Wednesday, November 5, 2008

God's main energies / Guds huvudsakliga energierEnglish: The inner self of someone, the real person, is spirit. This spirit is the same in all humans, animals and plants. It belongs to Krishna's marginal energy, the tatastha shakti. Krishna has two other potencies; the inner and the outer. The outer is the energy which makes up this material world and the inner is that which makes up the spiritual world.

Svenska: Någons innersta själv, den verkliga personen, är ande. Denna ande är samma i alla människor, djur och växter. Den tillhör Krishnas mellanliggande energi, tatastha shakti. Krishna har två andra energier; den yttre och den inre. Den materiella världen består av den yttre energin och den inre energin utgör den andliga världen..

No comments:

Post a Comment