Tuesday, October 30, 2007

Greetings from India!/Haelsningar fraan Indien!


EN: Hello, greetings from India. We say hello to everybody, but especially to Bhakta Ludwig and Mathuranatha prabhu, with this picture. The two great sages on the picture gave a lecture together yesterday.
SV: Hej, haer kommer en haelsning fraan Indien. Vi haelsar till alla men lite speciellt till Bhakta Ludwig och Mathuranatha prabhu, med tanke paa bilden. De tvaa stora vise maennen paa bilden gav en lektion tillsammans igaar.

Monday, October 29, 2007

Bra dagar / Nice days


SV: Jag (vasudeva) har haft nöjet att spendera flera dagar med Govinda från Berlin. Här ovan ser ni en bild som jag tog i smyg när Govinda distribuerade böcker mitt inne i Femmanhuset.

ENG: I (vasudeva) have had the great pleasure to spend some days with Govinda Vilas from Berlin. Above you see a picture I took secretly while he was distributing our comic in the midst of Femmanhuset in gothenburg.
SV: Fredagskvällen firade vi genom att sjunga Hare Krishna i brunnsparken. Några andra lirare hängde på.

ENG: The friday night we celebrated by singing Hare Krishna in the "wellpark". Some other dudes joined us for a while.
SV: Denna bilden från lördagsfesten kanske ger ett intryck av att MahaHari Das verkar lite ofokuserad. Men det kan gästerna intyga att han inte var, i själva verket gav han ett mycket skarpt föredrag.

ENG: This picture from the saturdayfeast might give the impression that MahaHari Prabhu was a bit unfocused. But the guests can assure that he was not, in fact he gave a very sharp lecture.
SV: I söndagts åkte vi ut till Imlitalagården för att arbeta. Vi kalkade marken, jag vet tyvärr inte varför, men det var kul. Min spekulation är att det har att göra med surheten i jorden, rätta mig om jag har fel.

ENG: On sunday we went to the farm to work. This sunday we were spreading chalk all over the bare land, i don´t know why, but it was fun. My speculation is that it has something to do with the sourness of the earth, correct me if im wrong.
SV: Govinda gjorde konst av leran som vi hittade långt nere i myllan.

ENG: Govinda made som beautiful art from the mud we dug up from ´very deep ground.
SV: Govinda har just fått reda på att det är en hel timme kvar till lunchdags

ENG: Govinda just heard that there is one hour left before lunchtime


Thursday, October 25, 2007

Extas utanför Liseberg i Göteborg/ Extasy in Gothenburg

SV: Extatisk harinam från Augusti när Gurumaharaj var på besök här i göteborg i år. (Dubbelklicka på bilden så blir det helskärm) Angående gårdagen artikel så råder det viss förvirring kring den, låt mig återkomma när fler detaljer avslöjats.

ENG:
Extatic Harinam from Gurumaharajas visit us here in Gothenburg in August this year. (dubbleclick on the screen to make it fullscreen) Regarding yesterdays article, there are some confusions about it, so let me get back to that as soon as i have more details.


Wednesday, October 24, 2007

Min bror Govinda/ My brother Govinda


SV: På fredag kommer min gudbror Govinda Vilas Prabhu, en av mina bästa vänner (som ni kan se på bilden). Han är en eldsjäl fylld med entusiasm och kommer distribuera serier och böcker med mig här på göteborgs gator.

Vi väntar fortfarande på nyheter från indien, men ack, det verkar som att de har bättre saker för sig än att sitta på internetcaféer.


ENG: On Friday my godbrother Govinda Vilas Prabhu from Berlin, one of my best friends (as you can see on the picture), is coming here. He is an enthusiast into the bone and always with a big big smile =) and he will help to distribute comix and books here with me in gothenburg.

We are still waiting for news from India, but it seems like they have better things to do than sitting in internet cafés.


Monday, October 22, 2007

Motiv/Motive
SV: Vad motiverar de ovan"liggande" herrarna till att inta den ställning de har gjort? Hmm, kan motiven skilja sig? Blir resultaten av dylika ligg-övningar olika varandra?

Många frågor, men jag har ett svar. Vilket tur va? Annars hade ju denna blogg bara bestått av två yogis som man inte kunnat sklija på. Jag använde mina detektiv-egenskaper och såg att på den ena bilden fanns det rester av alkohol.


