Sunday, November 30, 2008

The science of relationships part 9 / Vetenskapen om relationer del 9English: Part 9:

On the platform of goodness we will be able to form sincere relationships and make our existence a positive, useful experience. We must stop causing trouble to others, starting with our spouses, children, brothers, and sisters. In our society even close relatives and friends oftentimes quarrel.

In Vedic culture, siblings respect each other very much. The day of sibling-worship is an important family celebration. At such times sisters give a small gift to their brothers. They tie some colored thread on their wrists, asking for their protection by God’s blessing. The brother does his best for his sister, especially in protecting her. If a female is not married but has a brother, she can be sure there is someone to take care of her. The young man will not leave the house; he will not marry until his sister is wed, and until he is convinced that she is in good hands. This is not a theory; it is still like this today.

To be contiunued...

Svenska: Del 9:

På godhetens plattform kommer vi ha möjlighet att forma uppriktiga förhållanden och göra vår existens till en positiv, nyttig upplevelse. Vi måste sluta orsaka problem för andra, till att börja med de vi bor tillsammans med, barn, bröder och systrar. I vårt samhälle bråkar ofta till och med nära släktingar och vänner.

I vedisk kultur, respekterar syskon varandra väldigt mycket. En viktigt firande för familjen är dagen då syskonskapet dyrkas. På en sådan dag ger systrarna en liten gåva till sina bröder. De binder en färgad tråd runt deras handleder, och ber om deras beskydd genom Guds välsignelse. En bror gör sitt bästa för sin syster, särskilt när det gäller att beskydda henne. Om en kvinna inte är gift men har en bror, kan hon vara säker på att någon finns där för och tar hand om henne. Den unge mannen lämnar inte huset; gifter sig inte innan hans syster är gift och han är övertygad om att hon är i goda händer. Detta är inte en teori, det är så här än idag.


Fortsättning följer...


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

No comments:

Post a Comment