Saturday, January 31, 2009

The poet who went bananas / Poeten som gick bananerEnglish: Makhanchor takes part in the poem-anthology "7" together with 6 other poets. They performed their poems in one of Gothenburg's libraries a couple of days ago...

Svenska: Makhanchor medverkar i diktantologin "7" tillsammans med 6 andra poeter. De framtrrädde med sin poesi på ett av Göteborgs bibliotek för ett par dagar sedan...Andra medverkande i boken och på scen / Other participants in the book and on stage: Editor/Redaktör Frida Struttu Johansson-Bohlin, Johan Schöblom, Henke Mimerson, Barole A, Siv Gölin, Björn Björkegren.Eng: The line-up...

Sv: Uppställningen...Eng: Makanchors poetry was the best. He conveyed the message of the Spoonrevolution and was the first one to get an applause from the audience. If you know swedish you can read here below...

He aslo mentioned the dangers of smoking and added:

"The poison beads on Kali Yugas plate
Our world, full of egoism and hate"

Come to our saturday feasts if you want to hear more. Every saturday, 5 p.m.
http://www.nimai.info/

Sv: Makanchors poesi var bäst. Han förmedlade Skedrevlutionens budskap och var först med att få applåder av publiken.

Han nämnde också farorna med rökning och lade till:

"Giftet pärlar sig i Kali Yugas fat
Vår värld, full av egoism och hat"

Vill du höra mer så kom på våra lördagsfester. Varje lördag, kl. 17.
http://www.nimai.info/

Här är vego-dikten:

inte ens en gris
ko, kalv fågel, fisk
eller något däri mellan
åka berg och dalbana
i mina tarmar
fastnar aldrig mer i mina tarmveck
säger hej till baljväxter, frukt och grönt
animaliskt mögel puts väck
det är sånt där grönt som snirklar sig ner
och gör livet skönt
magen skrattar och njuter

du är min KRAV-banan
och jag är din konsument

vegetarian okej okej
go go go
go green
säger hej till mitt nya liv
jag har tagit ett stort kliv
har en vän vid min sida
en speciell
sen finns
två, tre, fyra
hundra
tusen till
jag bryr mig om
och det har gett resultat

du är min KRAV-banan
och jag är din konsument

som i Emils berättelse
är inte grisen och hönorna döda
bara fulla
av liv
hej hej
ta ett beslut, ett stort kliv
säg nej till skitliv och mord på fabrik
vegetarian okej okej
go go go
go green
du och jag är djur
djuren är våra vänner
jag vill inte dö i tumult
inklämd bland stängslen
som judarna under andra världs kriget
så jag säger
gör som jag
ät grönt
så blir livet skönt

du är min KRAV-banan
och jag är din konsument
go go go
go green

.

Friday, January 30, 2009

Spreading the spoon message / Spridande av skedens budskapEnglish: Yesterday Nena went out in Europe to spread the message of the Spoon revolution, with help from the Oki-animals. She begins with Italy and will go further on to Bulgaria and Macedonia in a few days. www.originalkingdom.com

Svenska: Igår åkte Nena ut i Europa för att sprida Skedrevolutionens budskasp, med hjälp av Oki-djuren. Hon börjar med Italien och rör sig vidare till Bulgarien och Makedonien om ett par dagar. www.originalkingdom.com

.

Thursday, January 29, 2009

Spiritual revolution / Andlig revolutionEnglish: Sudarshan has been editing the material he recorded when our spiritual teacher was here last summer. Here is one montage of different highlights of the event. If you wish, see it through and think it through.

Svenska: Sudarshan har redigerat materialet han spelade in när vår andliga lärare var här i somras. Här är ett montage av några av denna händelses höjdpunkter. Om du så önskar, se igenom det och tänk igenom det.

.

Wednesday, January 28, 2009

Nothingness? / Tomma intet?English: Some people think that all you can choose between is illusion or the negation of illusion. But there is more to reality than simply negation of the illusion. There is a positive plane of existence, beyond both the illusion and the negation of it.

Svenska: En del tror att allt man har att välja mellan är illusion eller negation av illusionen. Men verkligheten handlar om mer än att negera illusionen. Det finns ett ett plan av positiv existens, bortom både illusionen och negationen av den.

.