På detta kunde jag dra slutsatsen att den ena (som för övrigt inte var lika rak i benen) som låg i en Setubandha Sarvangasana inte gjorde detta med samma motiv. Han hade antagligen däckat efter åtskilliga mångder alkohol och ramlat baklänges och slagit i huvudet.

Så det enda intressanta med våra handlingar i vårt liv måste ju då vara vårt motiv. Det är våra motiv som gör oss till vad vi är. Man kan praktisera yoga och andligt liv men kanske man snarare är ute efter en position eller dylikt där man kan bli beundrad. Om man talar till andra om att bli vegetarian och kanske göra nåt bra i den här världen så är det också viktigt att göra det med rätt motiv, inte för att hävda att man har rätt, utan av genuin omtanke. Vi måste granska oss själva och se var vi brister så att vi kan låta umgänget med mer avancerade personer fylla i dessa luckor.


Krishnamedvetande har också en form, och den hänger endel upp sig på och andra älskar den. Den attraktionen och aversionen är bara på det mentala planet och som vi vet så blåser det starka vindar i de regionerna. Så länge vi inte söker substansen, så kommer vi inte kunna uppskatta denna skatt som krishnamedvetande ruvar på. Vägen in är att vi erkänner vår litenhet. Vi blir ödmjuka. Därifrån kommer vi kunna se tingen som de är, underifrån.
Så låt oss inte ligga i Setubandha Sarvangasana med fel motiv. Då blir resultatet bara illamående och huvudvärk. Låt oss istället gå in i Yogan med motiv att bli mjuka i kroppen (den själsliga) då kommer vi skörda riktiga skatter såsom ödmjukhet och medkännande.

---------------------------------------------------------------------------

ENG:
What motivates the two yoga-men above to take the position they are holding? Hmm, can their motives differ? Will the result of their practices differ?


Many questions, but I have an answer fortunatly, otherwise this blogg would only consist of two yogis not possible to differ from each other. I used my detective-skills an found that on one picture there was the remainings from someone drinking alcohol.So from this I could draw the conclusion that one of the yogis, laying in the Setubandha Sarvangasana, probably had drunken alot of alcohol and fallen backwards and hit his head.

So the intresting aspect of our actions in this world must be the motive we have. It´s our motives that makes us who we are. You can practice Yoga or any spiritual practice but rather as a showoff, aiming for admiration and folowers or position, money, whatever. If you speak to others about vegetarianism or making something good in this world just to put OURSELVES in the positive side and feel better than others, thats no good, will have no good results (depends ofcourse on if someone became a vegetarian or not). Best is if we speak with comapassion and love, an enthusiasm to share our heart. We have to analyze our selves and see where we are failing in this regards so we can take the association of more advanced and humble persons in order to fill in what we are lacking.


Krishnaconsciousness also has a form; special dress, haircut, cermonies, smells, sounds, melodies etc etc. Some love it, others don´t. But that is on the mental platform, and as you might know and have experienced, there are heavy winds blowing in that platform making our attraction very unstable. So we have to seek the substance, otherwise we will not be able to appreciate the treasure of Krishnaconsciousness. The way in is being humble. From there we will see things as they are, from below.
So let us not do the Setubandha Sarvangasana with wong motive. The result will only be headache and nauscia. Instead let us go into the Yoga with the motive of becoming soft in our body (in this comparison, the soul). Then we will harvest true treasures.

//vasudeva das

Friday, October 19, 2007

Vrindavan


SV: Som ni kanske vet har Shyamananda och Svayam Rupa, åkt till den mystiska byn Vrindavan.


Vad är en mystisk by egentligen? Vad betyder mystiskt? ordet mystiskt kommer ifrån det grekiska ordet mythos och som syftar på det översinnliga, det uppenbarade.

Kontrasten till mythos är Logos som syftar på det inom logikens ramar. Det man kan mäta med sinnena och intellektet.

Överfokusen på logos i dagens kultur förhindrar våran insikt och lämnar oss oförmögna att lyssna till Guds råd vi alla får ifrån vårat hjärta. Guds råd är alltid universiell kärlek. Att inkludera alla i dina välönskningar och att inte explotera och ställa till problem för andra levande varelser. När vi hör rådet att sluta med dåliga vanor ifrån våra vänner så vet vi att det stämmer överens med vårat hjärtas röst, men styrkt av logos rationaliserar vi bort den inre rösten, avfärdar Guds goda råd och fortsätter våran marsh ner i illusionen.

Logos är inte förkastlig. Den är mycket viktig i sitt sammanhang. Logik är oerhört nödvändig. Men låt inte logiken röva bort mystiken ifrån ditt liv.


