Thursday, September 17, 2009

Abhayam - Fearless / Fri från ängslan- - Bhajahu Re Mana
Bhajahu re mana sri nanda nandana
abhaya caranaravinda re

These two lines means that a devotee of Krishna is never afraid. He knows that he is the soul and not the body. He knows that he is not the controller, but that there is a supreme controller under who's laws everyone is bound. So no amount of worldly relative strength can scare him, because he is fixed in his meditation on the absolute...

Dessa två rader betyder att en hängiven till Krishna är aldrig ängslig. Han vet att han är själen, inte kroppen. Han vet att han inte är i kontroll men att det finns en högsta kontrol under vilkens lagar alla är bundna. Så ingen mängd världslig relativ styrka kan skrämma honom för han är stadig i sin meditation på det absoluta...

No comments:

Post a Comment