Friday, August 10, 2007

Hungary report part 2/Ungern-rapport del 2

EN: Here is the second part of Brahma's report, with pictures and filmclips. More to come soon!
Today it's 7 days until Gurumaharaj comes to Gothenburg. http://www.nimai.info/
SV: Här är den andra delen av Brahmas rapport, med bilder och filmklipp. Det kommer mer snart!
Idag är det 7 dagar tills Gurumaharaj kommer till Göteborg. http://www.nimai.info/

EN: A crazy and funny conscious theater performed by the devotees of Nanda Falva.
SV: En galen och rolig medveten teaterpjäs framförd av de hängivna från Nanda Falva.


EN: Bound up by the modes of material nature.
SV: Bundna av den materiella naturens kvaliteter.


EN: Shining like the sun, dissipating the dense darkness of ignorance.
SV: Skiner som solen, skingrar okunnighetens täta mörker.


EN: Srila Gurudeva giving love to the children of Krishna.
SV:
Srila Gurudeva ger kärlek till Krishnas barn.

EN: Cleaning the samadhi (burial ground) of Srila Bhakti Abhay Narayana maharaj, the founder of the hungarian Vaishnava association.
SV:
Städning av Srila Bhakti Abhay Narayana maharajas samadhi (gravplats). Maharaj grundade det ungerska vaishnava-sällskapet.


EN: Here are two film clips, the first is a kirtan with Krishnananda Acarya and the second is with Gaura Shakti playing sitar.
SV: Här är två filmklipp, den första en kirtan med Krishnananda Acarya och på den andra spelar Gaura Shakti sitar.


No comments:

Post a Comment