Tuesday, May 27, 2008

What is mysticism? / Vad är Mystik?English: Mysticism is to know the eternal indestructible, in the middle of the flow of the world's perishable occurences.

Svenska: Mystik är att känna till det oförstörbara eviga, mitt i flödet av världens förgängliga företeelser.
.

30 comments:

 1. Hehe det var mig en kort förklaring. Att man inte behöver religion, prästskap, gurus eller rabbis är ju en annan stor sak inom mystiken.

  ReplyDelete
 2. Sri Guru-principen är ovärderlig och oersättlig.

  ReplyDelete
 3. Kanska det, men i mystiken har den inget värde, talar du om någon som måste vägleda folk till Gud, att inte Gud är kapabel att väcka vem Han vill, är det tyvärr inte mystik. Den allmänna mystiken lär att Gud är den enda Rabbin, Mästaren. Prästskap osv tillhör religion, och religion och mystik är skilld, av dogma bla.

  ReplyDelete
 4. Självklart kan Gud väcka vem han vill och han gör det genom Sri Guru, som är ett universiellt begrepp.

  Visst, Gud är den enda Rabbin. Krishna är den enda Gurun.

  Det kanske syns en skillnad om man ser på ytan, men någon faktisk motsägelse finns inte.

  ReplyDelete
 5. Han behöver inte gå igenom varken rabbi eller guru.

  ReplyDelete
 6. Ska tilläggas att det inte var jag som skrev bloggen här, så innan du tex frågar hur jag vet det är Gud eller inte, så är det just detta som är mystik, något som inte kan förklaras för förnuftet eller intelligens. Som en stum och blind man som skall förklara något gott han ätit.

  ReplyDelete
 7. Eftersom Gud är allt, inkluderar det även Sri Guru. Så Gud lär alla, men han kommer på ett sätt som vi kan relatera till, vilket är när han uppenbarar sig som Sri Guru.

  Det är på ett sätt ingen skillnad mellan Gud och Sri Guru. Men vi hjälps också av att göra en så kallad skillnad.

  Srila Shridhar Maharaj förklarar det så här: "Guru is water around the lotus, and the sun is God. Remove the water, and the sun will burn the lotus. And when the water is around the lotus, the sun will foster the lotus."

  ReplyDelete
 8. Mjo, men då Gud är guru, rabbi, så är det heller inte alla som behöver en köttslig form av guru. Han uppenbarar Sig på så vis vi behöver, och alla behöver inte form och namn för att förstå. Alla är inte lika, och alla själar har hunnit olika vägar på sin tikkun (korregering). Därav, kanske du behöver guru för att nå Gud, medans jag behöver Gud för att nå Gud. Ska tilläggas att detta är vaisnavisk dogma, och stödjs heller inte av alla grupper. Inom kabbalah tex, behövs en rabbi eller en grupp för en viss grupp av folk, samma med sufismen, där vissa behöver en shaykh. Men alla behöver inte en bro för att komma över floden, då vissa kan bygga egna broar, eller rent av simma över själv.

  ReplyDelete
 9. Poängen är att det ändå är en flod emellan som man måste över om man vill vara på andra sidan. Och vi är i behov av att någon tar hand om oss när vi ska över. Gud i sin aspekt som "hjälp över floden" är vad som på vediskt eller vaishnavitiskt språk kallas Sri Guru. Det är alltså ingen dogm.

  ReplyDelete
 10. Dogm (av grekiskans dogma) betecknar en bindande formulering av en religiös sanning. Dogm används också i betydelsen verksamhetsförklaring, inriktning och koncept i icke-religiösa sammanhang. Och därför håller jag inte med dig, då du säger att det nu inte är en dogm. Då du anser man måste ha guru, och mystiken säger att man klarar sig bra utan guru, präst eller rabbi :)

  ReplyDelete
 11. Sri Guru kan manifestera sig i vad som helst: ett träd, en människa, ett djur. Det är Gud som kommer till en på det sättet. Han talar även inifrån hjärtat som Caitya Guru (den inre Gurun).

  Om man är i mörker krävs det ljus för att ta sig ur. Gu betyder mörker, Ru betyder ljus. Guru betyder således den som tar en från mörker till ljus. Det är Gud som gör detta.

  ReplyDelete
 12. Trodde guru betyde tung.

  ReplyDelete
 13. "Sri Guru kan manifestera sig i vad som helst: ett träd, en människa, ett djur. Det är Gud som kommer till en på det sättet. Han talar även inifrån hjärtat som Caitya Guru (den inre Gurun)."

  Det var lite detta jag ville komma fram till, att Gud Själv kan leda och guida inefrån, samt utifrån. Där Hans direkta kraft leder en över floden. Där Han förklarar hur bron skall byggas osv..

