Friday, June 20, 2008

Happy midsummer! / Glad midsommar!English: The question wether the "midsummer pole (direct translation)" is a phallic symbol or not is debated. We are on the "yes it is"-side, because the pole is a symbol for fertility and I mean, look at it!

Speaking of phallic symbols, in India it is common to worship a phallus called Shiva lingam. Shiva lingam is the glance of Lord Vishnu (the one and only absolute God) and when he glances over the material energy he manifests the living entities there, so that they may come to meet their maker and love him.

Swedish: Frågan ifall midsommarstången är en fallos-symbol eller inte är debatterad. Vi är på "ja, det är den"-sidan, för den är en symbol för fertilitet, och jag menar, titta på den!

På tal om fallos-symboler, i Indien är det vanligt att man dyrkar en fallos kallad Shiva lingam. Shiva lingam är Herren Vishnus (den enda absoluta Guden) blick, och när han blickar över den materiella energin manifesteras de levande varelserna där, så att de ska kunna komma till sin skapare och älska honom.


No comments:

Post a Comment