Sunday, May 25, 2008

Vasudeva is greater than the Hulk / Vasudeva är starkare än HulkenEnglish:
Do you think the Hulk is strong? Then you should take a look at Vasudeva when he works out in the countryside. Last friday he was knocking down poles in the ground. What to speak of Maha Hari, who would easily lift Godzilla on his left little finger.

Svenska: Tror du att Hulken är stark? Då skulle du se Vasudeva när han jobbar ute på landet. I fredags bankade han ner pålar i marken. För att inte tala om Maha Hari, som lätt skulle lyfta Godzilla på sitt lillfinger.
Eng: Below you see me and Vasudeva planting plants in the beds.

Sve:
nedan ser ni mig och Vasudeva plantera växter i bäddarna.
Eng: Below is the person from whom we get our strength, but in his case we cannot compare with pipsqueeks like the Hulk and Godzilla, because a maha-bhagavat is greater than all demigods.

Sve: Nedan är personen vi får vår kraft ifrån, men i hans fall kan man inte jämföra med små fjuttar som Hulken och Godzilla, ty en maha-bhagavat är större än alla halvgudarna..

No comments:

Post a Comment