Åter till den mystiska byn Vrindavan. Jag ska själv besöka denna by. Jag åker nu på måndag och försöker nu förbereda mig för denna pilgrimsfärd. Hur medvetandet är inställt är essensiellt för en pilgrim. Att valfärda till en helig plats och doppa kroppen i ganges och göra nån ritual i templet för att sedan dyka tillbaka i vardagen är ett vanlig företeelse i Indien. Men våra andliga mästare lägger alltid vikten vid medvetande. Vad vårat medvetande är, där är vi.


Krishna som är Gud själv i egen hög person utförde sina översinnliga lekar i denna by för ca 5000 år sedan. Krishnas lekar är inte av värlslig temporär natur utan är uppvisningar av Krishnas inre kärleks energi. En inbjudan till alla själar i denna mörka värld att lämna intresset för materiell lycka. Men lämnar inte själarna i ett tomt nirvana utan introducerar oss för en högre värld av trancendental lycka.


Det som gör denna by mystisk är närvaron av dom visa, insiktsfulla personerna.
Deras sånger till det gudomliga, vänliga ödmjuka karaktär och hoppgivande råd.
I deras hjärtan bär dom denna hemlighet. Även att dom är mer än ivriga att distribuera denna alltigenom lyckobringande verklighet så förblir den en hemlighet för dom som inte kan ge upp de egoistiska motiven.

Därför ibland, utav kärlek, höjjer dom rösten i ett försök att väcka oss sovande själar: Ge upp alla drömmar om ära och berömelse, rikedom och makt! Kom till Vrindavan och bli en tiggare av kärlek!

//Brahma-Samhita dasENG: Shyamananda and Svayam Rupa have gone to the mystic village Vrindavan as some of you may know.
What is a mystic village?


First let us analyze the word "mystic" It comes from the greek word "mythos" and means that which is transcendental. That which is revealed.

The contrast to mythos is "Logos" which means that within the frame of logic. The measurable and reasonable.

In this age it is too much emphasis on logos which prevents us to have insight and makes us unable to listen to the advice of God which we all get from within our heart. God always wants to inspire us to live according to the principals of universal love. To include all living beings in your wellwishing, and not to exploit or put trouble to any living entity. When we hear the good advice from a friend to quit the bad habits we know it is in accordance with the heart, but overpowered by logos we over rationalize the inner voice, dismissing the good advice of God and continues our march down in illusion.

Logos is not bad in itself. It has its importance. But don´t let logos rob away the treasure of the mystical life.


Again lets meditate upon the nature of this mystical village. I myself will go there this monday so now I try to prepare for this pilgrimage. How the consciousness is set is essential for a pilgrim. To just take a bath in the Ganges and make some ritual in a temple and later go back to everyday life is a very common practice in modern India. But our Spiritual teachers always emphazise the consciousness. Where our consciousness is dwelling, there we are.


Krishna, God himself, performed his transcendental love dramas in this village ca 5000 years ago. Krishnas dramas is not of a mundane temporary nature. It is the manifestation of the love energy of the supreme personality of Godhead. It is an invitation to all the souls in this dark world to leave the interest of material happiness. But we are not left alone in an impersonal void nirvana. Instead we are introduced to a world full of transcendental happiness.


What really makes this village mystical is the presence of the sages. The realized personalities, Their songs to the divine, their qualities of kindness, humility and their hope-giving advices.


Enshrined in their hearts they carry the most secret of all secrets. Still, even it is so confidential, the sages freely distributes this sacred love reality to all. Despite the efforts of their loving concern it remains a secret for those of an envious nature. For those with duplicity and egocentric preoccupations. Therefore sometimes, out of love, these great souls raises their voice in a try to awake the sleeping souls: Give up all illusory dreams of name fame and glory, of wealth and power! Come to Vrindavan and become a beggar for love!

//Brahma-Samhita das


Wednesday, October 17, 2007

Kontroversiellt / Controversial

SV: Ok, nu är jag kanske lite kontroversiell som visar ölreklam här på bloggen. Men jag har en bra tolkning som visar att det i själva verket är en anti-öl reklam:

Huvudpersonens sinnen blir attraherade av ölen (kunde lika gärna ha varit vilken njutning som helst). Hans attraktion till sinnesobjektet gör att han måste födas gång på gång på gång och aldrig får han bli tillfredställd. Så bäst är att göra sin yoga ordentligt och skippa ölen om man vill förstå att vi är själen och inte den här köttklumpen.