Tuesday, January 27, 2009

Experience = soul / Upplevelse = själEnglish: You might doubt the existence of the soul since you do not experience it, but experience itself IS the soul.

Svenska: Du må tvivla på själens existens då du inte upplever den, men upplevelse i sig ÄR själen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Monday, January 26, 2009

Tandtråd / FlossingENG: It is very simple, doesnt need alot of time, saves you alot of future pain and it saves you ALOT of money. Yes, to floss is truly a good thing. The dentist tell me every time im there and points out clearly that if i want healthy teeth i HAVE TO floss.

Yes, it is such a good and reasonable thing. But somehow or other one might not have the power to do it every morning. Laziness. One feel that there are more "important" things to do. But then when you go to the dentist you will have to bite the grass; the bill.

So in the same way we often are lazy in spiritual life. I heard it and i somewhat understand that material life doesnt work. I see it everyday on the news and in the faces of the poeple. It is darkness. And to liberate ourselves from this embarrasing situation we received many good advices from the Guru, for example, "not to kill". The Guru warns us that if we don´t take care we will have to pay the bill later.

Sooner or later we will have to pay and it usually isnt cheap. But if we only follow the advice of those who knows how to get out of this unhealthy condition we have nothing to worry about.

----------------------------------


SV: Det är så enkelt, tar inte så lång tid, det sparar dig mkt framtida smärta och det sparar MASSOR av pengar. Ja, att använda tandtråd är sannerligen en bra sak. Tandläkaren säger det varje gång jag är där och påpekar att om jag vill ha friska tänder så MÅSTE jag använda tandtråd.

Jo, så bra är det, men sen på nåt sätt så orkar man bara inte krångla så mkt på morgonen. Man är lat. Man tycker det är omständigt och att man har "viktigare saker att göra". Sen när man går till tandläkaren får man bita i den sura frukten av ens lathet; räkningen.

På samma sätt förhåller man sig ofta till andligt liv. Man har hört och också till viss del förstått att materiellt liv inte funkar, man ser det varje dag på nyheterna och i folks ansikten. Det är mörkt. Och för att befria oss från denna pinsamma situation vi befinner oss i här i den materiella världen så har vi fått så många bra råd av Guru som t.ex. att inte döda andra. Gurun varnar för att om vi dödar/gör nonsens så får vi en räkning/reaktion, karma.

Förr eller senare måste vi betala räkningen, och det brukar inte bli billigt. Men om vi bara följer rådet från den som vet hur vi kan undvika räkningen så har vi inget att oroa oss över.

//vasudeva d

Sunday, January 25, 2009

Firework saturday / FyrverkerilördagEnglish: Yesterday's saturday feast was international as usual, with people from Poland, Macedonia, Bulgaria, Brazil, Sweden etc... Maybe the picture above can relate the cosy atmosphere to you. Garuda was lecturing on the science of relationships.

Svenska: Gårdagens lördagsfest var internationell som vanligt med folk från Polen, Makedonien, Bulgarien, Bulgarien, Brasilien, Sverige etc... Bilden ovan kanske kan förmedla den mysiga stämningen till dig. Garuda talade om vetenskapen om relationer.English: Makanchor brought a cake looking like a firework. I spontaneously composed a poem to its glory when I saw it, but unfortunately I have forgotten it now...

Svenska: Makanchor hade med sig en tårta som såg ut som ett fyrverkeri. Jag författade spontant en dikt till dess ära när jag såg den, men den har jag tyvärr glömt nu...English: Yummy!

Svenska: Mums!


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Saturday, January 24, 2009

Knowledge of the soul?SV: Idag har jag mkt att göra och hinner tyvärr inte översätta dagens blog :/ men om du är väldigt ivrig, skall jag översätta den ikväll. Lämna en "begäran" som kommentar...

ENG:
Yesterday, me and Shyamananda visited "Fässbergsgymnasiet" to represent the whole Hindu religion. At first we were invited to the aula where there was a "panel discussion" between a chistian, a jew and a moslem (no hindu representative were invited). We got to sit among the 2nd graders in the audience and one teacher presented that this day was the memorial day of the killing of jews by the nazis .

