Sunday, November 23, 2008

The science of relationships part 5 / Vetenskapen om relationer del 5English: Part 5:

I believe searching for truth is the most wonderful opportunity in this world for us. Searching for truth and living up to it transforms the whole world into a great celebration.

One wishes to present oneself as an optimist, oftentimes saying that everything is very good, everything is fantastic, everything will be a success. The Bhagavad Gita, however calls our attention to the fact that our world is temporary and full of suffering (duhkhalayam asasvatam). Maybe today we should say: Keep smiling, tomorrow will be worse than today. How can we call it a great celebration, just searching for the truth?

When we get connected with the eternal reality, we no longer have any reason to complain about the fragile relationships of the world. We no longer lament for the body which is merely ever-changing matter. I am not the body; I am an eternally living, blissful spirit. Together with my brothers and sisters, I am connected with the Absolute Bliss, Sri Krsna.

To be continued...

Svenska: Del 5:

Jag är övertygad om att sökandet efter sanningen är den mest underbara möjligheten i världen för oss. Att söka efter sanningen och leva upp till den transformerar hela världen till ett stort firande.

Man gillar att uppvisa sig som en optimist, och säger ofta att allt är bra, allt är fantastiskt, allt kommer gå bra. Bhagavad-gita dock, ber oss uppmärksamma att vår värld är temporär och full av lidande (duhkalayam asasvatam). Idag borde vi kanske säga: Fortsätt le, imorgon kommer det att vara värre än idag. Hur kan vi kalla det ett firande, bara att söka efter sanningen?

När vi kommer i kontakt med den eviga verkligheten, har vi inte längre någon anledning att beklaga oss över världens ömtåliga förhållanden. Vi sörjer inte längre kroppen som endast är materia i ständig förändring. Jag är inte kroppen; jag är en evigt levande, lycksalig andesjäl. Tillsammans med mina bröder och systrar, är jag knuten till den absoluta lycksaligheten, Sri Krishna.

Fortsättning följer...


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

No comments:

Post a Comment