Öl = Samsaras kretslopp
Ingen öl = ett steg närmare sanningen


ENG: (the last blog is now translated) Ok, todays blog might be a bit controversial showing beer commercials. But I have analyzed it and found out that this is an antibeer ad:

The maincharacters senses gets attracted to the beer (could be any senseobject in this world). His attraction to the senseobject forces him to be born again and again and again and never is he satisfied. So better we do our Yoga properly and get rid of the beer if you want to understand your position as the soul instead of identifying with a lump of meat (this body).

Beer = wheel of samsara
No beer = one step closer to the truth

Tuesday, October 16, 2007

Kärlek / Love


SV: Det förra blogginlägget kanske kändes lite hopplöst och mörkt, så nu belyser vi det hela på ett annat sätt. Jag avslutade förra bloggen med en fråga; "Vad är då kärlek?" Det var tänkt att bli dagens blogg. Låt mig få använda mikael sjödins belysande kommentar som stöd:

"Sexdriften i sig är dock inte förkastlig. Krishna säger Själv i Gita att Han är det sexliv som inte strider mot religiösa principer. Vad detta innefattar är något som till sist är upp till individens sunda förnuft."

Så det är ju inte helt hopplöst då med andra ord :) Våra kroppsdelar fyller ju faktiskt vissa funktioner och det är ju inget fel i att använda dem till vad de är till för, som i detta fallet; skaffa barn. Det är en gudomlig och mystisk företeelse; vi bjuder in en själ att komma och ta skydd hos oss och sen lovar vi att ta 100% ansvar för denna person. Iaf i 20 år...det blir väl oftast hela livet.

I veda är det beskrivet att den renaste kärleken, näst efter Gudskärleken, i denna värld är kärleken mellan en förälder (oftast mamman) och dennes barn. Mamman är helt dedikerad till den lilla egobollen som bara vill vara i centrum hela tiden och hon är där för barnet dygnet runt! Hon får inte betalt för det. Hon får inget tillbaka av barnet, jo bajs & skrik förstås (och förolämpningar i tonåren). Ojojoj det lät mörkt, är det verkligen så? Får hon bara skrik och blöjor tillbaka? Nej, det håller nog ingen mamma med om. Hela livet får en mening. Kärleken ger livet mening. Så vad är kärleken i detta fall? Är det fjärilar i magen? Nej, mamman kan inte bara sitta och känna kärlek om barnet skriker, hon måste handla, hon måste ge av sin tid, byta blöjor, fixa med dagis, tjata om att ta på ordentligt med kläder, hitta bra ekologisk vegetarisk barnmat etc etc...

Så vare sig man är mamma eller nåt annat, så behövs fortfarande nånting mer. En mamma kanske ger allt i 20 år och sen tar barnet en överdos och lämnar mamman i fullständig misär. Barnet var en tillfällig tillflykt, det är inte rättvist mot barnet att förvänta sig att han/hon ska uppfylla hela ens liv resten av livet, barnet vill ju växa upp och skaffa ett eget liv.

Familjen är som en blomstrande skog med friskt vatten och frukter, men som enligt naturens lagar vissnar och dör när årstiderna skiftar.

Vi har massor med kärlek, men den missriktas, den fastnar i EN familj, ETT land, MIN katt. Om vi istället riktar den inåt mot den Person som får vårt hjärta att slå för vad helst vi önskar och som väntar på att vi ska reciprocera med Hans kärlek, då kommer vår kärlek att nå sitt klimax. Och det går inte om vi inte sköter oss i denna värld och inte tar hand om varandra; det är konstigt att prata om kärlek och samtidigt äta någon som inte ville bli äten.

Vattnar man roten på ett träd sprids näringen till trädets alla delar. Så om vi riktar vår kärlek mot vårt ursprung så kommer den att fördelas mellan ALLA själar. Det är det vi kallar för den universella kärleken, inte så att man bara älskar Gud och struntar i alla andra. Min Andliga mästare Swami B. A. Paramadvaiti har skrivit ett manifest för denna kärlek. Läs den här...

I alla finns en strävan efter perfektion. Så denna ofullkomlighet vi har (för vem kan leva upp till ovanstående ideal?) lämnar plats för Sri Guru. Där kan vi nå denna perfektion i syfte, motiv. Kanske inte så att vi alltid handlar perfekt och gör allt perfekt, men av en sant ödmjuk Guru kan vi lära oss att alltid ha ett alltigenom kärleksfullt motiv bakom våra handlingar.