Before the actual "discussion" there was one speech given by Gillis Edman, a funeral entrepreneur. He was a very good speaker and caught the attention of all the audience. Usually, when you speak publicly, you must be ready to be questioned afterwards about the validity of your words. Since the chance was not given in the aula I take my chance here on the blog to analyse the "points" made in the speech:


What gives meaning to life? What is it all about? Gillis explained that life is a bridge between birth and death and there, in between, we have meetings, human meetings and in some rare moments even love and that this is what we should fill our life with. To illustrate this he explained about how he got his dog that became his close friend. It was a lengthy description of the wonderful qualities of the dog. He described how when he was passing the "hotdog"kiosk the dog became enthusiastic and stood up looking in towards the food and how he convinced Gillis to also get a "hotdog". And there in the kiosk was a young beautiful girl that Gillis made a move on, so there was a human meeting! wow

So at this point me and Shyama was wondered and impressed but the dense covering of Maya (illusion) that was displayed here. Imagine a 15 min description of his wonderful relationship with the dog, and then go and eat a "hotdog". Love the dog and screw the pig. What is this love? I dare to question this love, from an objective/ideal perspective.
If we want to fill our lives with love we have to deserve it. We cannot steal the life of others and call it love. To sponsor the Aushwitz for millions of animals all around the world and then to stand up and speak about love in front of a big audience. Only in Sweden 80 million animals are killed EVERY YEAR. Thats alot of individuals and NOT ONE wanted to die. We encroach on their interest, on their very right to existence. And it is not that we are merciful that brought them to life, then we could call our selves merciful when breeding small black children to serve us as slaves. It´s not nice. It´s not love. It´s dense darkness.

Anyway, after this we had the chance to speak in the library with the kids for two hours. Hopefully there was one or more that could appreciate the knowledge about the soul but at least there must have been some new vegetarians :D


Goura premanande

Big thanks to the teachers that invited us. But next time we want to be in the "Panel", it's after all 1000000 (1/6th) people on this earth that follows the precepts of dharma (in different grades) and to not let them be represented is a little awkward for the organizers.


//vasudeva d & shyamananda d

Thursday, January 22, 2009

Chase the dragon, get stuck in the cave / Jaga draken, fastna i grottanEngelska:
It's easy to contaminate the pure concepts of spirituality with sensualism. But the true teachers set the record straight.

Question:
Can drugs help in the process of God realization?

Srila Prabhupada answers: If drugs could help God realization, then drugs would be more powerful than God. How can we accept that? Drugs are chemical substances, which are material. How can something material help one realize God, who is all-spiritual? It is impossible. What one experiences from taking drugs is simply a kind of intoxication or hallucination; it is not God realization.


Svenska: Det är lätt att förorena de rena andliga koncepten med sensualism. Men de sanna lärarna rättar till begreppen.

Fråga: Kan droger vara till hjälp i processen för att nå insikt om Gud?

Srila Prabhupada svarar: Om droger kunde vara till hjälp vid gudsinsikt, skulle droger vara mäktigare än Gud. Hur skulle vi kunna godta det? Droger är kemiska materiella ämnen. Hur kan något materiellt hjälpa en att få insikt om Gud, som är heltigenom andlig? Det är omöjligt. Det man upplever när man tar droger är bara en slags berusning eller hallucination; det är inte insikt om Gud.

.

Wednesday, January 21, 2009

Wasting time / Slösa tidENG: Maybe some of our readers have heard about FACEBOOK. This is a new forum on internet for commication that has become super popular. Almost everyone i know have a Facebook account. But just recently I heard from many of my friends that they closed their facebook acocunt. They say "No more!". The reason is simple; Facebook can eat up your time and therefore also your life. Because it has thousands of small silly functions and contests and games and quiz. And after a while, if you are sane you will just want to throw up.

BUT dont. Dont vomit on facebook. Because it is only You who misused it. Think instead of how you can try to involve others in a positive development and keep contact to new friends with facebook, then it fills its good function. Nothing is bad by its nature, only the way we use it. So skip the contests, quizes and use the whole thing for example to search out the people who are engaged in vegetarian/ecological/transcendental activism and organize yourself and others to do something nice for this planet.SV: Kanske endel av våra läsare har hört talas om FACEBOOK. Det är ett "nytt" forum på internet som håller på att bli superpopulärt. Nästan alla jag känner har ett facebook-konto. Men på senare tid har jag hört från flera vänner att de har stängt sitt konto, de la ner facebook, "inget mer!". Anledningen enkel: Facebook äter upp din tid och därav också ditt liv. Det gör det genom alla tävlingar, frågetest och idiotiska funktioner. Och konsekvensen blir att man tillslut bara vill spy på facebook.

