Monday, January 18, 2010

Balls, flakes and similes / Bollar, flingor och liknelserEnglish: As you may have seen on the blogposts from the previous week, we have a visit from Behzad and Maryam. Some days ago we went up to the forest mountain to gather decoration for the altar.

Svenska: Som du kanske sett i förra veckans bloggposter har vi besök från Behzad och Maryam. För några dagar sedan gick vi upp till skogsberget för att samla dekoration till altaret.


Eng: Now we now where snowballs grow...

Sve: Nu vet vi var snöbollar växer...Eng: Every single snowcrystal is unique, although a layer of snow looks like a monotonous oneness. This reminds me of the tatastha-shakti, the effulgence of God, "the great light" that modern-pop spiritualists speak about. Actually that light of oneness consists of uncountable unique spirit souls with the potential of being adapted to the world of God in person (Bhagavan)

Sve: Varje enskild snökristall är unik, även om ett snötäcke ser ut som en monoton enhet. Detta påminner mig om tatastha-shakti, Guds strålglans, "det stora ljuset" som moderna mainstream-andliga talar om. Detta enhets-ljus består faktiskt av ett oräkneligt antal unika andesjälar med potential att anpassas till världen där Gud lever i person (Bhagavan).

.

4 comments:

 1. Haribol! Är brahmajyoti och tatashtha-shakti samma sak?

  ReplyDelete
 2. Det finns säkert mycket lärda personer som kan göra perfekta distinktioner, men för enkelhets skull säger jag: ja. Ur en annan synvinkel är alla jivas expansioner av Maha-Vishnu. Ett Srila Prabhupada-citat: "The all-pervading feature of the Lord-which exists in all circumstances of waking and sleeping as well as in potential states and from which the Jiva Shakti (living force) is generated as both conditioned and liberated souls-known as Brahman."

  ReplyDelete
 3. Tack för svaret. Så då är alltså Brahman samma sak som brahmajyoti?

  ReplyDelete
 4. Så vitt jag har förstått. Men det kan som sagt kanske finnas någon subtil definitionsskillnad. Till exempel är inte Maha-maya och bahiranga-shakti samma sak, har jag för mig. Klurigt, men bara att fortsätta utforska.

  ReplyDelete