Friday, May 2, 2008

Love is in the details/Kärleken ligger i detaljernaEnglish:
God loves us, at large as well as in the details. He shows this for example by giving us aesthetic experiences, like this one here above.

Svenska: Gud älskar oss, i stort såväl som i detaljerna. Han visar det till exempel genom att ge oss estetiska upplevelser, som den här ovanför.

No comments:

Post a Comment