  ReplyDelete
 14. Fast tyvärr, guru i kött kan jag inte acceptera. Då de vissa innan de blev guru knarka osv, andra åt kött, och nu åker de dagligen jorden runt för andras hårt förvärvade pengar..

  samt, om jag tex ber din guru att uppenbara sig här UTAN att någon betalar för han, i ett rökmoln, skulle han klara det? Han är ju trots allt Guds direkta kraft.. det är det som är skillnaden mellan guru och rabbi, man dyrkar inte rabbi då han är människa.

  ReplyDelete
 15. Sri Guru är inte "i kött", utan i ljud och inspiration. En av de tio förseelserna mot reciterandet av Krishnas namn är att anse den andliga mästaren vara en människa.

  Så du vill begränsa Guds egen kraft från att kunna komma även igenom vad som ser ut som en människa för dig?

  Så om jag ber Sri Guru (det finns bara en) att uppenbara sig, så är det just en bön. Du kan inte kräva något, endast be. Precis som ett redskap inte har någon funktion om ingen använder det, så har inte vi någon funktion om inte Sri Guru använder oss.

  Det finns två sätt att umgås med den till synes mänskliga Guru. Den första är att vara fysikst nära och det andra är att följa hans/hennes instruktioner.

  ReplyDelete
 16. Detta är just vaisnava dogma och

  skillnaden mellan rabbi och guru, är att inte rabbin får bli dyrkad, och bara peka vart lärjungen skall gå, dyrkandet av guru, hur man än vill argumentera bryter mot "Du skall icke andra gudar hava jämte mig". Eller som vi säger i kabbalah, det finns ingen kraft vid sidan av Gud, och skulle den mäsnklgia köttsliga guru vara Gud, skulle denne tex itne behöva sova, äta eller andra mänsklgia företeelser!

  ReplyDelete
 17. Förövrigt har vår diskussion hamnat långt utanför ämnet, mysticism. Studerar man mystik, finns det olika skolor, tex sufism, kabbalah, tantrika osv.. Och ingen dyrkar Gud i kött, av div anledningar. Om du/ni nu anser jag häda Gud för att jag inte sväljer era åsikter, får detta stå för dig/er, om det nu är så kan Gud tala om det för mig Själv, utan yttre inblandning. Men då jag går på den väg jag går, måste man, vilken skola man än anser sig tillhöra, att Gud vägleder mig, och hittills har Han inga problem haft!

  Dock drar jag mig tillbacka från diskussionen nu, då detta mer liknar samtal som "min sekt är bättre än din, och min religion är bättre än din", vilket jag klarar mig utan, tack för ett upplysande samtal!

  ReplyDelete
 18. "Dock drar jag mig tillbacka från diskussionen nu, då detta mer liknar samtal som "min sekt är bättre än din, och min religion är bättre än din", vilket jag klarar mig utan, tack för ett upplysande samtal!"

  Ber om ursäkt ifall det har verkat så från mitt håll, vilket inte varit min intention. Jag undrar bara varför du vill begränsa Gud, får han inte lov att komma genom en "människa"?

  Anyway, här är ett citat från Sripad B.G. Narasingha Maharaj:

  "There are indeed many defects in this material world. Certainly the material bodies of all living beings are defective. Even the pure devotee has to pass stool. However, because the pure devotee is fully surrendered to the lotus feet of the Supreme Lord all his apparent defects are ignored and the Supreme Lord accepts him as His very own. Indeed, the Supreme Lord even embraces the so-called material body (even diseased body) of his pure devotee. Such was the case with Sanatana Gosvami who was embraced by Sri Caitanya Mahaprabhu."

  ReplyDelete
 19. Ok, kan svara på din fråga. Det har inget med att begränsa Gud, utan att jag som är mystiker, då jag utövar mysticism, så accepteras inte Gud i kött, då det är begränsande för att Gudomen, i hela Sin Majestät, inte skulle kunna få plats i kött. Det är rent av förolämpande att tänka sig, att anse Gud vara människa, behöva äta, skita och sova. Inget som är mänskligt kan tillskrivas Gud.

  Enligt tex kabbalah, när skapelsen skulle ske, var Gud tvungen att dra Sig undan (tzimtzum)in i Sig Själv, för att ge plats åt skapelsen. Då det inte fanns en enda plats, som inte var fylld av Gud och Hans Ljus (Ein Soph). Så om Gud måste dra Sig undan för att ge plats åt något, in i Sig Själv, hur skulle då en människa kunna hålla hela eller delvis av Gud?

  ReplyDelete
 20. Men varför skulle Gud inte kunna komma i något som ser ut som en människas gestalt?

  Hursomhelst, när jag var i Vrindavan med min Gurumaharaj, sade han till oss lärjungar: "Sri Guru does not mean Paramadvaiti Swami, it doesn't even mean Srila Prabhupada, it is Sri Krishna himself". Han har också sagt: "The external Guru is a representative of the internal Guru."

