Wednesday, September 30, 2009

Why bowing down? Varför buga sig?To bow down means accepting something above my judgemental mind, calculative intellect and control. To bow down is an act of humility, its an act to diminish our ego infront of the absolute. It is more a state of mind than a physical act.

But bowing down without knowing why is quite senseless. Unless you need some stretching.

Tuesday, September 29, 2009

Honorable visit / Hedrande besökEnglish: This weekend we had a wonderful visit from three prabhus (Shyam Gopal, Gopananda and Mathuranatha) of the Sri Caitanya Sanga, the family of Sripad B.V. Tripurari Maharaj. Above you see Shyam Gopal (the taller one) and Vasudeva.

Svenska: Denna helg hade vi ett underbart besök från tre gentlemän (Shyam Gopal, Gopananda och Mathuranatha) från Sri Caitanya Sanga, Sripad B.V. Tripurari Maharajas familj. Ovan ser ni Shyam Gopal (den längre) och Vasudeva.English: Gopananda (with glasses) made a halava together with Sudarshan.

Svenska: Gopananda (med glasögon) gjorde en halava tillsammans med Sudarshan.


English: The finnish army. Mathuranatha (in the white couch) and Sudarshan after a day of hard work.

Svenska: Finska armén. Mathuranatha (i den vita soffan) och Sudarshan efter en dag av hårt arbete.

.

Saturday, September 26, 2009

The Swine Flu / SvininfluensanEng: I just wanted to mention that we at the Nimai House are not going around worrying about the swine flu. Neither are we recommending anyone to take any vaccines.

We would like you all to go vegetarian, though.

Sve: Jag tänkte bara nämna att vi på Nimaihuset inte går och oroar oss över svininfluensan. Vi rekommenderar inte heller någon att ta några vaccineringar.

Vi skulle dock vilja att ni alla blev vegetarianer.
.

Wednesday, September 23, 2009

24 pictures from the inauguration of Nimai's purple wooden house / 24 bilder från invigningen av Nimais lila trähusEnglish: Last friday the cosy clothes shop Purple Wood moved into the Nimai House. It was celebrated with a whole day drug free party. On the picture above you see Jane (the owner of Purple Wood) fixing pricetags.

Svenska: I fredags flyttade den mysiga klädbutiken Purple Wood in på Nimaihuset. Det firades med en heldags drogfri fest. På bilden ovan ser ni Jane (ägaren till Purple Wood) fixa prislappar.The basement became a very tastefully decorated dancefloor. First DJ: Catt.

Källaren blev ett väldigt smakfullt inrett dansgolv. Första DJ: Catt.English: The temple room became a vegetarian refreshment room, replete with Spoonrevolution cookbooks, Oki flyers and Birth of the Spoonrevolution-booklets.

Svenska: Tempelrummet blev en vegetarisk servering, komplett med Skedrevolutionen-kokböcker, Oki-flyers och häften om Skedrevolutionens födelse.

Vasudeva and/och SuddenMakhanchor, the plastic gloved cook / Makhanchor, den plasthandskade kocken.The movie room / FilmsalenThe movie room, ten hours later / Filmsalen, tio timmar senare.Second/Andra DJn: Matt with an S.

Third/Tredje DJn: Makadam.
Fourth/Fjärde DJ: Tulasi!
Fifth/Femte DJ: Alfakrull

How do you look when the ultraviolet light shines on you?
Hur ser du ut när UV-ljuset lyser på dig?

.

Tuesday, September 22, 2009

Cooking course / MatlagningskursLast week we made muffins and sweet apple purée and everyone were inspired and happy!
Förra veckan bakade vi muffins och gjorde äpplemos och alla var inspirerade och glada!
English
Tonight at 18.30 we will have our weekly vegetarian cooking course.
Usually you need to notify us 1 day before by e-mail but tonight you can just drop in due to low interest.
As we wrote in the short news letter we will freestyle a Dahl soup with vegetable from our own garden and bake some pears in the oven. If you wanna preserv some redbeets we will show you how.

The course cost only 80 Swedish krona in donation and includes the meal we cook.
Welcome!

Svenska
Ikväll vid 18.30 har vi våran vegetariska matlagningskurs.
Vanligtvis behöver du anmäla dig minst 1 dag i förväg men på grund av lågt intresse så kör vi drop in i kväll.
Som vi skrev i vårt nyhetsbrev kommer vi i kväll att freestyla en Dahlsoppa med grönsaker från egen odling och ugnsbaka päron. Om du vill lägga in/konservera rödbetor finns det också möjligt att göra det.

80 kr i donation kostar kalaset och måltid ingår.
Välkomna!

