Tuesday, May 26, 2009

Diet is not only about food / Dieten handlar inte bara om matEnglish: "Be mindful of what you ingest. Some of us take steps like, “I don’t eat beef or pork anymore,” “I’m watching my diet.” But realize that your diet is not only what you eat, it’s what you watch, it’s what you listen to, all of that is digested. You may be vegan, but then the music that you listen to is full of beef and the tv shows that you watch are full of pork. So you got to be mindful of what you digest on every level."

-Saul Williams, spoken word artist and vegan.

Svenska: "Tänk noggrant över vilken föda du tar in. Några av oss tar steget och säger, "Jag äter inte kött längre", "Jag har koll på min diet". Men inse att din diet inte bara är vad du äter, det är vad du tittar på, vad du lyssnar på, allt det ska smältas. Du kanske är vegan, men musiken du lyssnar på är full av kött, och även tv-programmen du tittar på. Så du måste vara medveten vad du tar in och smälter på varje nivå."

-Saul Williams, spoken word-artist och vegan.
.

Monday, May 25, 2009

SaviturdayThings are going on in the kitchen...And in the world of philosophy...
.

Friday, May 22, 2009

Gurumaharaj is on the way! / Gurumaharaj är på väg!


Gurudeva in the Ganges

Engelska:
Srila Gurudeva BA Paramadvaiti Maharaj is on the way. He is coming 2nd July here to Gothenburg and stays until the 6th. We will have program in the city and out in the Imlitala farm. You are very welcome. If you want to join to the farm, its a good thing to bring a tent, if you have no tent we have one or two :)

If there are any questions or requests or if you want to confirm that you are coming you can just give a call 073800thirty, email (nimai.arts(at)gmail.com) or leave a comment here on the blog.


Svenska:
Srila Gurudeva BA Paramadvaiti Maharaj är på väg! Han kommer den 2a Juli till Göteborg och stannar tills den 6e Juli. Vi kommer att ha program i stan och ute på landet, Imlitala. Du är varmt välkommen och om du vill komma med till farmen och stanna över natten så kan det vara bra med tält. Men om du inte har nåt tält och bor för långt bort så har vi tält :)

Om du har frågor, önskningar eller vill bekräfta din ankomst så kan du ringa (nollsjutreåttanollnolltrettiotvååttasju), maila (nimai.arts(at)gmail.com) eller lämna en kommentar här på bloggen.


Tuesday, May 19, 2009

Let's go to temple

Sunday, May 17, 2009

Nimai does ÖstergötlandEnglish: In the beginning of this year we received an e-mail with an invitation to lecture at a boarding school in Östergötland (a swedish province). Finally, a few days ago, we went. It was Vasudeva, Sadhu, Srimati, Tulasi and me (Shyam).

Svenska: I början av detta år fick vi ett mejl med en inbjudan att föredraga på en internatskola i Östergötland. Till slut, för några dagar sedan, åkte vi. Det var Vasudeva, Sadhu, Srimati, Tulasi och jag (Shyam).We were very warmly welcomed. To the right you see Sofia, the teacher who invited us, with husband and child. Sofia had put up an Oki (Oki's are our vegetarian propaganda posters) at the bus stop where we got off.

Vi var väldigt varmt välkomna. Till höger ser ni Sofia, läraren som bjöd in oss, med man och barn. Sofia hade satt upp en Oki (Okis är våra propaganda-affischer för vegetarism) på busshållplatsen där vi klev av.
The idyllic settings.

Den idylliska omgivningen.Sadhu prepares his lecture...

Sadhu förbereder sin föreläsning...The relaxed listeners...

Den avslappnade åhörarskaran...Vasudeva presents the homepage..

Vasudeva visar upp hemsidan..With help from Liljekonvalj

Med hjälp från LiljekonvaljAnd the Liljekonvalj beatboxed while Jose was rapping...

Och sedan beatboxade Liljekonvalj medan Jose rappade.Sadhu explained the concept of Oida Therapy: healing by faith.

Sadhu förklarade konceptet med Oida-terapi: helande med hjälp av tro.
He explained about the healing circle...

Han förklarade om den helande cirkeln......and Srimati demonstrated how you get into it.

...och Srimati demonstrerade hur man kommer in i den.We gave certificates for the vegetarians...


...which were happily received...

...vilka mottogs med glädje...We brought books for the interested...

Vi tog med böcker till de intresserade...Encounters with music students...

Vi träffade på musikstudenter...And a nice fellow...

Och en goding...
Conscious Art therapy.

Medveten Konst-terapi.

Gene made quite a few thoughtful drawings...

Gene en del tänkvärda teckningar...
The whiteboard was filled with examples of what the participants shunned, what they burned for and what they considered holy.

Whiteboarden fylldes med exempel på vad deltagarna avskydde, vad de brann för och vad de ansång vara heligt.
A couple of the Oki's that Sofia had put up on different places in the school.

Ett par andra av Okisarna som Sofia satt upp på olika ställen på skolan.Nimai also came!

Nimai kom också!In the night we had bhajans, philosophical talks and tea with sweets. We went back to Gothenburg the morning after, with happy memories in the luggage.

På kvällen hade vi bhajans, filosofiska samtal samt te och sötsaker. Vi åkte tillbaks till Göteborg morgonen efter med glada minnen i bagaget.
.

Wednesday, May 13, 2009

Another unique weekend / Ännu en unik helgWe went to our hideout; Imlitala.
Vi åkte till vårt gömställe; Imlitala.Put flowers on the Govardhan-hill...
Lade blommor på Govardhan-berget...As well as on Nandagram...
Såväl som på Nandagram...The sacred lake...
Den heliga sjön...We made an altar for Radha...
Vi gjorde ett altare för Radha......said hello to the tadpoles...
...hälsade på grodynglen...Some received special attention...
En del fick extra uppmärksamhet...We decorated our foreheads with clay from the lake...
Vi målade våra pannor med lera från sjön...Posed as superheroes...
Poserade som superhjältar...Stepped down the Varshana stairs...
Gick ner för Varsana-trapporna...Climbed trees...
Klättrade i träd...And walked along the ocean shore...
Och vandrade längs med havets strand...
.

Tuesday, May 12, 2009

The celebration / FirandetThe celebration of Nrsimhadeva mentioned in the last post lasted for two days.
Firandet av Nrsimhadeva nämnd i förra inlägget varade i två dagar.Samosa-produktion...
Bliss and chutney
Sällhet och chutneyTranscendental pedagogik.


.