Friday, August 31, 2007

Travelling vegetarian/Resande vegetarian


EN: Today when I was just going to decide what to write on the blog, a man came in the door. He was on a walk from Norway to China. He was a vegetarian and worked for peace on the grass roots level. He had many stories to tell and we invited him for prasadam (spiritual vegetarian food). We sat down and talked about life for some time before he went further. It was inspiring, and we will keep in touch with him. It's interesting to see different people getting in touch with Krishna. Gaura Premanandi!

SV:
Idag när jag satte mig ner för att bestämma vad jag skulle skriva på bloggen, kom en man in genom dörren. Han var på vandring från Norge till Kina. Han var vegetarian och arbetade för fred på grätsrotsnivå. Han hade många historier att berätta och vi bjöd in honom på prasadam (andlig vegetarisk mat). Vi satt ner en stund och pratade om livet en stund innan han gick vidare. Det var inspirerande, och vi kommer att hålla kontakten med honom. Det är intressant att se olika människor komma i kontakt med Krishna. Gaura Premanandi!


No comments:

Post a Comment