Saturday, September 19, 2009

Knowledge/Kunskap


Det kan vara klurigt att förstå hur saker hänger ihop. Denna bilden som jag hittade idag i min mammas digitala konstsamling (my pictures-mappen) visar ganska bra vår uppenbara missuppfattning om vad som är avgörande i införskaffandet av kunskap. Tanken är nästan charmig; att med desto mer avancerad utrustning, desto mer välslipade instrument och mikroskop, ska vi kunna komma att förstå vår tillvaro.
Men när vi närmar oss Bhagavad Gita rekommenderas vi att lämna ifrån oss mikroskåpet. Vi kan ju t.ex. inte närma oss en vän bara genom att med mikroskåp studera fibrerna i hans kläder, cellerna i hans kropp eller hans lingvistiska färdigheter. Vi närmar oss våra vänner genom att vara vänliga, ge en gåva, laga mat till dem och lyssna uppmärksamt till vad de har att säga istället för att bara vänta på att själv få tala. Så om vi närmar oss kunskapen i Bhagavad Gita som en levande kraft som av egen vilja kan uppenbara sig för dig vare sig du har hög IQ eller inte, då har vi all chans i världen att förstå Bhagavad Gita.
//vasudeva d

Thursday, September 17, 2009

Abhayam - Fearless / Fri från ängslan- - Bhajahu Re Mana
Bhajahu re mana sri nanda nandana
abhaya caranaravinda re

These two lines means that a devotee of Krishna is never afraid. He knows that he is the soul and not the body. He knows that he is not the controller, but that there is a supreme controller under who's laws everyone is bound. So no amount of worldly relative strength can scare him, because he is fixed in his meditation on the absolute...

Dessa två rader betyder att en hängiven till Krishna är aldrig ängslig. Han vet att han är själen, inte kroppen. Han vet att han inte är i kontroll men att det finns en högsta kontrol under vilkens lagar alla är bundna. Så ingen mängd världslig relativ styrka kan skrämma honom för han är stadig i sin meditation på det absoluta...

Tuesday, September 15, 2009

Nimai's purple wooden hose / Nimais lila trähusEnglish: On friday we inaugurate Purple Wood clothes shop moving into the Nimai House.

Electronical music, food and clothes from 12 pm until 22 pm. Much welcome!

Find the Nimai House

Svenska: På fredag inviger vi klädaffären Purple Wood's inflyttning på Nimaihuset.

Elektronisk musik, mat oc kläder från 12 på dan till 22 på kvällen. Mycket välkomna!

Hitta Nimaihuset

.

Monday, September 14, 2009

Conscious hiphop caught on camera / Medveten hiphop fångad med kamera

Shyamananda das - "Bob and Tom" (Anti-drugs)
Lyrics:

"My name is Bob, I smoke dope to forget my problems
And you want me to quit? I beg your pardon
Ok, no hard feelings, you just lack better knowledge
So excuse me as I drench my consciense"
Hi Bob, yeah I want you to stop, why not
Am I wrong? Drug abuse is like a ticking time bomb
It is said that the higher you fly the harder you fall
So right on, turn the fire in your pipe off
Getting rid of difficulties is a process
Introspect, detect, face and solve them
No need for voluntary amnesia
You can learn a lot if you bare with this preacher
Trying to escape all trouble
But in your way of dealing you are making it double
Triple quadruple quintuple
Such retarded acts are rotten fruitful

"My name is Tom, I use dope to have good time
And you want me to quit? Good luck, you can try
Without pills and blotters the party will die
To be able to get high, that should be a human right"
Hi friend, yeah I want this to come to an end
Get out of your bubble and stop to pretend
Don't take offense, but I said what I meant
Go ahead and make your service to the world intense
Hypocrite, careless but you want to be cared for
Therefore apologize to those you scared off
By your habit of being an asshole
Sub-zero IQ, immature like a tadpole
Listen up, the higher you fly the deeper you dive
In ignorance and thus wasting your human life
Romanticizing, speaking about kissing the sky
So high you cannot even hear your mother cryShyamananda das - "Out the cave" (anti-drugs)Lyrics:

Drugs are not what your mom wants for you
Neither are drugs what your pops want for you
I'm telling, only a lot of harm it will do
listen and consider whether I speak the truth
Drugs are not what Mother Earth wants for you
Her generosity should not be abused
Don't say its natural, that's pathetic
because, then you could as well eat arsenic
Drugs are not what God wants for you
not what your well wishers wish for you
They want you to be sincere and responsible
unstoppable in overcoming any problem
Consider these factors, is it really worth it?
Go deep, deliber, don't stay on the surface
You are not a vampire, so don't shun light
Get out of the clouds and in to the sunshine!