  När en Guru talar till sin lärjunge talar han från atman och till en atma. Min Guru har sagt: "When I'm speaking to you, I'm not speaking to a lump of flesh, nor your flickering mind, I'm speaking to the real person".

  ReplyDelete
 21. Visst skulle Gud kunna visa Sig som en människa, men skär jag din guru, blöder han då? Gud kan inte skadas. Slår jag din guru får han då ont? Gud lider inte av nervers impulser. Skjuter jag din guru, dör han då? Gud kan inte dö. Alltså kan jag inte, samt heller ingen annan mystiker acceptera att guru är Gud, heller inte en uppenbarelse av Gudomen. Som det står i Torah, då Gud talar till Mose, "Ingen kan se mig och leva", samt när Gud uppenbarade Sig, sprängdes berg och världarna höll på att förintas. Om de lägre världarna inte kunde tåla att få ett simpelt besök av Gud, hur skulle då kött klara Han, som är mindre än alla världarna? Hitills hardu bara svarat på vad någon annan talat om för dig, din guru, men du har icke hitills besvarat några frågor, detta är inte mystik. Mystik är att uppleva något med hjärtat, eller med ett utomkroppsligt sinne kallat intuition, eller masach (en skärm). Inom mysticism kan man acceptera lärare, som återger vad de sett och upplevt i de Högre Världarna, men man dyrkar läraren inte för det. Samma som en hammare, man brukar hammaren för att nå sina mål, men man dyrkar inte hammaren. Hitills har du inte gett något konkret att gå på, mer än att återberätta (intellektuellt) vad din guru sagt. Jag har en adept, som jag lär inom mysterierna, men jag varnar han starkt för att aldrig dyrka mig, då all dyrkan skall vara riktad Gud. En lärare kan återge, vad denne sett/hört, detta är acceptabelt, men får aldrig ta ära för det denne upplevt. Det är här mystiken skiljer sig från religion.

  ReplyDelete
 22. Jag är ledsen att det jag försöker förmedla inte går fram. Antar att det inte är meningen.

  Jag önskar dig allt gott.

  Haribol!

  ReplyDelete
 23. Jo det går fram, men tyvärr är detta en envägs dialog, där du skall förklara för mig utan att själv svara på en enda fråga. Vilket gör att man snabbt tröttnar på att bry sig. Ingen skola, vilken du än väljer inom mystiken, håller med dig på att Gud uppenbarar Sig i kött. Ta vilken du än vill, du utgår från religion, jag från mystik, det är därför det skär sig, som citron i vatten, då du tyvärr inte vill lyssna på andra. Och detta var EXAKT därför jag inte ville samtala mer.

  Frid!

  ReplyDelete
 24. Jag har inte sagt att Gud uppenbarar sig i kött. Det har du hittat på att jag har sagt. Du har en ytlig uppfattning om vad vaishnavism innebär.

  Jag har skrivit svar på vad du har sagt, men du är inte intresserad.

  Så, Haribol! Fridens på dig med.

  ReplyDelete
 25. Lite perception kanske skulle vara på sin plats, så du faktiskt kan se vad du själv skrivit, du har flera ggr skrivit människa, och varför Gud inte skulle kunna uppenbara Sig som en människa. Är inte människa kött? Samt när jag fråga dig frågor, tex om din guru blöder om han skadas, så svara du inte alls.. Så att hitta på kan man ju ha skillda åsikter om då..

  men ja, jag har en ytlig koll på religion, då jag aktivt tar avstånd från religion.. religion kan inte leva utan mystiken, men mystiken kan leva utan religion, och som jag sagt har jag inget med religion att göra, samt att jag flera ggr (2 ggr) ville dra mig tillbaka från samtalet för att det var just detta jag inte vile ha, där du tar till fulknep för att skydda dig och din guru samt din religion. Jag har sett tilräckligt a sånt!

  Adjö // Z

  ReplyDelete
 26. Nope, jag har sagt "vad som ser ut som en människa", "en människas gestalt" etc. Om du skär min Guru skadar du inte Sri Guru, du skadar endast dig själv. Guru-lärjunge är en atma-till-atma-relation och har inget med kött att göra. Men även om den kropp min Guru har nu inte är evig, är den ändå spirituell i det att den är engagerad i seva till Bhagavan.

  En Guru ser aldrig att han själv blir dyrkad. Han skickar dyrkan vidare till sin Guru.

  Ett fulknep är att felaktigt anklaga vaishnaver för att dyrka något materiellt och sedan dra sig ur diskussionen.

  "If you think the deity is a stone, it is because you have a heart of stone." -B.V. Sadhu Maharaj

  ReplyDelete
 27. Jaja.. du vinner jag förlorar

  ReplyDelete