Thursday, July 31, 2008

The Nimai Gang in GP / Nimai-gänget i GPEnglish: Last week there was an article in the Gothenburg Post about what happens on "the avenue" (one of Gothenburgs main streets) during 24 hrs. We were out singing songs on the day they picked so this picture above was in the newspaper. We did not only sing the classical mantras, but also new english catchy spoonrevolution slogans such as "I request you now, never kill the cow" and "Please don't kill any animals, they have not done you any ill".

On the picture from the left: Alex, Garuda, Prema Datta and me (Shyamananda).

Svenska:
Förra veckan var det en artikel i Göteborgsposten om vad som händer på Avenyn under 24 timmar. Vi var ute och sjöng sånger på dagen de hade valt så bilden ovan var med i tidningen. Vi sjöng inte bara de klassiska mantrana, men också nya engelska catchiga skedrevolutions-slogans, såsom "I request you now, never kill the cow" (Jag ber dig nu, döda inte korna) och "Please don't kill any animals, they have not done you any ill" (Snälla, döda inte djuren, de har inte gjort dig något).

På bilden från vänster: Alex, Garuda, Prema Datta och jag (Shyamananda).

----------------------------------------------


.

Wednesday, July 30, 2008

Sound / LjudEnglish: In hinduism lives the notion that there exists an inaudible permanent sound vibration, secretly pervading everythig and representing the source of all manifest sound in the form of words - whether there exists a manifest universe within the limits of time and space or not.

-Walther Eidlitz

Svenska: Inom hinduismen lever den fasta tron att den yttersta grunden till allt är Ord, en för örat ohörbar, ständigt ljudande tonvibration, som på ett hemlighetsfullt sätt uppfyller allt, vare sig ett världsallt av tid och rum existerar eller inte.

-Walther Eidlitz

----------------------------------------


.

Tuesday, July 29, 2008

Dinner at Born Sloppy / Middag hos Born SloppyEnglish: Yesterday evening we had an extremely pleasant dinner in the home of Born Sloppy also known as Biscuit Nilsson also known as Andreas and his girlfriend Ellinor. They had really cooked with love, spending more than five hours in th kitchen, with a delicious result.

For dessert we made a picnic and went up on a mountain in the forest where you could see the whole city and it's surroundings. A truly sattvik experience.

Svenska: Igår var vi hemma hos Born Sloppy även känd som Biscuit Nilsson även känd som Andreas och hans flickvän Ellinor på en extremt angenäm middag. De hade verkligen lagat maten med kärlek, i över fem timmar i köket, med ett delikat resultat.

Efterrätten blev en picknick uppe på ett berg i skogen, där man hade utsikt över hela stan och dess omgivning. En sann sattvisk upplevelse.


-------------------------------------------------


.

Monday, July 28, 2008

TingEnglish: Yesterday we were out in the sunny forests of Anneberg for a relaxed adventure. We were invited to a gathering of open minded people who are expressing their thankfulness for being alive.

We were amazed that all bowed to the ground down before eating, that's very humble and uncommon.

Svenska: Igår var vi ute i Annebergs soliga skogar på ett avslappnat äventyr. Vi var inbjudna till en sammankomst av öppensinnade människor som uttrycker sin tacksamhet för själva livet.

Vi var häpna över att alla bugade sig till marken innan det var dags att äta, något som är väldigt ödmjukt och ovanligt.English: On the way there we sat down for some time in the grass, in the shadow of a tree. We were reading the complete fresh (hot cake) chat from our Guru. He was speaking about meditation on God's name.

Svenska: På vägen satte vi oss i gräset en stund, i skuggan av ett träd. Vi lästa den helt färska (varma kakan) chatten från vår Guru. Han talade om meditation på Guds namn.English: Unfortunately I do not have more pictures from the event than this. It's a fire around which all the participants of the event were sitting and sharing thoughts with each other. A very nice experience.

Svenska: Tyvärr har jag inte fler bilder än denna från evenemanget. Det är en eld runt vilken evenemangets deltagare satt och delade med sig av vad de hade på hjärtat. En väldigt fin upplevelse.


----------------------------------------------


.

Sunday, July 27, 2008

Humility / ÖdmjukhetEnglish: Humility is not something superficial; it is profound, honest and natural. A person develops humility when failure is recognized, and with unpretentious prayer for forgiveness, improvement and dedication to the loving service of the whole. When one is humble, one is not anxious to be honoured by others. Humility leads to spiritual realization, and one's presence make others feel comfortable.

Svenska: ödmjukhet är inte något ytligt; det är djupt, ärligt och naturligt. En person utvecklar ödmjukhet när hans eller hennes brister uppdagas, och genom opretentiös bön för förlåtelse, framsteg och dedikation till att hängivet tjäna helheten. När man är ödmjuk, är man inte ivrig att bli ärad av andra. Ödmjukhet leder till andligt förverkligande, och ens närvaro får andra att känna sig bekväma.


---------------------------------------------


.

Saturday, July 26, 2008

Spoon Revolution!

A GLOBAL MOVEMENT FOR VEGETARIANISMSwedish Spoon Revolution website – click on the picture_____________________________________________________

WHY VEGETARIANISM?
 