MEN gör det inte är du snäll. Spy inte på facebook. Det är bara du som använt facebook på fel sätt. Tänk istället på hur du kan involvera andra i ett positivt engagemang och hålla kontakten med andra revolutionärer samt diskutera relevanta frågor med nya vänner, då fyller ju facebook en god funktion. Facebook är varken bra eller dåligt, men vi kan göra dåliga saker och vi kan göra bra saker med hjälp av facebook. Så skippa tävlingarna, skitsnacket och hitta istället de grupper där folk arbetar för t.ex. vegetarism/ekologi/transcendens och gör nåt bra av det hela!

//vasudeva das

Tuesday, January 20, 2009

Makhanchors birthday! / Makhanchor fyller år!

English: Today, the organic enthusiast turned 28 years old in his present physical form. We celebrated him by making a cake looking like the swedish logotype for certified organic food.

Svenska: Idag fyller ekologi-fantasten Makanchor 28 år i sin nuvarande fysiska form. Vi firade honom genom att baka en kaka som liknade krav-loggan.English: Below, Makanchor is eating it with his classical smile... :)

Svenska: Nedan kan du se Makanchor mumsa i sig den med sitt klassiska leende. :)


.

Monday, January 19, 2009

Reflections from the street / Reflektioner från gatan


Hari Bhakta Das Brahmachari in full swing / i full fräs

ENG: Here are some pictures from one of our daily spoonrevolution lovebombings the streets. The guys on the pictures went with magazines, DVDs and books and ofcourse animals (you can see one of ose animals in the picture with bhaktin Nena.) We are little sad now because Hari Bhakta went yesterday back to berlin. He was one of the pioneers of the spoonrevolution in Mexico.

SV: Här är lite bilder från en av våra dagliga skedrevolutions "lovebombing" attack på Göteborgs gator. Filurerna på bilderna gick ut med tidningar, böcker, DVDs och såklart våra maskotar och språkrör, djuren (du kan se ett av våra djur på bilden med bhaktin Nena). Vi är också lite ledsna nu här på Nimaihuset, för våre kära vän Hari Bhakta har åkt tillbaka till Berlin. Han var en av de första skedrevolutionärerna i Mexico.


I found this picture to be very artistic, would like to make a painting of it :)
Denna bilden fann jag vara väldigt artistisk, kan nästan tänka mig att göra en tavla av den :)Bhaktin Nena with/med Mr IggySweet guys / Goa grabsHari Bhakta gave class in our saturday feast...
Hari Bhakta höll föredrag på vår lördagsfest...

Saturday, January 17, 2009

Falsk identitet / False identity


Krystade attityder och rädslor möter vi varje dag. Om man bara kunde vara helt ärlig hela tiden. Tänk hur enkelt livet skulle vara. Då finns det ju inget att vara rädd för. Sanningen segrar alltid, så länge man håller sig till den.

Människor är rädda. Rädda för vad? Varför? Vem tjänar på att folk är rädda?
Kanske är de rädda för att bli ertappade med alla sina mörka hemligheter. Kanske tjänar någon pengar och makt på att vi är rädda för att stå där med en billig jacka, att inte ha råd, att vara en "looser". Kanske är man rädd för sanningen? Men vad är sant?

Att vi kommer förlora allt vi har är sant. Att vi kommer bli gamla, skröpliga och skrynkliga.
Detta kan vi aldrig förändra, inte med alla mediciner i världen, inte med alla pengar i världen.

Så om man är helt ärlig betyder det att man inte tar sin tillflykt till falsk trygghet, till en falsk identitet. Man tar sin tillflykt i att vara helt sann, mao att erkänna sin litenhet, sitt verkliga beroende av moder jord, av den kraft som tar hand om oss. Den "kraft" som ser till att hjärtat tickar, att blodet för med sig syret ut i hela kroppen, att hela maskinen vi kallar kroppen fungerar. Att solen extraherar vattnet från havet och bildar moln som sen regnar ner på åkrarna och ger liv till frön som växer upp till grödor som vi kan äta gott med salt och kryddor och må gott i allra högsta grad.

