Wednesday, April 17, 2019

Över linjen (Paul Soares)

Kommande på Nimai Arts (Nimaihusets utgivning av egna böcker och småtryck):

Över linjen. Paramadvaiti Swamis Perennial Psychology i samtids-kontext. 
versättning och bearbetning av Healing faith)