Saturday, December 31, 2011

Service with and without love (Srila B.A. Paramadvaiti Maharaj)

This class given by Srila Gurumaharaj during the Christmas days in Berlin was baked in the computer-oven by Krishna Kirtan prabhu and has now landed on your browser. Its a hot cake, that means that you should eat it now!


"I don't want to relax, I don't want any vacation from this. I don't. I want to either chant, or read, or serve, or clean, or cook, or distribute. I want devotional service non-stop. Because I know that's the best for me, and I know that only this way I'll be with Krishna non-stop. It's like doing what you want to do. The greatest blessing in your life, is if you are allowed to do what you want to do. That is called pure spontaneous devotional service. When you do something which you want to do. It may not be pleasant, but you do it because you want to do it. [– – –] So much freedom is there."

Monday, December 19, 2011


I asked my father,
I said, "Father change my name."
The one I'm using now it's covered up
with fear and filth and cowardice and shame. 

Yes and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me,
yes and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me. 

He said, "I locked you in this body,
I meant it as a kind of trial.
You can use it for a weapon,
or to make some woman smile." 

Yes and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me,
yes and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me. 

"Then let me start again," I cried,
"please let me start again,
I want a face that's fair this time,
I want a spirit that is calm." 

Yes and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me,
yes and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me. 

"I never never turned aside," he said,
"I never walked away.
It was you who built the temple,
it was you who covered up my face." 

Yes and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me,
yes and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me. 

And may the spirit of this song,
may it rise up pure and free.
May it be a shield for you,
a shield against the enemy. 

Yes and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me,
yes and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me. 

Yes and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me,
yes and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me.

Wednesday, November 30, 2011

Julbord / Christmas table

SVENSKA
Hej och God Jul!
Ni missar väl inte vårt strålande Julbord?
I år kör vi följande datum och kom ihåg - boka in dig (och dina vänner?) minst 2 dagar i förväg.
16e och 20e december
Kl 14-22
Varmt välkomna!

nimai.arts@gmail.com
tel. 031 - 405 108
mob. 073 800 32 87

ENGLISH
Hi there and Merry Christmas!
You did not plan to miss our fantastic Christmas buffé?
This year we go for the following dates and remember - book your table at least 2 days in advance.
16th and 20 th of decmber
14-22 o'clock
Heartfelt Welcome!

nimai.arts@gmail.com
tel. 031 - 405 108
mob. 073 800 32 87

Wednesday, November 9, 2011

Ord från Upendra, med kraft att förändra.English: Earlier this year, in the spring, Upendra gave a talk at the Nimai House entitled "What are you?". The link below leads to his manuscript. If you have comments or questions etc. you can post them here.

What are you?

Upendra is a hard-working father of two kids, yet he manages to focus inside on the Bhagavad-gita in his day-to-day life. Now and then he comes and share his insights.

Svenska: Tidigare i år, i våras, gav Upendra en föreläsning på Nimaihuset med titeln "Vad är du?". Länken nedan leder till hans manuskript. Om du har kommentarer eller frågot etc. kan du posta dem här.

Vad är du?

Upendra är en hårt arbetande tvåbarnspappa. Trots det lyckas han fokusera på Bhagavad-gita i sitt inre i vardagen. Då och då kommer han och delar med sig av sina insikter.
.

Monday, October 31, 2011

Govardhan celebration

Past saturday we celebrated Govardhan Hill.
Thanks to all the help from our friends and the mercy from Lord Krsna, there were a feast to remember!
The evening started with kirtan and a moment of reading from the Krsna-book.
Mahahari Prabhu joined in with his expertice in kirtan with Harmonium and lifted the atmosphere higher and higher. Thanks to Upendra Prabhu there were also a class, brilliant!
We also performed a puja for Goverdhan, in the form of a golden Halava-mountain, during livley kirtan lead by Mahahari Prabhu. We finished off the night with top noch prasadam, cooked and served with utter mercy from our dear divine couple Radha-Krsna.

Please come on saturday - don't miss out the best evening during the week!
Heartfelt welcomed to us in Nimaihouse!

Friday, October 21, 2011

Vegetariska matlagningskurser

Ni har väl inte glömt bort att Nimaihuset driver stans mest hemtrevligaste matlagningskurser??
Och kursen är till och med vegetarisk!
Vi har en separat hemsida för kurserna och just i dessa dagar har denna sida förvandlats till en blogg.
Adressen är fortfarande: www.vegkurs.info

Nästa tisdag, 25 oktober, tittar vi närmare på kryddor och så lagar vi indisk Dahl soppa och Chapatis-bröd.

