Tuesday, May 22, 2007

Mrdanga & Banana


SE: Här är Svayam Rupa das när han lär sig spela mrdangan och bli en väldigt efterlängtad extra mrdangaspelare. Du kan också lära dig spela mrdanga, webadressen till skolan är: mrdanga.wordpress.com.

EN: Here is Svayam Rupa das as he is learning to play the mrdanga and becoming a very much welcome extra mrdangaplayer. You too can learn to play, just like Svayam Rupa das, the adress to school is mrdanga.wordpress.com.


SE: Dessutom så hittade jag det här i frysen idag, ville bara dela med mig av de märkliga upplevelser man kan ha i ett brahmacari ashrama ibland.

EN: Also, i found this in the freezer today, i just wanted to share the wonders of living in a brahmacari ashrama.

No comments:

Post a Comment