Det betyder att man kan vakna tacksam varje morgon och istället för att fråga sig vilka rättigheter jag har, fråga sig vilka skyldigheter har jag idag.

Thursday, January 15, 2009

Human evolution / Mänsklig evolutionHumans often talk about that we are very evolved and developed. Sometimes though i have my doubts about this. Yesterday i was walking outside the university and i saw 5 guys nicely dressed in suit and tie so maybe you might expect their talks to be pure and sophisticated, but oh no, their talks were so gross that i will not quote them here in this blog. So nasty.

So then i was thinking "yes, its true, all this is a show. the fancy clothes, the education etc etc". Because today in this system you only need to learn the system, get a good title PhD and then you will be very well received, but no one cares for your character. Like when bush, a babykiller, masskiller, came to sweden, we blew the trumpets and rolled out the red carpet in celebration of his "wonderful" feats. So its upside down, its all corrupted. We have to become revolutionaries or we will be swallowed by a system that will make you sick and forget God.

The picture above is by Ambarish Prabhu who is a dear friend of us from Portugal... it speaks for itself...

Tuesday, January 13, 2009

Vårt förslag

This blogg will only be in swedish. sorry. Här nedan följer vårt, föreningen "levande gårda"s, förslag som vi skickade in till byggnadsnämnden igår;

Kommentar till Stadsbyggnadskontorets rivningsförslag för Södra Gårda

I en tid där miljömedvetenhet har börja vakna och vi människor vill börja leva utefter en mer hållbar och miljömedveten standard, så har förslaget givits att riva befintliga centrala bostäder (landshövdingshus av riksintresse) för att tjäna Svenska Mässans intressen genom att bygga parkeringshus. Hur detta skulle tjäna Göteborgs strävan efter “mångfald, trygghet och mänsklighet” som nämns I punkt 9 I Göteborgs nya ÖP (Översiktsplan) kan vara svårt att förstå. Vi har försökt men utan resultat. Att sen Svenska Mässan har en demoleringsutställning, “DemExpo”, med titeln “Den nya mötesplatsen för demoleringsproffsen!” känns nästan som en förolämpning mot de ca 130 personer som bor I de hus som enligt planen ska lämna rum för Svenska Mässans p-platser.

I Göteborg Stads översiktsplan ges en bild av ett framtidens Göteborg:

...En attraktiv stad kännetecknas av komplexitet med blandning av funktioner, en visuell mångfald och möjligheter till möten mellan människor. Blandstad eftersträvas både vid omvandling av de centrala förnyelseområdena och vid komplettering av övriga områden. Människors möjligheter att röra sig och vistas I stadsrummen ska vara utgångspunkten I planeringen.” (byggnadsnämndens programförslag sid. 13)

Denna bild är möjlig att uppnå, men vi från föreningen/intressegruppen “Levande Gårda” tycker inte att parkeringshus tjänar denna målsättning. Istället vill vi helt ställa oss bakom YimbyGBG (kontaktperson Johannes Åsberg) som lämnat in ett alternativ till hur det kan se ut i Gårda samt bidraga med ytterligare några förslag:

FÖRSLAG:

Våra alternativ till “rivningsplanen” är följande:

 1. Om nya parkeringsytor nu är absolut nödvändigt, placera dem istället på ytor som redan fungerar som parkering. På bilderna nedan visar vi förslag på var dessa nya parkeringplatser skulle kunna byggas:

  Bild a) Bygg på de parkeringar som redan finns bredvid liseberg. En övergång till mässan finns ju redan vid lisebergsentrén och det finns inga boende på denna sida som ett dylikt bygge skulle störa.  Bild b) Bygg ett P-hus med exempelvis affärslokaler/gymnastikhallar på bottenplan på den redan befintliga parkeringsytan mittemot valhallabadet. (Sen finns det faktiskt redan massor av parkeringsplatser som oftast står tomma I Ullevis underjordiska garage.)

 2. KIlipp av Fabriksgatan och koppla åter ihop den med Underåsgatan (se bild c). Hela kvarteret kring Fabriksgatan har ett historiskt värde som håller på att försvinna/glömmas bort. Detta värde skulle kunna återupplivas om man befriade området från dess tunga trafik. Remfabriken skulle bli en större attraktion än vad den är idag om man gjorde området mer barn och turistvänligt, mao mer vackert och mindre trafikbelastat.