Stay tuned och Hjärtligt Välkomna!

Friday, September 2, 2011

Mosaic / MosaikStolen poem:

Life never turns out as you thought it would. And that's lucky. Because, what are my personal small thoughts compared to the great ones of God? Nothing. Not before my dreams have been crushed can I wake up in the kingdom of God.

She is not a mosaic God but a mosaicic. If you only let yourself be crushed, God makes mosaic out of the fragments and let the light fall through you more beautifully than before.

-Lisa

Stulen dikt:

Livet blir aldrig som man tänkt sig. Och tur är det. För vad är mina personliga små tankar mot Guds stora? Ingenting. Först när mina drömmar krossas kan jag vakna i Guds rike.
Hon är inte en mosaisk Gud utan en mosaikisk. Om du bara låter dig bli krossad gör Gud mosaik av skärvorna och låter ljuset falla in genom dig vackrare än innan.

-Lisa
.

Friday, August 26, 2011

Tortura no culturaEnglish: This is how cool you become when you go veg. A video from some of our spoonrevolution brothers.

Svenska: Så här cool blir man när man blir vegetarian. En video från några av våra skedrevolutionsbröder.
.

Thursday, August 11, 2011

Brazil in the '70s / Brazilien på 70-taletEngelska: A lost and found picture of Gurumaharaj (to the far right), from back in the days when his name was Alanath das. Around this time the now world famous author Paulo Coelho was also living as monk in the temple.

Svenska: En återfunnen bild på Gurumaharaj (längst til höger), från tillbaka i dagarna när han hette Alanath das. Omkring den här tiden bodde också den numera världsberömda författaren Paulo Coelho som munk i templet.

Gurumaharaj ki jay! :)
.

Saturday, August 6, 2011

The lectures from Gurumaharaj's visit / Lektionerna från Gurumaharaj besökEnglish:
Sudarshan Prabhu has uploaded the lectures from Gurumaharaj's visit to Gothenburg on:
Svenska: Sudarshan Prabhu har laddat upp lektionerna från Gurumaharaj's besök i Göteborg på:

http://blip.tv/sudarshan
;

Monday, June 27, 2011

Children of the same soil / Barn av samma jord"We shall relish being in the company of His (Krishna's) devotees. We have found children of the same soil - we are meeting our home associates. If our internal satisfaction is of that type, we are holding something of a safe position. We want to recognize our home, but we are now traveling in a foreign land. We should try to find the inner feeling of our hearts, without wanting some miracle."

-Srila Sridhara Maharaj
.

Friday, June 24, 2011

Quality and quantity / Kvaliet och kvantitet"Quality is when someone takes Krishna to heart, quantity is when many people do that."

-Gurumaharaj Paramadvaiti
.

Thursday, June 16, 2011

Praise and critique / Beröm och kritik


Srila Bhaktisiddhanta

English: Srila Bhaktisiddhanta, a great teacher in our tradition, said that those who praise you are your worst enemies while those who criticize you are your best friends. When someone criticizes you, you get a chance to become humble but when someone praises you, you become proud.

Svenska: Srila Bhaktisiddhanta, en stor lärare i vår tradition, sa att de som berömmer dig är dina värsta fiender medan de som kritiserar dig är dina bästa vänner. När någon kritiserar dig får du en möjlighet att bli ödmjuk, men när någon berömmer dig blir du stolt.


Gurumaharaj & Vaiyasaki

Eng: Some autumns ago in Vrindavan, India, the famous kirtan singer Vaiyasaki was visiting my Gurumaharaj's temple. After he had been singing that evening, Gurumaharaj praised him as one of the world's leading kirtan singers and encouraged him to go on a kirtan tour and visit the temples of our mission. Vaiyasaki immediately acknowledged and told everyone in the assembly that this is how a real vaishnava speaks. He simultaneously praises and encourages.

Sve: För några höstar sedan i Vrindavan, Indien, var den kända kirtan-sångaren Vaiyasaki på besök min Gurumaharajs tempel. Efter att han hade sjungit den kvällen berömde Gurumaharaj honom som en av världens ledande kirtan-sångare och uppmuntrade honom att åka på turné och besöka alla tempel i vår mission. Vaiyasaki uppmärksammade genast och sa till alla församlade att så här talar en riktig vaishnava. Han berömmer och uppmuntrar samtidigt.