 It's not a big deal. Check for yourself and ponder:
_____________________________________________________

THE BIRTH OF THE SPOON REVOLUTION
_____________________________________________________

SOME FINAL WORDS OF ARGUMENT

...
English:
Understanding that you want to be happy, you can understand that all other beings wants to be happy as well. Understanding that it's not enough to wish happiness for oneself, you can broaden your vision. By wishing to become an instrument for God's love of all, you can find fulfillment.

Svenska:
Om du förstår att du vill vara lycklig, kan du förstå att alla andra levande varelser också vill vara det. Om du förstår att det inte är tillräckligt att önska din egen lycka, kan du bredda din syn. Genom en önskan att få bli ett instrument för Guds kärlek för alla, kan du finna fullbordan.


----------------------------------------------------------


.

Friday, July 25, 2008

GarudaEnglish:
Brahma moved to Bulgaria, and now one bulgarian young man moved here to help us. His name is Garuda, and he is very caring and thoughtful. The Nimai adventure goes on...

Svenska:
Brahma flyttade till Bulgarien, och nu har en bulgarisk ung man flyttat hit för att hjälpa oss. Hans namn är Garuda, och han är mycket omtänksam. Nimai-äventyret fortsätter...-------------------------------------------------------------


.

Thursday, July 24, 2008

Last friday (day 6 of 6) / I fredags (dag 6 av 6)English: It was Guru purnima, the day on the year when you remember and celebrate the principle of a spiritual master. Gurumaharaj gave a lecture on this topic, and a few hours later it was time for him to go. He has been travelling constantly around the world since many years back, to visit and inspire his disciples.

Svenska:
Det var Guru purnima, dagen på året då man minns och firar Guru-principen. Gurumaharaj höll en lektion på ämnet och några timmar senare var det dags för honom att resa vidare. Han har rest jorden runt konstant sedan många år tillbaka, för att besöka och inspirera sina lärjungar.

----------------------------------------------------------------------------------------------


.

Wednesday, July 23, 2008

Last thursday (day 5) / I torsdags (dag 5)English: On the fifth day of Gurumaharajas visit we woke up out in the coumtryside and when everyone was ready we went up to the sacred Radha Kunda lake.

Svenska: På den femte dagen av Gurumaharajas besök vaknade vi ute på landet och när alla var redo gick vi upp till den heliga sjön Radha Kunda.PujaGurumaharaj dipped his mala in the water. / Gurumaharaj doppade sin mala i vattnet.Sadhusangananda got second initiation (diksa) inside the water. / Sadhusangananda fick sin andra invigning (diksa) i vattnet.GovardhanForest walk / SkogspromenadBerries / BärPrasadamA troubadour in the trunk. / En trubadur i bakluckan.On our way back to Gothenburg. / På väg tillbaks till Göteborg.

-----------------------------------------------------------------


.

Tuesday, July 22, 2008

Last wednesday (day 4) / I onsdags (dag 4)English: Last wednesday, the fourth day of Gurumaharajas visit, we went out to the countryside.

Svenska:
I onsdags, den fjärde dagen av Gurumaharajas besök, åkte vi ut på landet.
Brahma prepared a fire sacrifice (agni hotra) / Brahma förberedde ett old-offer (agni hotra)The fire was used in a ceremony where... / Elden användes i en ceremoni där...
...Sadhusangananda prabhu and Ida got married... / ...Sadhusangananda prabhu och Ida gifte sig......and Oskar (from now on called Prema Datta prabhu) received spiritual initiation. / ...och Oskar (numera Prema Datta prabhu) mottog andlig invigning.Singing, dancing... / Sjunga, dansa......and eating prasadam. / ...och äta prasadam. :)
More singing and dancing. / Mer sång och dans.Gurumaharaj read from the scripture Caitanya-caritamrita and elaborated. / Gurumaharaj läste ur skriften Caitanya-caritamrita och elaborerade.

---------------------------------------------------------------


.

Monday, July 21, 2008

Last tuesday / I tisdagsForest walk, close to where Sudarshan lives. / Skogspromenad, i närheten av Sudarshans hem.
Meditation
Many people came to listen in the evening. / Många kom och lyssnade på kvällen..

Sunday, July 20, 2008

An ordinary monday / En helt vanlig måndag

Last monday / I måndagsEnglish: The work with the Spoonrevolution kept going and lectures were given.

"A humble mind admits that both the possible and the impossible are quite possible for the infinite Lord and His energies."

Svenska: Arbetet med Skedrevolutionen fortgick och det hölls föredrag.

"Ett ödmjukt sinne erkänner att både det möjliga och det omöjliga är ganska möjligt för den oändliga Herren och Hans energier.".

Saturday, July 19, 2008

Last sunday / I söndagsEnglish: Gurumaharaj has been here and it has been a fantastic week!

Svenska: Gurumaharaj har varit här och det har varit en fantastisk vecka!At the airport / Vid flygplatsenArriving at Nimaihuset / Framme vid NimaihusetPlanning for the spoonrvolution / Planerar för skedrevolutionenKvällsföredrag / Evening lectureSinging and playing in the streets / Sång och spel på gatorna
.