Friday, July 27, 2007

Wisdom on the busticket/Visdom på bussbiljetten


EN: Vasudeva found wisdom on the backside of a bus ticket. There was one quotation from a roman philosopher and a chinese saying. The quotation went as follows:

"Work as if you would live forever. Love as if you would die today."

This is vedic wisdom and the fact that it could be found on a bus ticket shows us that the vedic wisdom is universal. This specific aphorism reminds us to think about the consequences of our actions, meaning we must act according to the knowledge that we are eternal souls encaged in temporary, material bodies. This realization is actually the first step in Yoga. Then the aphorism continues to tell us that if we are eternal, and we have a responsibility for our deeds then better act lovingly in this world. Just think about it, if you were to be judged for your dealings with others, lets say at your funeral, what would you like people to say about you? Your love is needed. We have love, but we tend to give it to our body, to sex, drugs, tv, you name it. But it is rare in this world that someone arranges his/her life in such a way that he/she can dedicate her/his day for the happiness of others.


The chinese saying went as follows:


"If you think too long about your next step, you will have to spend your life on one leg."

This is very obvious, start right now to devote yourself to love. Go vegetarian, and so forth..


SV: Vasudeva hittade visdom på baksidan av ett busskvitto. Det var ett citat från en romersk filosof och ett kinesiskt ordspråk. Citatet lyder som följer:

"Arbeta som om du skulle leva i evighet. Älska som om du skulle dö idag."

Detta är vedisk visdom och det faktum att man kan hitta det på ett busskvitto visar att den vediska visdomen är universell. Denna specifika aforism påminner oss om att tänka på våra handlingars följder, vilket betyder att vi måste handla enligt kunskapen om att vi är eviga andesjälar inburade i tillfälliga, materiella kroppar. Detta förverkligande är faktiskt det första steget i Yoga. Aforismen fortsätter och berättar att om vi är eviga och måste ta ansvar för våra handlingar så borde vi handla kärleksfullt i den här världen. Tänk efter, om du skulle bli dömd efter hur du var mot andra, till exempel på din begravning, hur skulle du vilja att andra pratade om dig? Din kärlek är behövd. Vi har kärlek, men vi tenderar att ge den till våra kroppar, till sex, till droger, tv, du vet själv. Men det är sällsynt i den här världen att någon ordnar sitt liv på ett sätt så att han/hon kan dedikera sin dag åt att göra andra lyckliga.


Det kinesiska ordspråket lyder så här:

"Om du tänker för länge på nästa steg, kommer du att få tillbringa livet på ett ben."

Detta är väldigt uppenbart, börja nu direkt med att hänge dig åt kärlek. Bli vegetarian, och så vidare..

//Vasudeva & Shyamananda

No comments:

Post a Comment