Chapati

Eng: The other day I was making chapatis and one friend praised me for my skills at it. It was actually beginner's luck but I absorbed the praise and the next day I was standing puffed up by stove. The chapatis didn't get puffed up that day though, they burned.

Sve: Här om dagen gjorde jag chapatis och en vän berömde mig för mina färdigheter i detta. Det var faktiskt nybörjartur men jag absorberade lovorden och nästa dag stod jag uppblåst vid spisen. Dock blev inte chapatisarna uppblåsta den dagen, de brände.Eng: I'm now trying to put together the points from the three little notes above. I see that the kind words of my friend made me proud, but I would feel uncomfortable to call him my worst enemy. Combining the wisdom of the two first notes, I suggest: Don't see a complement as a confirmation only, but also as a challenge. A word of praise is coming your way. Now can you handle that? Can you avoid becoming proud and instead recognize that it's only by God's grace that we can succeed in anything? Can you see it as an encouragement for further service?

Did you make it? Wow, what a great person you are! (Just testing you, ha ha!)

Sve: Jag försöker nu sätta samman poängerna från de tre små anteckningarna ovan. Jag ser att de vänliga orden från min vän gjorde mig stolt, men jag skulle känna mig obekväm med att kalla honom min värsta fiende. Efter att ha kombinerat visdomarna från de första två styckena, föreslår jag: Se inte en komplimang som endast en bekräftelse, utan också som en utmaning. Ett lovord kommer flygande åt ditt håll. Kan du hantera det? Kan du undvika att bli stolt och istället erkänna att det bara är genom Guds försyn som kan något åstadkommas över huvud taget. kan du se det som en uppmuntran för vidare tjänst?

Lyckades du? Wow, vilken fantastisk person du är! (Testar dig bara, ha ha!)
.

Thursday, June 9, 2011

2 veckor på nimai / 2 weeks in Nimai

Programmet för två veckor framöver, här på Nimaihuset. Så spring ut i sommarregnet och in på Nimaihuset, för inspiration och spännande smakupplevelser. Kom, kom!

Onsdagar 18.30 – 20.30 Föredrag
15/6 ”Children and spirituality” med Arci

Torsdagar 18.30 – 20.30 Studiecirkel
Bhagavad Gita med Magnus

Lördagar 17.00 – 20.30 Satsang
Föredrag, festmat och musikupplevelser
11/6 Föredrag ”Yoga vs droga” med Chris
18/6 Föredrag ”Is illusion only an illusion?” med Makhan Chor

Wednesday, June 8, 2011

Omfamna motgångarna / Embrace your problemsSVENSKA:
Livet är som en trädgård och du och jag måste bli livets ständiga trädgårdsmästare. Srila Atulanandana Acarya skriver i ”Anledning att finnas”, några sidor poetiskt hop(p)flätade ord som finns här på Nimaihuset för dig som törstar efter sanningsord i sommarvärmen, att livet måste mötas av motgångar och förluster för att kunna blomma, ”som man beskär fruktträd för att de ska bära mera frukt; som man beskär rosenbusken för att rosen ska bli starkare”.


Motgångar och förluster öppnar våra hjärtan, våra ögon och öron för andra möjligheter, andra vägar i livet som vi kan ge oss ut på upptäcktsfärd längs. Vägar som först kan tyckas snåriga. Men bland snåren kommer du finna undangömda, bortglömda blommor. Du behöver bara rensa bort ogräset i hjärtat först.
(Och hänger du med oss ut på landet finns där också ogräs att rensa. Det är ett schysst tillfälle till meditativ ogräsrensning i såväl trädgårdsbäddarna, som i hjärtat.)


Utan motgångar och förluster hade du och jag fortsatt längs asfalterad motorväg i maximal hastighet och missat blommorna på vägen. För med fartvind i håret ägnar vi väl inte en tanke på att sakta ner. Motgångar och förluster är Gud som, av ren kärlek och välmening, lägger krokben för oss. Det är bara tack vare problem som vi utvecklas mentalt och andligt, som Scott Peck skriver i sin bok ”Den smala vägen”. Med den kunskapen gör det inte så mycket att vi skrapar upp knäna och det svider, för vi vet att bakom lidandet ligger en omtanke om att vi ska utvecklas mentalt och andligt.


