Monday, June 30, 2008

Looking at the world through colored glasses / Att se på världen med färgade glasögonEnglish:
Once, in the social studies at school, my teacher said that we all look at the world through our individually colored sunglasses. That's surely something to think about. If you and I study an object we can agree that we are looking at the same thing but we can not know how the other person sees it.


Srila Shridhar Maharaj tells this about Krishna:


"Just as if he were a magician, he can show one thing to you and something entirely different to me. The Supersubject, the universal subject, has such power."

Svenska:
En gång på samhllskunskapen i skolan sade min lärare att vi alla ser världen genom våra individuellt färgade solglasögon. Det är verkligen något att ta sig en funderare på. Om du och jag studerar ett objekt kan vi hålla med om att vi ser på samma sak men ingen av oss kan veta hur den andre ser på saken.


Srila Shridhar Maharaj berättar detta om Krishna:


"Precis som om han vore en magiker, kan han visa något för dig och något helt annat för dig. Supersubjektet, det universella subjektet, har sådan kraft."

.

No comments:

Post a Comment