Sunday, June 15, 2008

Does everything feel upside down? / Känns allt upp och ner?English: Does everything feel upside down? Then here's a tip: start to practice spirituality. It begins with being humble, prideless, nonviolent, tolerant and simple.

Svenska: Känns allt upp och ner? Här är et tips: Börja praktisera andlighet. Det inleds med ödmjukhet, frihet från stolthet, icke-våld, tolerans och enkelhet.

.

No comments:

Post a Comment