När Beethoven var 26 år började han uppleva hörselproblem, som senare övergick i total dövhet. Men han hade en stor passion för musik, så trots den motgång han möttes av fortsatte han och komponerade några av sina största verk efter han förlorat sin hörsel. Beethoven visade oerhörd beslutsamhet och genomförde sin längtan att få komponera musik. Hans beslutsamhet och passion för att komponera musik är ett gott exempel på att om hjärtat är med i det du tar dig an så kommer du att finna lösningar, även i motgångarna. Så känn efter vilka frågor ditt hjärta bultar några extra slag för, vilka frågor som är dina hjärtefrågor och kämpa för dem. Jag kan ge dig en hint om att i alla människors hjärtan finns en längtan att sluta orsaka andra levande individer smärta, att bli vegetarian. Det är jag absolut övertygad om. Och att bli vegetarian är en cool början på resten av ditt liv.

Att ta sig an ett problem börjar med att omfamna det, inte att skjuta det ifrån sig och neka det. Att acceptera den situation vi är i och sanningen sätter vi oss i en position där vi kan lära oss och göra framsteg. Och när du möts av motgångar, minns att flygplanet inte lyfter med vinden, utan mot.Hälsningar
//Josefine

---------------------------------------------------------------------------------

IN ENGLISH:
Life is like a garden and you and I have to become life’s constant gardener. Srila Atulanandana Acarya writes in “Reason for being”, a few pages poetic and hopeful interlaced words you can find here at the Nimai house, that life must meet setbacks to flower, “as if pruning the fruit tree to improve its fruit; as if pruning the rose bush to strengthen the rose”.


Setbacks will open our hearts, our eyes and ears for other possibilities, other roads in life to travel. Roads that may appear jungly at first. But among the bushes you will find hidden, forgotten flowers. You only need to clean out the weed in your heart first. (And if you will come with us to the farm, there is also weed to clean out. It is a nice opportunity for meditative weeding as well in the flowerbeds, as in the heart.)Without setbacks you and I would have continued along the highway at maximum speed and missed the flowers by the road. Because with the wind in the hair we hardly devote a thought to speed down. Setbacks are God who, by pure love and good intention, sabotages our plans. Since, “it is only because of problems that we grow mentally and spiritually”, as Scott Peck writes in his book “The road less traveled”. And with that knowledge it doesn’t matter so much that we scrape up our knees and that it hurts, because we know that behind the suffering there is a concern for us to grow mentally and spiritually.


When Beethoven was 26 years old, he started experiencing hearing problems, which later became total deafness. Yet, Beethoven went on to compose some of his greatest works after his hearing loss. He had a strong passion for music, and even though everything seemed to be going against him, he showed tremendous determination to overcome his challenge and fulfill his desire to compose. He sat a good example and showed that if the heart is within your activities, you will find solutions, even in adversity. So discover what your heart wants and fight for it. I can give you a hint that one desire in everyone’s heart is to stop causing pain to other living being, to
become a vegetarian. I am absolutely convinced by that.

Challenging a problem begins with embracing it rather than resisting it. Accepting the truth about what is so places us in a position to learn and move forward. And when everything seems to be going against you remember that the airplane takes off against the wind, not with it.Greetings
//Josefine
.

Sunday, May 22, 2011

God is not an objectThis week Bhakta Chris gave us a nice lecture. I gathered one realization from him when he was defining God to some of our new guests:

"When it comes to loving God you can't love him as an object because the scriptures gives you the most amazing descriptions such as

He is everywhere, yet he is nowhere
He is inside of your heart but outside as well
He is one but manifests as many
He has no form, yet he is described as having a form
He has no attributes, yet he has a peacockfeather in his hair

..." end of my notes...

//vasudeva d

Wednesday, May 18, 2011

2 veckor på Nimai

Välkommen till något av följande program under de närmaste två veckorna:
Tisdagar 18:30–20:30 Veg. matlagningskurs

120kr/tillfälle (anmäl dig minst en dag innan)
-->17/5 - Indisk het soppa och baklava
-->24/5 -Channa masala, ris och raita

----------------------------------------------------------------------


"Why make spiritual efforts?" med Chris 18/5

Onsdagar 18:30–20:30 Föredrag
--> 18/5 “Why making spiritual efforts” med Chris
--> 25/5 Online lecture with Swami Padmanabha

----------------------------------------------------------------------

Torsdagar 18:30-20:30 Studiecirkel
Bhagavad Gita med Magnus

----------------------------------------------------------------------


"Life is difficult" med Arci 28/5

Lördagar 17:00-20:30 Satsang
Föredrag, festmat och ljuva musikupplevelser
--> 21/5 Föredrag “Ego concepts” med Garuda.
--> 28/5 Föredrag “Life is difficult” med Arci

Wednesday, May 4, 2011

Två veckor på Nimai

Här under följer shema för vad som händer på Nimaihuset de närmsta två veckorna. Välkommen!Onsdag 4e Maj 18:30 – 20:30
Föredrag, “Protection of responsability” med Garuda


--------------------------------------------------Torsdag 5e Maj 18:30 - 20:30
Studiecirkel i Bhagavad Gita med Magnus.


