Thursday, June 12, 2008

What is Sadhu doing? / Vad gör Sadhu?English: Some of you might remember Sadhusangananda das. He was the one who started this blog last year. Since he moved to Västerås, the rest of us has been writing here instead. As you can see on the picture above, shot last week, he is still in shape.

Svenska: Några av er kanske minns Sadhusangananda das. Det var han som startade den här bloggen förra året. Sedan han flyttat till Västerås har resten av gänget skrivit här istället. Som ni kan se på bilden ovan, tagen i förra veckan, är han fortfarande i form.

.

No comments:

Post a Comment