Sunday, January 24, 2010

The least common of the senses / Folkvett, men har folk vett?Eng: Isn't it ironic that common sense is the least common of the senses? Common sense is supposed to be the language of humans in general, but unfortunately not everyone speaks it. Therefore a friend suggested that it be taught in language courses, next to french and german. Wouldn't that be great?

Sve: Är det inte ironiskt att något som kallas folkvett, saknas hos folket i stort? Folkvett borde vara språket oss människor emellan överlag, men oturligt nog är det inte alla som talar det. Därför föreslog en vän att det borde läras ut i språkkurser jämte franska och tyska. Hade det inte vart bra?.

No comments:

Post a Comment