--------------------------------------------------Lördag 7e Maj 17:00 - 20:30
Satsang - Föredrag “Bhakti Yoga” med Tulasi.
Festmåltid och ljuva musikupplevelser (kostar inget men lämna
gärna en donation för maten)


--------------------------------------------------Tisdag 10e Maj 18:30 – 20:30
Vegetarisk matlagningskurs, ”Baka bröd på kort tid“ med
Makhanchor. 120kr/tillfälle/person (anmäl dig minst en dag i förväg)


--------------------------------------------------Onsdag 11e Maj 18:30 – 20:30
Föredrag, ”Progressive spirituality” med Shyamananda.


--------------------------------------------------Torsdag 12e Maj 18:30 - 20:30
Studiecirkel i Bhagavad Gita med Magnus.


--------------------------------------------------Lördag 14e Maj 17:00 - 20:30 - Nrisimha Caturdasi
Satsang/Festival - Föredrag “The eternal Sunshine of the spotless mind” med Vasudeva. Festmåltid och ljuva musikupplevelser (kostar inget men lämna gärna en donation för maten)

Monday, May 2, 2011

Friday, April 22, 2011

Earth Day Today - Jordens Dag idagSVENSKA
Varje dag är en speciell dag, och varje dag borde vi arbeta aktivt för en förbättrad miljö både lokalt och globalt. Idag är det Earth Day, Jordens dag, och den instiftades av den amerikanska politikern Gaylord Nelson den 22a april 1970 för att göra folk mer miljömedvetna.

Mycket har hänt sedan 1970 men fortfarande återstår en hel del att göra. "Slit och släng"-industrin är en avancerad apparat som fortfarande är ett miljöhot liksom varje människas vardagliga konsumtion. Ett exempel är den moderna toaletten som använder sig av fullt drickbart vatten för att transportera avfall från toan till ett reningsverk eller tyvärr, som i många andra fall/länder, rakt ut i ett vattendrag.

RRRRRR rrrrrr RRRRR. Det är dags att vakna. Det är varken dyrt eller svårt att agera för en bättre miljön. I Sverige har vi alla möjligheter serverade såsom sopsortering och kompostering. I storstäderna tar vi oss lätt fram med kollektivtrafik och behöver inte använda bil. Att gå och cykla är ett strålande alternativ, begagnade cyklar kostar inte heller skjortan. Begagnat är bra och fungerar i det flesta fallen, byt grejer med kompisar eller ta en titt i second-hand-butiker.
Förbrukningen av plastpåsar kan minskas med återanvändning och att använda ex. tygkassar när du handlar.
Handla ekologiskt, speciellt bomullskläder, och mat bör också va' närodlad mat. Att äta vegetariskt, enligt årstiderna och att laga mat utan konstigheter är också en väg. Kan du odla själv är det ett plus i kanten. Kan du byta ut din vanliga vatten-toa till torrdass är det ytterligare ett plus i kanten.
Många fler miljötips kan ni hitta på nätet och på biblioteket finns en rad böcker om miljösmart leverne. Det finns inte någon anledning i hela universum till att ligga på latsidan, Gaylord Nelson var redan i farten för 40 år sedan!

ENGLISH
Every day is a special day, and every day we should work actively to improve the environment both locally and globally. Today is Earth Day, and it were established by the american politician Gaylord Nelson on 22 April 1970 to make people more environmentally aware.

Much has happened since 1970 but still remains a lot to do. "Throwaway" industry is a sophisticated machinery that is still an environmental threat as well as every person's daily consumption. One example is the modern toilet that uses fully drinkable water to transport waste from the toilet into a sewage treatment plant or unfortunately, in many cases/countries, straight into a stream.

