Sunday, August 12, 2007

Hungary report part 4/Ungern-rapport del 4

EN: Here is the fourth and last part of Brahma's report.
Today it's 5 days until Gurumaharaj comes to Gothenburg. http://www.nimai.info/
SV: Här är den fjärde och sista delen av Brahmas rapport.
Idag är det 5 dagar tills Gurumaharaj kommer till Göteborg. http://www.nimai.info/

pictures/bilder

EN: Every morning Siddhanta prabhu from the U.S.A. taught hatha yoga.
SV:
Varje morgon lärde Siddhanta prabhu från U.S.A. ut hatha yoga.

EN: Srila Gurudeva together with Hari prabhu and Gauranga prabhu is constructing a beautiful eco cabin.
SV:
Srila Gurudeva konstruerar en ekologisk stuga tillsammans med Hari prabhu och Gauranga prabhu.


EN: On the friday the devotees had organized a public program. 300 guests came. The mayor of the comune of Balastya was present, as well as the embassador of India together with his mother.
The mayor was so impressed by the event that he decided to go with Srila Harijan maharaj on a Yoga Inbound tour to India.

SV:
På fredagen hade de hängivna ordnat ett program för allmänheten. 300 gäster kom. Borgmästaren i Balastya var närvarande, så väl som Indiens ambassadör tillsammans med sin mamma.
Borgmästaren var så imponerad av evenemanget att han bestämde sig för att följa med Srila Harijan maharaj på en Yoga Inbound-resa till Indien.


EN: After the mela Gurumaharaj stayed in Nandafalva for one week and completely absorbed himself and others in a marathon to develop the Oida Therapy (a way to present the vedic wisdom in the psychology-world).
SV:
Efter melan (festivalen) stannade Gurumaharaj i byn Nanda Falva i en vecka och absorberade sig själv själv och andra i ett maraton för att utveckla Oida-terapin (ett sätt att presentera den vediska visdomen i psykologi-världen).

EN: Five hours with car from Nanda Falva there is a farm called "Vrindavan", where Prema Vardana prabhu has constructed a beautiful truly made of woodlogs.
SV:
Fem timmar med bil från Nanda Falva ligger en farm som kallas "Vrindavan", där Prema Vardana prabhu har konstruerat en vacker truly gjord av träkubbar.

EN: Srila Gurumaharajas morning meditation in the new truly.
SV:
Srila Gurumaharajas morgonmeditation i den nya trulyn.


videos

EN:
Two videos. The first is a speech that Gurumaharaj gave at the public program mentioned above. Take time to listen, it's really good. The other video is a devotional dance show.
SV:
Två videor. Den första är ett tal som Gurumaharaj höll på det ovan nämnda programmet för allmänheten. Ta tid att lyssna, det är riktigt bra. Den andra videon är en hängiven dansuppvisning.No comments:

Post a Comment