Tuesday, July 24, 2007

Countryside/På landet

EN: Sunday and monday we were out in the countryside. It was nice to see our wonderful place, Imlitala, again. This time Johanna came with us. First day we worked on the farm and the next day we picked different kinds of berries that Johanna will use to make jam. Ulf came by to help us plan how to build a better forest altar for Srimati Radharani. On thursday Maha Hari, Vasudeva and Ulf will construct it. Today I found another devotee rapping for Krishna:
SV:
På söndagen och måndagen var vi ute på landet. Det var fint att se vårt underbara ställe, Imlitala, igen. Den här gången kom Johanna med oss. Första dagen jobbade vi på odlingen och andra dagen plockade vi olika bär som Johanna ska göra sylt på. Ulf kom förbi för att hjälpa oss planera hur vi ska bygga ett bättre skogsaltare till Srimati Radharani. På torsdag ska Maha Hari, Vasudeva och Ulf föra upp det. Idag hittade jag en till hängiven som rappar för Krishna:

Retrospect from our picture archive/Tillbakablick i vårt bildarkiv:
Our Nimai deity on the Gaura Purnim festival in Gothenburg, about five months back, showering in yoghurt./Vår Nimai-gestalt på Gaur Purnim-festivalen för ungefär fem månader sedan, duschandes i yoghurt.

Today, it's 24 days until Gurumaharaj comes to Gothenburg, more information here.
Idag är det 24 dagar tills Gurumaharaj kommer till Göteborg, mer information här.

No comments:

Post a Comment