Saturday, November 29, 2008

The science of relationships part 8 / Vetenskapen om relationer del 8English: Part 8:

By becoming elevated from the mode of ignorance and passion to the mode of goodness, our relationships will become auspicious. But it is practically impossible to attain the platform of goodness without any deeper experience. It is accessible only if we have some spiritual experience, if we turn to God. This is accomplished by chanting the Holy Names, performing Mahamantra meditation and rendering loving service to God through bhakti yoga. In my experience, transcendental love cannot be achieved by any other approach. I am not saying that this is the only way, but it works; it is successful and joyous.

To be continued...

Svenska: Del 8:

Genom att höjas från okunnighetens och lidelsens kvalitet till godhetens kvalitet, kommer våra förhållanden att bli lyckosamma. Men det är praktiskt taget omöjligt att uppnå godhetens plattform utan någon djupare upplevelse. Det är nåbart endast om vi har en andlig upplevelse, om vi vänder oss till Gud. Detta gör man genom att sjunga de Heliga Namnen, att praktisera mahamantra-meditation och att tjäna Gud i kärlek genom bhakti yoga. Av vad jag själv upplever, kan inte transcendental kärlek uppnås genom någon annan approach. Jag säger inte att det är det enda sättet, men det fungerar; det är framgångsrikt och fyllt av glädje.

Fortsättning följer...


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

No comments:

Post a Comment