RRRRRR RRRRR rrrrrr. It is time to wake up. It is neither expensive nor difficult to act to improve the environment. In Sweden we have all the opportunities served as waste separation and composting. In big cities we have all the possibility to travel by public transportation suchs as trams and buses and do not need to use a car. Walking and cycling is an excellent alternative, used bikes cost like nothing. Second hand is good and works in most cases, swop stuff with friends or take a look at second-hand stores.
The use of plastic bags can be reduced by using them a second time and by using bags of cloth for shopping.
Shop organic products, especially cotton clothing, and food should be locally grown food. Eating vegetarian, according to the seasons and to cook with natural ingredients is also one method. Can you grow your own food then this is very good. If you can replace your normal water toilet with a dry toilet, it is another good thing.
Many more eco-tips are there, you can find online and the library have a great number of books on eco-smart living. There is no reason in the whole universe to be lazy, Gaylord Nelson was already on the move 40 years ago!


SVENSKA
Det här är inte Gaylord Nelson utan B.A. Paramadvaiti Swami och han är en hårt arbetande Guru som förespråkar miljövänligt leverne och har gjort så i över 25 år. Han är även den som kämpar hårt för att hålla Vrindavan och Mayapur rent och snyggt. I Indien slänger man saker hej vilt utan att tänka på konsekvenserna. Precis som det var vanligt för 100 år sedan i Sverige då vi grävde ner bilar och slängde ut allt oönskat skräp på backen bakom huset. Inget ont sagt om någon.
Vill du vara med och hjälpa till att städa upp i Vrindavan och Mayapur kan du antingen bidra med din frivilliga arbetskraft eller med en slant när helst du vill.
Sätt in ditt bidrag på bankgiro: 5952-7937. Märk din insättning Vrindavan eller HelpingHands. Skriv gärna ett e-mail till: nimai.arts@gmail.com och berätta för oss om ditt bidrag. Ni kan även stödja projeketet direkt, se följande länk:
http://helpinghand.vrinda.org/
För att stödja vår verksamhet i Sverige kan ni använda ovanstående bankgiro. Vi behöver både bidrag till att fortsätta inspirera andra till att bli både vegetarianer och miljömedvetna, underhåll av vårt vegetarisk kök Sattva och till vår ekologiska odling i Kungsbacka.

ENGLISH
This is not Gaylord Nelson, this is B.A. Paramadvaiti Swami and he is one hard working Guru who are promoting environmentally friendly living and been doing it since over 25 years ago. He is also one of the pioneers who struggling to keep Vrindavan and Mayapur clean and tidy. In India, they throw things haphazardly without considering the consequences. Just as it was common 100 years ago in Sweden when we buried cars and threw out all unwanted junk on the hill behind the house. Nothing bad said about anyone.
If you like to help out and clean up in Vrindavan and Mayapur, you can either help with your voluntary workforce or with a bit of money whenever you want. Put your contribution on our bank-giro: 5952-7937. Mark your deposit Vrindavan or HelpingHands. Please send us an e-mail to: nimai.arts@gmail.com and tell us about your contribution. You can also send money directly to the project Helping Hands, see following link:
http://helpinghand.vrinda.org/
You can also support our work in Sweden by sending us a donation to the account above. We need both a contribution to continue inspiring others to be both vegetarian and more environmentally conscious, for the maintaing of our vegetarian lunch-restaurant Sattva and to our organic farming in Kungsbacka.

Monday, April 18, 2011

Två veckor framöver på NimaihusetTisdag 19e April 18:30 – 20:30
Vegetarisk matlagningskurs, “Indisk mat” med Makhanchor.
120kr/tillfälle/person (anmäl dig minst en dag i förväg)


--------------------------------------------------


Onsdag20e April 18:30 – 20:30
Föredrag, “Health and happiness in Ayurveda” med Rohini.


--------------------------------------------------
Torsdag 21a April 18:30 - 20:30
Studiecirkel i Bhagavad Gita med Magnus.


--------------------------------------------------Lördag 23e April 17:00 - 20:30
Satsang - Föredrag “Attityd till världen” med Shyamananda.
Festmåltid och ljuva musikupplevelser (kostar inget men lämna
gärna en donation för maten)


--------------------------------------------------
Tisdag 26e April 18:30 – 20:30
Vegetarisk matlagningskurs, ”Veganska läckerheter“ med
Makhanchor. 120kr/tillfälle/person (anmäl dig minst en dag i förväg)


--------------------------------------------------


Onsdag 27e April 18:30 – 20:30
Föredrag, ”The foundation of spirituality” med Garuda.


--------------------------------------------------Torsdag 28e April 18:30 - 20:30
Studiecirkel i Bhagavad Gita med Magnus.


--------------------------------------------------Lördag 30e april 17:00 - 20:30
Satsang - Föredrag “Vad är du? med Upendra. Festmåltid
och ljuva musikupplevelser (kostar inget men lämna gärna en
donation för maten)