Saturday, November 15, 2008

The science of relationships part 1 / Vetenskapen om relationer del 1English: The following days I will piece by piece post the article "The science of relationships" written by Srila B.A. Paramadvaiti Maharaj.

Spiritual life is the science of wonderful relationships based on love.

One of our main problems in this world is that we scarcely have good and loving relationships. This is also why we seek liberation from material existence and try to attain a higher truth. We desire real love and happiness.

We are born into a world where relationships are not based on respect. Man is merely a number, customer or object of enjoyment.

Children don’t listen to their parents, and parents only respect them insofar as career and success can be expected. Hardly anyone cares for the elders. Females enjoy attention only while they are sexually attractive. Leaders don’t respect their constituents. The government does not care for the citizens and the police is established mainly for protecting the valuables of the rich from all those who have nothing.

But we still try to understand the love that may connect us from soul to soul.

To be continued...

Svenska: De kommande dagarna kommer jag bit för bit lägga upp artikeln "Vetenskapen om relationer (org. The science of relationships) skriven av Srila B.A. Paramadvaiti Maharaj.

Andligt liv är vetenskapen om underbara förhållanden grundade i kärlek.

Ett av våra huvudproblem in denna värld är att vi knappt har några bra och kärleksfulla relationer. Det är också därför vi söker befrielse från materiell existens och försöker uppnå en högre sanning. Vi längtar efter riktig kärlek och lycka.

Vi är födda in i en värld där förhållanden inte grundas i respekt. En person är blott ett nummer, en kund eller ett njutbart objekt.

Barn lyssnar inte till sina föräldrar, och föräldrarna respekterar barnen endast i den utsträckning som karriär och framgång kan förväntas. Knappt någon bryr sig om de äldre. Kvinnor njuter av uppmärksamhet så länge de är sexuellt attraktiva. Ledare respekterar inte sina väljare. Regeringen bryr sig inte om medborgarna och polisen jobbar främst med att skydda de rikas rikedomar från de som inget har.

Men ändå försöker vi förstå kärleken som må förena oss själ till själ.

Fortsättning följer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
.

No comments:

Post a Comment