   Bild c) Här ser man hur en avgränsande vägg automatiskt skulle avhjälpa den tunga trafik som Fabriksgatan belastas med idag.


   Gör Fabriksgatan till den vackra gågata den en gång var med kullersten och småbutiker I vackra trähus alldeles I närheten av det grönbeväxta kanalområdet. Rusta upp landshövdingshusen och låt den mångfald av aktiviteter som Göteborg Stad har som sin målsättning att främja växa fram. Redan nu finns I det ansatta området samt I angränsande område en designerfirma, ett kulturcenter, galleri, kuriosaaffär, klätterfabrik, bhuddisttempel, hindutempel, fitnesscenter, butik, brewhouse, kafé Gårdas Goda etc etc. Lyft fram dessa verksamheter, låt dem förgylla göteborg. Flera andra lokaler på gatan som nu står tomma eller är fyllda av cyklar skulle kunna användas till nya verksamheter.

  1. Bygg ett ordentligt bullerplank för de mest ansatta husen I kvarteret.

Lördagsfest / SaturdayfeastENG: Every saturday here in Nimaihuset we have sat-sang with bhajans (music), lecture and a vegetarian feast. Satsang is a quite interesting sanskrit-term. Sat means truth and eternal and sang means association or gathering, so in other words, satsang means that one gathers around the truth/eternity and sing and discuss about the truth/eternity.

So you are invited every saturday to Nimaihuset...


SV: Varje lördag här i Nimaihuset har vi sat-sang med bhajans (musik), föredrag, och vegetarisk fest. Satsang är en intressant sanskrit-term. Sat betyder "sanning" och "evig", och sang betyder umgänge eller samling kring, så mao betyder det att vi varje lördag samlas kring det som är sant och evigt och talar/sjunger om det som är sant och evigt.

Så du är inbjuden till Nimaihuset varje lördag...(Some of the delicious preparations / Några av de smarriga preparationerna)(Bhaktin Nena smiling as always / Bhaktin Nena lika glad som alltid)

Athato brahma jijnasa! (sanskrit words of ecouragement to enquire about the truth/brahman) (uppmaning på sanskrit; Nu är det tid att ställa frågor om Brahman (sanningen))

Thursday, January 8, 2009

Hjälp oss att rädda vårat Nimaihus / Help us to save our NimaihusetSV: Svenska mässan och Göteborg stad vill riva våra hus vi bor i för att bygga parkeringshus under 2010. Eftersom vi, trots den stora parkeringsbristen i göteborg, vill bo kvar här så tänkte jag att kanske de som läser vår blogg vill stödja oss genom att skriva under vår namninsamling...

http://www.namninsamling.com/site/get.asp?bevaragarda

och vi vill gärna att man går med i vår förening "levande gårda" genom att skicka namn och telefonnummer till levande.garda@gmail.com

För mer information kolla även in http://bevaragarda.blogspot.com/

Och för att krydda det hela lite så kan ni förfasas/roas/förundras över detta:
http://nemonet.swefair.se/templates/FlexiblePage____167719.aspx


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ENG:
Gothenburg City and "Svenska mässan" wants to demolish the Nimaihuset (and some other old wooden houses around here) for the noble purpose of building Parkinghouses. So we, despite the lack of good parkingspace in the city, have the nerve to express our desire to continue living here and want to ask you to sign our protest list:

http://www.namninsamling.com/site/get.asp?bevaragarda


and also one can/should join our association here called "living Gårda" by sending name and telephone number to bevara.garda@gmail.com

Wednesday, January 7, 2009

Pizza, hus och brottningsgrepp... / Pizza, house and wrestling

ENG: So after some time we are back. Everyone in Nimaihuset got sick (cold) and are now with renewed strength back in business.

SV: Det föll sig så illa att vi alla här på nimaihuset blev sjuka, men nu e vi på bättringsvägen med förnyad energi!ENG: When we came home from Berlin we were greeted by Prabhu Makhancor who had made pizza and alot of other beautiful nice foods.

SV: När vi kom hem från berlin väntade Makhanchor med pizza och massa annat gott!ENG: The next day we had Bhakta Ludwig here who came with the love of his life to visit us and he tried some new chokingtricks on me and shyamananda. Our most handsome friend. Not everyone have such a nice mustash these days.