Ok, lite tankar från min sida. Kommentera gärna =)
ENG: The last blog maybe felt hopeless and dark so now we take another direction in the matter. I finished the last blog with a question: "what is love?". That was supposed to be the blog today. Let me use one comment i got on the last blog as a starter:

"The sexual impuls is not in it self rejectable. Krishna says in the Bhagavad Gita that He is that sexlife that is in accordance with the religious principles. What this boils down to is up to the idividuals common sense"

So then it´s not completly hopeless! =) Our organs do actually fulfill certain functions and it cannot be wrong to use them for what they are meant, like in this case; to progenate children. it's a divine and mystical action; inviting a soul to come and take shelter under our protection and we sign that we will take care 100% fot the wellbeing of this soul for atleast 20 years, in many cases that stretches further...

In Veda it is described that the purest love, next after love of god, in this material world is the love between a parent (most commonly the mother) and her child. The mother is completly dedicated to the little ego-ball that wants to constantly be in the center and she is there for the child 24hours! She is not paid for it. she gets nothing in return from the child, except from screaming and poop (gets worse in the teenage). Woah, that sounds dark, is it really like that? No, probably no mother would agree. The whole life gets a meaning, somthing to live for. So what is this love in this case? Is it some tinkling feeling in the stomach? No, the mother cannot just sit idly and feel love, she must act, she has to give of her time and energy; changing daipers, nagging about wearing enough clothes, cooking, singing, talking, playing, finding good ecologic vegetarian childfood etc etc...

So regardless if you are a mother or something else, something more is needed. A mother maybe gives everything to her child for 20 years and then the child overdoses and leaves the mother in complete misery. The child was a temporary refuge, it´s not fair to the child to expect that he/she shall always fulfill our life, tha child want to grow up and get his/her own life.

The family is like a blooming forest with fresh water and fruits, but according to the laws of nature everything has to vanish just like when the seasons are shifting.
We have alot of love, but it is misdirected, it gets stuck in ONE family, in ONE country, MY cat. If we instead directs our love inwards to the Person that makes our heart beat for whatever we wish and who waits for us to reciprocate with his love, then our Love will reach its climax. And it is not possible if we don´t behave in this world and take care of each other, its strange to speak about love while eating someone who didn´t want to be killed and eaten.

If you water the root of a tree you water all parts of the tree. So if we direct our love towards our origin this love will be spread towards all living beings, all souls. That is what we call the universal love, not that you only love god and don´t give a damn about the others. My spiritual master Swami B. A. Paramadvaiti has written a manifest for this love. read it here...

In everyone there is a tendency towards perfection. So this incompletness (because who can live up to the above mentioned standard?) gives room for Sri Guru. There we can reach perfection i purpose, motive. Maybe not that we always can act and make things perfect, but from a truly humble Guru we can learn to always have a loving purpose behind our actions, and that makes the action perfect!

Some thought from my side. Please comment :)

Monday, October 15, 2007

Lusta / Lust


SV: Är människor idag mer lyckliga än tidigare? Det skrivs ut så mycket piller för att hålla folks humör uppe och trots att det finns massor av sexklubbar, olagliga och lagliga, så är folk frusterade. Det finns viagra och internet med en oändlig uppsjö av pornografi (den största delen av internet). Folk blir inte nöjda, FAST VI ÄR SÅ FRIA! Freud var ju sååå bra, så skönt det var när han lyfte alla tabun och sa att vi måste leva ut våra lustar. Men var är den där utlovade sinnesfriden? Var är den?


Lustan är som ett myggbett. Det är ganska bekymmerslöst att klia i början, och skönt, men sen blir det värre och tillslut så har man rivit upp ett sår som i sin tur blir infekterat och sen börjar såret att klia och så river man upp det igen och igen. Typ så kan man väl likna lustan. Så mycket elände som den där kliande känslan har orsakat, oönskade barn - aborter, våldtäkter, barnövergrepp, familjer som splittras, aids, mord etc etc.
Hur mycken smärta har inte otrohet orsakat? Och varför? Okontrollerade lustar.

Vilka är det som håller barnprostitutionen vid liv? Det är vanliga män, pappor, ansvariga kommunledare, personer med slips som sitter bakom sina skrivbord hela dagarna med otillfredställd lusta och som tar "tillfället" när de åker på affärsresa.

