Friday, August 17, 2007

Gurumaharaj arrives today!/Gurumaharaj anländer idag!


EN: A big thing is happening! Gurumaharaj will arrive today in the afternoon. We will have a bhakti yoga festival here at Nimaihuset, at Imlitala and at the city library. check out the program: http://www.bap-swami.de/nimai/nimaihouseeventseng.htm
SV:
Något stort händer idag! Gurumaharaj anländer i eftermiddag. Vi kommer att en bhakti-yoga-festival här på Nimaihuset, på Imlitala och på stadsbiblioteket. Kolla in programmet:
http://www.bap-swami.de/nimai/nimaihouseeventseng.htm

No comments:

Post a Comment