Thursday, November 20, 2008

The science of relationships part 3 / Vetenskapen om relationer del 3English: Part 3

While searching for a relationship with the eternal world, we cannot avoid asking what the origin of our consciousness and individuality is. Without receiving an answer, we cannot really understand what takes place around us. If there exists only one piece of something, then its value is unique. Every being is unique and irreplaceable. Just like the tiny blue Mauritius stamp worth three million dollars.

To be continued...

Svenska:
Del 3

När vi söker efter ett förhållande till den eviga världen, kan vi inte undvika att ställa frågan: vad är ursprunget till mitt medvetande och min individualitet? Utan att få ett svar kan vi inte riktigt förstå vad som händer runtomkring oss. Om det endast existerar ett exemplar av något, så har detta ett unkit värde. Varje varelse är unik och oersättlig. Som det lilla blå Mauritius-frimärket, värt tre miljoner dollar.

Fortstättning följer...


-------------------------------------------------------------------------------------------------
.

No comments:

Post a Comment