Monday, July 9, 2007

Nimaihuset at the zeroseven trance party/Nimaihuset på zeroseven-trancefesten

EN: This last weekend the Nimai-gang went deep into the woods of Sweden to cook food and have kirtans (music meditations) etc. at a trance festival. We made a Krishna temple there and it became very popular. Here you have pictuers and a film clip:
SV:
I helgen åkte Nimai-gänget djupt in i de svenska skogarna för att laga mat och ha kirtans (musikmeditationer) etc. på en trancefestival. Vi satte upp ett Krishnatempel där som blev väldigt populärt. Här har ni bilder och ett filmklipp:

EN: On the friday we arrived and started to build up the temple...
SV:
På fredagen kom vi dit och började bygga upp templet...


EN: ...Sadhusangananda was helping with his mystical powers.
SV: ...Sadhusangananda hjälpte till med sina mystiska krafter.


EN: We made a very special altar.
SV: Vi gjorde ett väldigt speciellt altare.
EN: Many people came to take prasadam (holy food) in the temple.
SV:
Många kom och to prasadam (helig mat) i templet.


EN: Maha Hari, the superhero, cooking marvelous dishes for lord Sri Krishna.
SV: Maha Hari, superhjälten, lagandes fantastiska maträtter till herren Sri Krishna.


EN: Bhagavad-gita, chapter 2, verse 58: One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness.
SV: Bhagavad-gita, kapitel 2, vers 58: Den som kan dra tillbaka sinnet från sinnesobjekten, likt en sköldpadda drar in sina sina lemmar i skalet, är fast förankrad i perfekt medvetande.


EN: Three special friends of Krishna: Rishi, Calle and Nygren.
SV: Tre sköna vänner till Krishna: Rishi, Calle och Nygren.


EN: Our friend Jane was also there.
SV: Vår vän Jane var också där.


EN: This is how the maha mantra goes...
SV: Så här lyder maha mantrat...SV: Brahma enters the camping area to distribute Nimai comic books.
EN:
Brahma går in på campingområdet för att distribuera Nimai-serietidningar.


EN: Here is Sadhusangananda handing out krishna-cookies to the dancing youth.
SV:
Här delar Sadhusangananda ut krishna-kakor till de dansande ungdomarna.


EN: In this lake we took bath in the mornings.
SV:
I den här sjön badade vi på morgnarna.


EN: On the last day we got reinforcement. Bhaktin Johanna and Anette (Brahmas mother) came.
SV: På sista dagen fick vi förstärkning. Bhaktin Johanna och Anette (Brahmas mamma) kom.


EN: Bhaktin Johanna brought a jar of wonderful home made strawberry jam.
SV:
Bhaktin Johanna hade med sig en burk med underbar hemlagad jordgubbssylt.


EN: After the whole thing we went to the place of Brahmas parents in the woods, Bhumi mandala. This is Sadhusangananda, very happy because of chanting the holy name. Try it out!
SV: Efteråt åkte vi till Brahmas föräldrars ställe ute i skogen, Bhumi mandala. Detta är Sadhusangananda, väldigt lycklig på grund av att han chantar det heliga namnet. Testa själv!

No comments:

Post a Comment