Be strong my friend, be brave, be brave
Let's chase the dragon out the cave, out the cave
Let's slay him, cent per cent mayhem
Strangle that monster and you will be saved
Be strong my friend, be brave, be brave
Let's chase the dragon out the cave, out the cave
Let's slay him, cent per cent mayhem
Strangle that beast and you will get grace

You feel important, you have desires
You are important, you are desire
So are all of us respect that
Otherwise you're just spreading a virus
Pulled into a sphere of subtle violence
between passion and apathy, try to find a balance
I know it's a challenge, I don't say it's easy
as tricks of the mind often deceive me
But let's tread the path to find the solution
Instead of fervently grasping for excuses
I know these things, I grew up among abuse
It had me screwed up, but still there's a future
OK, you like to party, but if you can't dance
without a pill, you're not so advanced
I won't step back, when there's a clash
I bring the truth to the front ready to attack
Borrow my marker, on each hand an X
A sober person only can walk a straight edge
Speaking of purity, slaughter ain't fresh
So I add to all of this, go veg and stay veg

Be strong my friend, be brave, be brave
Let's chase the dragon out the cave, out the cave
Let's slay him, cent per cent mayhem
Strangle that monster and you will be saved
Be strong my friend, be brave, be brave
Let's chase the dragon out the cave, out the cave
Let's slay him, cent per cent mayhem
Strangle that beast and you will get grace


Shyamananda das feat. Srimati - "A too great desire"Lyrics:

A too great desire to fulfill in a lifetime
This so called existence is finite
But I got hope
That someone will untie these ropes

Philosophers pull their beard to draw out conclusions
Trying to figure out the nature of illusion
But I tell you, they are diving deeper into it
Those who are their own teachers got fools for students
We have to get wisdom from those who got it
No amount of darkness could ever produce knowledge
But even the smallest spark of purity
Can be fanned and thus burn up all of the illusory
Reality is hiding beyond sense perception
Mental speculation and mundane reflection
Despite countless attempts to catch the infinite
It can't be confined behind the bars of human intellect
False identification with the temporal
That's what keep souls conditioned in the prison hole
Feeling independent, but slaves of their senses
Torturing each other with no thoughts of repentence

Just like a lightning bolt in the middle of the night
Reveals a dark cloud hanging in the sky
Clarification descends from transcendence
Radiant, illuminating, resplendent
From the source to qualified recipients
And further down disciplic lineages
Devoted practitioners carry the message
And it might come to you when you the least expect it
But if you're sick and tired of being sick then cry
And let the lie of self-centeredness die
By purification of the heart from all the dust
Accumulated for eons but gone in a rush
Chant any name of God in a humble state of mind
You reach the goal when effort and grace is combined
Hold on to your sincerity and pray for mercy
Let the vibration take you on a metaphysical journey
.

Our comic book hero in music video / Vår seriehjälte i musikvideo

Losing Your Name


English: Our comic book hero, Arjuna, from the Nimai magazines is now featured in the music video for the song "Losing your name" by Quirio. Experience it!

Svenska: Vår seriehjälte, Arjuna, från Nimai-tidningarna medverkar nu i musikvideon för låten "Losing your name" av Quirio. Upplev den!

.

Saturday, September 12, 2009

Emergency! / Nödsituation!English: This very conscious sign was made by our dear Sudarshan Prabhu. It says "Emergency, free your mind from sensegratifications, enjoy bhakti yoga". He wrote on a paper, put a blinking red light behind it and attached it to one of the ceiling corners of our office. The battery of the red light finished in a few days, but the paper is still there. :)
.
Svenska: Denna väldigt medvetandegörande skylt gjordes av vår kära Sudarshan prabhu. Den säger "Varning, befria ditt sinne från sinnesnjutningar, njut av bhakti yoga". Han skrev på ett papper, satte ett blinkande rödljus bakom och fäste den i ett av kontorets takhörn. Batteriet i rödljuset tog slut efter några dagar, men pappret sitter fortfarande kvar. :)
.

Friday, September 11, 2009

An evening in Nimai's kitchen (black and white) / En kväll i Nimais kök (svartvitt)English: Gentle ladies and men, here we present three pieces from one of Makhan chor's latest photo sessions. It's from last friday when we were frying something called koftas. Someone interestingly called them vegetarian quenelle.

Svenska: Gentila damer och herrar, här presenterar vi tre delar ur en av Makhan chors senaste fotosessioner. Det är från i fredags när vi friterade något som kallas koftabollar. Ett intressant namn jag hörde dem kallas var vegetariska frikadeller.
Swami MaharajVasudeva das

.

Thursday, September 10, 2009

Spoonrevolution kitchen at health convention / Skedrevolutionens kök på Hälsomässa"Vegetarian healing" :)English: The "Please don't eat me"-pig were with us as usual. / Svenska: "Ät mig inte"-grisen var med oss som vanligt.

English: Swami Maharaj was there to give a lecture about "The art of making others happy". We also presented our Yoga Inbound travels to India. / Svenska: Swami Maharaj var där och höll föredrag om "Konsten att glädja andra". Vi presenterade också våra Yoga Inbound-resor.

.