Idag är det inget konstigt att unga pojkar sitter och laddar ner, och därmed sponsrar, material med de mest våldsamma sexfilmer från t.ex. Japan, mangapornografi, där våldtäkter är det minst grova du kan hitta. Det är faktiskt väldigt vanligt. Jag och brahma distribuerade serietidningar på en hackersmässa i jönköping där data"nördar" delade filer med varandra och spejsade ut totalt i tre dygn. Jag hann att se tillräckligt för att kanske tappa tilltron till dagens ungdomar, nu låter jag dramatisk kanske, men ovanstående manga samt en massa annat jag inte ens vill gå in på här, delade ungarna broderligt emellan varandra. Det gäller ju inte alla, men det var kusligt att se vad jag såg flimra på några av skärmarna. (saker blir väl kanske inte bättre av att de som arrangerade mässan lanserade spel där man kan skjuta skallen av varandra dygnet runt) (idag finns det nog inte en ung kille/man som inte har spelat ett sånt spel).

I Spanien är det, enligt en undersökning där barnen var fick anonyma, ca 40% av alla barn som utsatts för nån form av sexuellt uttnyttjande av släktingar eller föräldrar.

Och var går gränsen mellan den socialt accepterade lustan (som konstant provoceras fram i media) och "den fula gubben"s lusta? Kanske nån kan kommentera?


Lustan konsumerar den här världen. Och när empirikerna går sitt korståg mot religiösa principer och trycker ner förtroendet för de troende, så köper Påven en viagrafabrik!!! Ah! Och sällskapet/brödraskapet, i vars namn fabriken köptes, kallas "barn av den obefläckade avelsen". En grupp katolska ledare, inkl. påven. Otroligt. Jag lämnar det utan kommentar.

Den största nöden på jorden idag är bristen på riktig andlig kunskap, disciplin och framför allt personer som lever upp till det. Det bevisas om och om igen att man inte kan stanna på ytan. En form, en organisation, gör oss inte till helgon. Det är inte stämpeln på guldet som gör guldet, det är vi själva som måste leva upp till de andliga idealen. Jag vill inte sitta här och peka på nån, inte påven heller (jag är ju inte insatt i alla detaljer), jag vill bara uppmärksamma att vi kanske ska se på lustan i ett annat ljus. Den kanske är en helt annan sak än kärlek, kanske t.om. ett motsatt fenomen.

Vad är då kärlek?

-------------------------------------------------------------------------------


ENG: People today is not happier, im sure, than people has been before, even though so much pills has been transcribed to keep the mood up. Even though there are countless sexclubs, legal and illegal. There is viagra and internet with its unlimited ocean of completly abusive content. People are not happy, EVEN THOUGH WE ARE SO FREE! - "Freud was such a great man, he took away the taboo of sex and said we have to live out our lust". But where is this promised peace of mind? Where is it?


The lust is like a mosquito bite It´s not so troublesome in the beginning, you scratch and its nice, but the more you scratch the worse it gets and soon it becomes a wound. This wound gets infected and itches like anything, you scratch again and more blood is coming and worse it gets. Its a good comparison. So much misery was created by this itching feeling; unwanted kids - abortion, rape, child abuse, destroyed families, aids, murder, etc etc... How much pain was not caused by unchaste behaviour? Why? Because of uncontrolled lust.

Who are the ones that keep childprostitution alive? It´s ordinary men, fathers, government leaders, most with a nice tie and suitcase, sitting behind their desk all day with unsatisfied lust and who takes the "opportunity" when going on business trip. Today its not a strange thing that young boys are downloading, means sponsoring, an industry of movies with extremly abusive material, including rape. Me and Brahma was once distributing our comics in a "hacker"festival in jönköping where hundreds, maybe thousands, of kids shared files together and made nonsens for 3 days. Just by walking down between all these glowing screens i saw things i don´t want to mention here, i dont mean all the hackers are of such nature, but many and enough to make me scared. There is some kind of manga from japan where brutal rape is considered cool. And I dont think that things become better because some smart guys, who found out that these kids is a good source of income, invent games where you can kill kill kill for days uninterubtedly. (I guess, if you are male and between 10years - 35years, you know about counterstrike)

In Spain, according to one research where the kids could be anonymous, almost 40 % of the kids reported that they had been exposed to some sexual abuse by some relative or parent.

So where can we draw the line between the socially accepted lust (thats constantly provoked/promoted in media) and the lust of the abuser? Please comment...


Lust consumes this world. And when the empiricists (the same type of people who went out on crusades some hundred years ago) (called eurocentrism) are in the midst of their crusades against religious principles and are killing the last faith present in people, THEN THE POPE goes and buys a viagra factory! In the name of the brotherhood "children of the immaculate conception", a group catholic leaders, including the pope. Incredible. I leave it uncommented.

