Friday, August 24, 2007

The most fantastic festival part 3/Den mest fantastiska festival del 3


EN: Here is the third part of my report.

The sunday were spent out in the countryside, at the sacred land Imlitala. We went up to the forest lake Sri Radha Kunda and inaugurated the altar we made for Srimati Radharani. Gurumaharaj gave a wonderful class there on the mountain and afterwards we took bath. When we came back there was one more class and then prasadam (holy vegetarian meal) followed by a kirtan and bhajan evening.


SV:
Här är den tredje delen av min rapport.

Söndagen tillbringades ute på landet, närmare bestämt på den heliga marken Imlitala. Vi gick upp till bergssjön Sri Radha Kunda och invigde altaret vi gjort för Srimati Radharani. Gurumaharaj höll en underbar lektion uppe på berget och sedan tog vi ett dopp. När vi kom tillbaka var det en lektion till och sedan prasadam (helig vegetarisk måltid) följt av en kirtan och bhajan-kväll.


No comments:

Post a Comment