Friday, May 31, 2019

Ny bok på Nimai Arts: Anledning att finnas (Swami Atulananda Acharya)

Anledning att finnasSwami Bv Atulananda Acharyas prosapoem Razón de ser i svensk översättning  Nimai Arts.


"O Gudomliga gnista, o själ, från Min strålande ljusocean väcker Jag dig. Jag ger dig oberoende, vilja, personlighet. O lilla ljuspartikel! Du kommer alltid att leva törstande efter Mig, och Jag efter dig."

Texten kan läsas här:

För att beställa ett ex av boken, skicka ett e-mail till nimai.arts@gmail.com.

Pris: 30 kr


No comments:

Post a Comment