The world today need discipline and spiritual knowledge. And mostly real teachers who live as they speak. It´s proven again and again that an organisation or a church cannot make you a saint. It is not the stamp in the gold that makes it gold, it´s us who have to be the gold! What is beneficial is association with advance people who learned the art of Love and surrender. I don´t want to point at the pope or judge, i actually don´t know all the details, but I have the purpose to make us ask ourselves more deeply what is love, and what is lust? Maybe they are completly different phenomenons.

Then, what is love?

Thursday, October 11, 2007

Fredagsbion / Friday Conscious MovieENG:

May that which was meant to come true come true
Let them believe
And let them laugh at their passions
Because what they call passion is actually not any spiritual energy
but rather a friction between the soul and the external world
But the most important is that they trust themselves
and become helpless like a child
because weakness is something big, but strength is of no value
When a person is born she is weak and soft
When she dies, strong and unbreakable.
When a tree grows it is soft and flexible
but when it´s dry and hard, it dies.
Hardness and strength is the companions of death
Softness and weakness is the expressions of healthy existence
That's why there is no victory for that which was paralyzed in hardness

Clip from the movie "stalker" by Tarkovsky from Russia 1979


SV: Se filmen. Det är ett klipp från filmen "stalker" av regissören Tarkovsky från Ryssland, 1979.


Wednesday, October 10, 2007

FESTIVAL ANNOUNCEMENTENG:
Let go of everything and come here on friday, 12th Oct, 18:00. We celebrate our Gurumaharajas appearance day. You are welcome to come and hear about Him and his life. There will be speaking, music and a great feast to His honor. Below you can listen to a class given by Gurumaharaj divided in two sections. It is edited by Sadhusangananda das, our dear godbrother in Västerås who also is making a very nice blog...


SV:
Släpp alla andra måsten och bokningar och kom till Nimaihuset nu på fredag den 12e okt, kl 18:00. Då firar vi på Nimaihuset vår Gurumaharajas uppenbarelsedag. Du är välkommen att komma och lyssna om Honom och Hans liv. Det kommer att bli spännande berättelser, musik och en stor fest till Hans ära. Nedan kan du lyssna/se en lektion av Gurumaharaj, i två delar, med bilder som Sadhusangananda das has satt ihop. Sadhu är vår kära gudbror i Västerås som också har en blog...


del1

del2


BONUS STORY:ENG:
The year 2004 we were on a pilgrimage tour through India... It so happened that we got to meet with our Gurudev Srila Bhakty Aloka Paramadvaiti Swami. We first met Him in Mayapur at the inauguration ceremony of Srila Bakti Pramode Puri Goswami Maharaja’s Samadi Mandir. At this time we were still looking for a Guru. We had travelled to India together with Raivata Prabhu (a Swedish disciple of Srila Prabhupada and a very dear friend of our Gurudev, and the first one to inspire us in Krishna-consciousness). The friendship between Raivata Prabhu and Gurudev Paramadvaiti brought us all to Vrinda Kunja, Gurumaharajas temple in Vrindavan. From Vrinda Kunja we went on many beautiful pilgrimages.

On one of these inspiring Pilgrimages, we went to Radha Kunda. We came there chanting and offering incense and flowers to this divine lake. After a lot of visits to different temples and holy places we were all invited to Lalita Madhavas place to honour some Prasad, and after spending some time there we all went to the cars with the intention to go back to Vrinda Kunja.

There was a broad, around 60 meters long alley of stone walls outside the house. Then all of a sudden the inspiration came to Gurudeva to visit one more temple. Going down the stonewall alley, crossing a big crowd of cows and bulls and entering a gate, we soon arrived to our last temple visit. It was a big Mahaprabhu deity inside the temple and we had a nice bhajan there for some time.

Afterwards we all went towards the cars again for our travel back to Vrinda Kunja. Entering the gate to the stonewall alley, we paced along the hot dusty road with Gurudeva walking in the middle of the party. And then somehow the big group of cows and bulls got agitated and started to run towards the devotees... The cows moved fast! And not just one or two, but all of them!!! Thirty cows and bulls running towards the devotees and there was no escape because of the high walls. And in order to protect the devotees Gurudeva raised his black sun-umbrella pointing it towards the running bulls attracting their attention.


