Friday, November 21, 2008

The science of relationships part 4 / Vetenskapen om relationer del 4English: Part 4:

But still there is a problem. In our selfishness, we too easily imagine that others have no real value. In this way we also discredit our own value, gradually losing our self-esteem. If there is no one to say thank you to, life gets frozen around us. At this time, our mind pursues crooked ways; we complain about the entire creation and at last we flee into self-annihilation.

We don’t notice the great treasure of our life, because we have never been taught to respect life and to respect others.

It is imperative to make up for this deficiency, otherwise we miss the great chance of human life. Denying ourselves this opportunity is just as easy as pushing a glass off a table. This is why the Vedas say that the human form of life is meant for finding the truth.


To be continued...

Svenska: Del 4:

Men fortfarande finns ett problem. I vår själviskhet, tänker vi oss lätt att andra inte har verkligt värde. I och med detta börjar vi också förlora tron på vårt egna värde, och förlorar gradvis vår självkänsla. Om det inte finns någon att säga tack till, blir livet fruset omkring oss. När detta sker blir sinnet destruktivt, vi klagar på hela skapelsen och till sist flyr vi in i själv-förstörelse.

Vi uppmärksammar inte den stora skatten som livet är, för vi har aldrig fått lära oss att respektera livet och att respektera andra.

Det är nödvändigt att gottgöra för denna brist, annars missar vi den stora chansen med mänskligt liv. Att förneka oss själva denna möjlighet är lika enkelt som att putta ner ett glas från ett bord. Detta är värför veda-skrifterna säger att den mänskliga livsformen är till för att man ska finna sanningen.

Fortsättning följer...


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

No comments:

Post a Comment