SV: Dagen efter kom Bhakta Ludwig tillsammans med sin andra hälft och gjorde några nya kvävningsgrepp på mig och Shyamananda. Vi är mkt tacksamma för detta. Visst e han tjusig i sin mustash? Vår stiligaste vän.
ENG: Me and Makhanchor went to Mölndal to check a house that we dreamt could fit in everyone in the gang for ahsram community. But as you see on the picture, the house was too ugly and expensive. Life goes on...

SV: Jag och Makhancor begav oss till Mölndal för att kolla på ett hus som vi funderade på att flytta in allihopa i, men ack så fult huset var. Ja, ni ser ju själva. Och alldeles för litet och dyrt. Livet går vidare...

Thursday, January 1, 2009

Kurukshetra, hallo?English: I apologize for not having posted anything for over a week. Good though that the last post was about patience, right?

We have been in Berlin from 24th until yesterday, spending time with our Guru (spiritual teacher) and many of his other disciples. We were 10 people going from Sweden, both from Gothenburg and Stockholm. The picture above is of me, Garuda and Nena at the Gothenburg City Airport just before we went.

Svenska: Jag ber om uräkt för att inte ha postat något på över en vecka. Men bra att senaste inlägget handlade om tålamod, eller hur?

Vi var i Berlin från den 24e till igår, och umgicks med vår Guru (andliga lärare) och många andra lärjungar till honom. Bilden ovan är ifrån Göteborg City Airport strax innan vi åkte.Eng: Radha Kunjabihari outside of the place where we stayed, Kurukshetra, the Berlin equivalent of Nimaihuset.

Sv: Radha Kunjabihari utanför stället vi bodde på, Kurukshetra, Berlins motsvarighet till Nimaihuset.Eng: Gopal, Prem Kishor och Gaura-Shakti på djurättsdemonstration.

Sv: Gopal, Prem Kishor och Gaura-Shakti at an animal rights demonstration.Eng: Gurumaharaj participated as well, with his charango.

Sv: Gurumaharaj deltog också, med sin charango.Eng: Nitai Karuna dancing with a small child, whom I forgot the name of.

Sv: Nitai Karuna dansar med ett litet barn, som jag glömt namnet på.(above/ovan: Mary)

Eng: Three of us who came there from Sweden received japamalas (beads for mantra-meditation) from Gurumaharaj.

Sv: Tre av oss som åkte ner från Sverige mottog japamalas (radband för mantrameditation) från Gurumaharaj.Eng: The first one was Fredrik from Stockholm, who also received a new name: Nitai Karuna das.

Sv: Först var Fredrik från Stockholm, som också fick ett nytt namn: Nitai Karuna das.Eng: Then it was Elin (Stockholm) who got the name Radha Kunjabihari devi dasi.

Sv: Sen var det Elin (Stockholm) som fick namnet Radha Kunjabihari devi dasi.Eng: At last, Nena (from Macedonia) received japamala and a kunti-necklace for spiritual protection.

Sv: Till sist fick Nena ett radband och ett kunti-halsband för andligt beskydd.Eng: Vasudeva (in grey) together with Govinda, the leader of the Kurukshetra temple.

Sv: Vasudeva (i grått) tillsammans med Govinda, ledaren för Kurukshetra-templet.Eng: Gurumaharaj gave out pieces from the Imlitala tree of Vrindavan. This tree is kalpa-vriksha, wish-fulfilling.

Sv: Gurumaharaj gav ut bitar från Vrindavans Imlitala-träd. Detta träd är kalpa-vriksha, det uppfyller önskningar.Eng: The temple deities, Sri Sri Guru Gauranga Gandharvika Govinda Sundaram.

Sv: Templets gudsgestalter, Sri Sri Guru Gauranga Gandharvika Govinda Sundaram.Eng: Here is a picture from a new place that the devotees got in Berlin. We had an inauguration of it, dancing, singing, eating. But there is still a lot of work to do. Here you can see some pictures of the buildings: http://vrindakunjaberlin.blogspot.com/

Sv: Här är en bild från ett nytt ställe som de hängivna i Berlin har skaffat. Vi invigde stället med sång, dans och mat. Men det är fortfarande mycket jobb kvar. Här kan du se några bilder från byggnaderna: http://vrindakunjaberlin.blogspot.com/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

.