Wednesday, May 7, 2008

Blind "teachers", please leave the kids alone! / Blinda "lärare", snälla lämna barnen i fred!English:
Our friend Bhaktin Eva told us last saturday about her university teacher. The teacher discussed with the students a tv-program about cooking, where the host was killing an animal, preparing it and then cooking it. The teacher expressed her disgust about the program. She said: "Why do they show when he kills the animal, I don't want to see that!". Bhaktin Eva objected: "I am a vegetarian, but I think that if people wants to eat meat, they should at least know the truth about it." The teacher replied: "But I don't want to see that, I LIKE MEAT".

Hypocrisy like this permeates the school system. The blind leads the blind. But some people can actually see, like Bhaktin Eva.

In the Srimad Bhagavatam we can read about Prahlad Maharaj, a real rebel against the school system. There it is written that although the teachers tried to educate the boy Prahlad in politics, economics and other material activities, he did not care for their instructions. Instead, he continued to be a pure devotee of God. Prahlad Maharaj never liked the idea of discriminating between one's friends and enemies. Because he was spiritually inclined, he was equal toward everyone.

Svenska: Vår vän Bhaktin Eva berättade för oss i lördags om en av hennes lärarinnor på universitetet. Läraren diskuterade med studenterna ett tv-program där programledaren dödade ett djur, förberedde det och sedan lagade till det. Lärarinnan sitt ogillande: "Varför visar de när han dödar djuret? Jag vill inte se det!". Bhaktin Eva invände: "Jag är vegetarian, men jag tycker att om folk vill äta kött, borde de i alla fall veta sanningen om vad det innebär." Lärarinnan svarade: "Men jag vill inte se det, JAG GILLAR KÖTT".

Hyckleri som detta genomtränger skolsystemet. De blinda leder de blinda. Men vissa kan faktiskt se, som Bhaktin Eva.


I Srimad Bhagavatam kan vi läsa om Prahlad Maharaj, en riktig rebell mot skolsystemet. Där står det skrivet att fastän lärarna försökte undervisa pojken Prahlad om politik, ekonomi och andra materiella ting, brydde sig Prahlad inte om deras undervisning. Han fortsatte istället med att vara en ren gudshängiven. Prahlad Maharaj ville inte skilja på vänner och fiender. Eftersom han hade en läggning för det andliga, var han likasinnad gentemot alla.

No comments:

Post a Comment