(This picture is actually from our Journey in India with Gurumaharaj)

We were quite near when we saw the impact. We turned around watching as the bull crushed Gurudeva’s umbrella to small pieces. Gurudeva grabbed the horns of the bull who was swinging his head to and fro, but finally the bull threw Him down on the ground off the road... A big dusty cloud came closer and the big horde of cows came running aiming for Gurudev.

There we stood, shaking of fear and watching the scene like frozen. Then, from nowhere Madhusudan Maharaj from South America appeared; he had another umbrella, charging towards the cows and bulls we saw him jumping towards the cows, screaming - Gurudeva!!! He hit the bull on the side with his umbrella, forcing him to back off, and he hurled stones from the ground with great force at the crowd of cows. The cows retreated and Gurudeva got up and together with Madhusudan Maharaj they returned to the car where all the devotees soon assembled.

Gurudeva was very calm, as calm as if nothing had happened. He was Abhayam, fearless...

Immediately He started to check if any of the devotees was injured. Bhakta Fredrik from Sweden had a scratch on his knee. When we had returned to Vrinda Kunja and were taking rest, Gurudeva came up to Fredrik’s room to personally take care of his wound; He washed it with alcohol and put a plaster on. Love and affection in practice...

Srila Gurudeva Patita Pavana Ki Jay!!! Madhusudan Maharaj Ki Jay! Gaura Bhakta Vrinda Ki Jay!

Read a very nice description of Gurumaharajas early years in this world here...SV: Ursäkta att jag inte hinner översätta ovanstående berättelse, om någon speciellt vill ha den översatt så skriv ett inlägg så översätter jag omedelbums... //vasudeva das

Tuesday, October 9, 2007

Off we go!/Nu bär det av...

English: Today me and Svayam will go to India. But these to fellows (among others) you can still come and see:
Svenska: Idag åker jag och Svayam till Indien. Men de här två tjommarna (med fler) kan du komma och träffa:


Welcome to the Nimai House!/Välkommen till Nimaihuset!

Saturday, October 6, 2007

Material life is suicide, saturday feast is life!/Materiellt liv är självmord, lördagsfest är livet!

English: In the material world, you get to choose between slow and fast suicide. En example of this you can see on the picture below. It's a machine where you can buy cigarettes and razor blades. But screw that, come to our saturday feast instead and get a taste of spiritual life! Further down you see pictures from our last one.

Svenska:
I den materiella världen får du välja mellan långsamt eller snabbt självmord. Ett exempel på detta kan du se på bilden under. Men strunt i det, kom till vår lördagsfest istället och upplev en smak av andligt liv! Längre ner ser du bilder från vår senaste.


English: As you can see, even the vegetables feel the love at the Nimai house.
Svenska: Som du ser kan till och med grönsakerna känna kärleken på Nimaihuset.Better late than never/Bättre sent än aldrig

I have updated the blogs from last week with pictures. 26th, 27th, 28th of September./
Har uppdaterat förra veckans bloggar med bilder. 26:e, 27:e och 28:e september.

Welcome to the saturday feast tonight!/
Välkomna på lördagsfesten ikväll!

Friday, October 5, 2007

Vasudeva 25 years old today!/Vasudeva fyller 25 år idag!


English: Today, bhaktin Johanna brought the world's greatest birthday gift for Vasudeva on his 25th birthday; a big box full of many kinds of prasadam sweets. Congratulations Vasudeva!
Svenska:
Idag hade Johanna med sig världens bästa födelsedagspresent till Vasudeva på hans 25-årsdag; en stor kartong fylld med många sorters prasadam-sötsaker. Grattis Vasudeva!

Thursday, October 4, 2007

Wise Lizards/Visa ödlor

English: I have something interresting to tell you from my stay in south Sweden last week...
Svenska: Jag har något intressant att berätta från min vistelse i Skåne förra veckan...

English: The family has two lizards as pets. I forgot their names, but...
Svenska: Familjen har två ödlor som husdjur. Jag har glömt deras namn, men...

English: ...this is how they look.
Svenska: ...så här ser de ut.

English: When I came there the lizards were reading a lot of nonsense literature.
Svenska: När jag kom dit läste ödlorna en massa nonsenslitteratur.

English: But I spoke to them about the importance of not wasting our valuable time which they found convincing and they will hopefully soon become fixed in tattva and siddhanta.
Svenska: Men jag pratade med dem om vikten av att inte slösa bort sin värdefulla tid vilket övertygade dem och snart är de förhoppningsvis stadiga i tattva och siddhanta.