där! Några av oss kom just in från en japa-promenad på stan med Swami maharaj. Och nu har lördagsfesten precis börjat, en rapport kommer om några dagar.

Välkomna på skördefest imorgon ute på Imlitala! Samling kl. 10.00 på Nimaihuset, sen åker vi tillsammans med tåg.

Förresten, vi är lite ledsna på Nimaihuset, men vi berättar inte varför. Så här ser vi ut när vi är så här ledsna:




Friday, September 14, 2007

Philosophy and bhajan evening/Filosofi och bhajan-kväll


English: This evening we skipped the movie and instead we sang bhajans and asked Swami maharaj questions about spiritual life. We are trying to prepare our consciousness for going to Vrindavan, the holy village. Actually you cannot see the spiritual with your material eyes, you have to listen to a person who has realized the truth. Such persons reside in holy places, and these places are holy just because such persons are there.

Swedish: Den här kvällen skippade vi filmen och i stället sjöng vi bhajans och ställde frågor till Swami maharaj om andligt liv. Vi försöker förbereda vårt medvetande för resan till den heliga byn Vrindavan. Man kan inte se det andliga med sina materiella ögon, man måste lyssna på en person som förverkligat sanningen. Sådana personer håller till på heliga platser, och dessa platser är heliga just för att sådana personer är där.





Thursday, September 13, 2007

Yukta-vairagya - Using things to help others/Att använda saker för att hjälpa andra


English: Sometimes persons who practise a spiritual life get criticized for using modern technology. But what is wrong with using things for the help of others? Real renunciation, or yukta-vairagya, is to be positively engaged. Today I observed three transcendentalists working for the benefit of mankind, the animals and the nature. One was arranging a book, one was working with developing a psychology project and one was working with advertisement about volunteer work. If all yogis just gives up everything, considering it material, a lot of people in need would never be reached.

But we recommend you to not use things just for "killin time", because you are not. Time kills you. And while you're wasting your time, people in need are crying. And you are saying "Haha, I saw a monk and he was using a cell phone".

On an end note: Time only kills the one you think you are. Your real self is eternal, so don't be sad.

Svenska: Ibland kritiseras folk som lever ett andligt liv för att de använder sig av modern teknologi. men vad är fel med att använda saker för att hjälpa andra? Äkta avsägelse, eller yukta-vairagya, är att vara positivt engagerad. Idag observerade jag tre transcendentalister i arbete för mänskligheten, djuren och naturen. En höll på att arrangera en bok, en jobbade på ett psykologi-projekt och en höll på med reklam för volontärarbete. Om alla yogis bara ger upp allting, och ser det som materiellt, är det många i nöd som inte nås.

Men vi rekommenderar dig att inte använda saker bara för att "döda tid", för det gör du inte. Tiden dödar dig. Och medans du slösar din tid, gråter människor i nöd. Och du säger: "Haha, jag såg en munk och han hade en mobiltelefon."

Ett tillägg på slutet: Tiden dödar bara den du tror att du är. Ditt riktiga jag är evigt, så var inte ledsen.



Wednesday, September 12, 2007

Swami maharaj has arrived!/Swami maharaj har anlänt!


English: Today Swami maharaj arrived at Nimaihuset. This is his second visit this year. In the night he did not give any ordinary lecture, but he based his talk on the questions that we had. For example, Brahma asked about the difference between the internal spiritual master and the external spiritual master. To tell it in short, Swami maharaj explained that behind each and every appearance of Guru (the spiritual master) there is the same principle, which is Krishna.

Swedish:
Idag anlände Swami maharaj till Nimaihuset. Detta är hans andra besök för i år. På kvällen höll han inget vanligt föredrag utan baserade sitt tal på de frågor vi hade. Till exempel frågade Brahma om skillnaden mellan den inre andliga mästaren och den yttre andliga mästaren. För att berätta det kort, Swami maharaj förklarade att bakom varje framträdande av Guru (den andliga mästaren) finns samma princip, nämligen Krishna.



Bhakti Jani came by with his little daughter Vera/Bhakta Jani tittade förbi med sin lilla dotter Vera.

Tuesday, September 11, 2007

Tomorrow comes Swami maharaj!/Imorgon kommer Swami maharaj!


English: Tomorrow comes our dear Swami maharaj to once again give us inspiration. There will be different festivities, such as the (extra)ordinary saturday feast and a harvest festival out in the countryside on sunday. Check out our webpage for more info.

Swedish:
Imorgon kommer vår kära Swami maharaj hit för att ännu ewn gång ge oss inspiration. Det kommer att vara olika festligheter såsom den (extra)ordinära lördagsfesten och en skördefest ute på landet på söndag.
Kolla vår hemsida för mer info.

Monday, September 10, 2007

Ecstatic saturday feast/Extatisk lördagsfest


English: The last saturday feast was astonishing. Many guests, a radio journalist, a professional lecturer, singing, dancing and good food (to say the least).

The lecture was held by Ryan Creel who has studied Clinical Nutrition at the University of Natural Medicine. He spoke about the dangers of genetical engineering (as done by companies such as Monsanto). Another guest was a free lance radio journalist working for the public service radio channel P3, recording material for a program about faith. In short, the evening was successfull.

Swedish: Lördagsfesten i lördags var häpnadsväckande. Många gäster, en radiojournalist, en professionell föredragshållare, sång, dans och bra mat (minst sagt).

Föredraget hölls av Ryan Creel som studerat klinisk näringslära vid University of Natural Medicine. Han talade om farorna med genetisk modifiering (som bland annat företaget Monsanto sysslar med). En annan gäst var en frilansjournalist som jobbar för P3 Tro, här för att spela in material till ett kommande program. Kort sagt var det lyckad kväll.

Pics/Bilder

Ryan Creel





"Fight against drugs"






Exclusive rap for P3/Exklusiv rapp för P3