Friday, May 30, 2008

Generosity / GenerositetEnglish:
If we don't have generosity, we will not be able to love, and we cannot get to know the hearts of others.

-Srila Atulananda Acarya

Svenska:
Om vi inte har generositet, kommer vi inte att kunna älska, och vi kan inte lära känna hjärtat hos andra människor.

-Srila Atulananda Acarya
.

No comments:

Post a Comment