Tuesday, November 25, 2008

The science of relationships part 6 / Vetenskapen om relationer del 6English: Part 6:

If someone is sick, I sit by his bedside, saying: You will be all right. Just chant the Holy Name! Even if you have to leave this body, chant God’s holy name and everything will be perfect. This is a fact. Think of God in the moment of death, and you will gain all values of life.

At another time I may be bedridden and someone else will tell me to chant the Holy Names and remember Lord Krsna! So he gives me encouragement. Sometimes we help, sometimes we are helped; both are wonderful. What could be wrong with this? To comfort someone, to fill them with enthusiasm, to offer healing – what could be wrong in our feeling that we are all brothers [and sisters]?

But we can do more than just comfort each other; we can do a lot together. We can celebrate, we can have prasadam (food offered to God) together. We can play music, we can see a play or we can build a temple, we can meditate, we can give good ideas to each other on how to act properly in this world. If we have a common goal, if we are able to cooperate, we will be very happy.

To be contiuned...

Svenska: Del 6:

Om någon är sjuk, sitter jag vid hans sida jämte sängen och säger: Du kommer bli bra. Bara sjung det heliga namnet! Till och med om du måste lämna din kropp, sjung Guds heliga namn och allt kommer att bli perfekt. Tänk på Gud vid tidpunkten för döden, och du kommer att vinna allt av livets värde.

En annan gång kanske jag är sängliggande och någon annan säger åt mig att sjunga de heliga namnen och minnas Sri Krishna! Så han uppmuntrar mig. Ibland hjälper vi, ibland blir vi hjälpta; båda är underbara. Vad kunde vara fel med detta? Att trösta någon, att ge dem entusiasm, att erbjuda helande - vad kunde vara fel med att känna att vi alla är bröder [och systrar]?

Men vi kan göra mer än att bara trösta varandra, vi kan göra en massa tillsammans. Vi kan fira, vi kan ta prasadam (mat offrad till Gud) tillsammans. Vi kan spela musik, vi kan se en pjäs, eller vi kan bygga ett tempel, vi kan meditera, vi kan ge bra förslag åt varandra på hur man kan handla lämpligt i denna värld. Om vi har ett gemensamt mål, om vi är kapabla att samarbeta, kommer vi vara väldigt lyckliga.

Fortsättning följer...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

No comments:

Post a Comment